Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleenkät Föräldrar 2012 Tilläggsfrågor Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor Enhet:Djurgården 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleenkät Föräldrar 2012 Tilläggsfrågor Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor Enhet:Djurgården 1."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleenkät Föräldrar 2012 Tilläggsfrågor Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor Enhet:Djurgården 1

2 Innehållsförteckning: Utöver den huvudsakliga enkäten med ett fyrtiotal frågor lades år 2012 ett extra blad till, med tre aktuella frågor. Denna rapport innehåller resultaten från de tre extra frågorna. Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Frågan ”Informerat om ny läroplan” Sida 5Frågan ”Gjort delaktig i språkutveckling” Sida 6Frågan ”Hur tagit del av barnets lärande” 2 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till föräldrar/vårdnadshavare, som har sina barn placerade i förskolor i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Utöver den huvudsakliga enkäten med ett fyrtiotal frågor lades år 2012 ett extra blad till, med tre aktuella frågor. Denna rapport innehåller resultaten från de tre extra frågorna. 3 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

4 Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens förskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 4 Informerat om ny läroplan Enhet:Djurgården 1 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens förskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. 5 Gjort delaktig i språkutveckling Enhet:Djurgården 1 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

6 Hur läser jag diagrammet? 1.Resultatet visar andelen av de svarande som tagit del av barnets lärande på olika sätt. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 6 Hur tagit del av barnets lärande Enhet:Djurgården 1 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

7 Hur läser jag diagrammet? 1.Resultatet visar andelen av de svarande som tagit del av barnets lärande på olika sätt. 2.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens förskolor som helhet. 3.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 7 Hur tagit del av barnets lärande Enhet:Djurgården 1 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor

8 Förskoleenkät Föräldrar 2012 Tilläggsfrågor Enhet:Djurgården 1 Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor


Ladda ner ppt "Förskoleenkät Föräldrar 2012 Tilläggsfrågor Förskoleenkät – Föräldrar – 2012 – Tilläggsfrågor Enhet:Djurgården 1."

Liknande presentationer


Google-annonser