Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förskoleenkät Barn 2012 Förskoleenkät – Barn - 2012 Enhet:Balsta förskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förskoleenkät Barn 2012 Förskoleenkät – Barn - 2012 Enhet:Balsta förskola."— Presentationens avskrift:

1 Förskoleenkät Barn 2012 Förskoleenkät – Barn - 2012 Enhet:Balsta förskola

2 Innehållsförteckning: Sida 3Information om undersökningen Sida 4 Alla frågor för enheten (förskolan) Sida 5 Alla frågor för enheten jämfört med kommunens alla förskolor som helhet Förskoleenkät – Barn - 2012 2

3 Information om undersökningen: Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät till Barn/vårdnadshavare, som har sina barn placerade i förskolor i Eskilstuna kommun. Enkäten syftar till att följa upp de mål som fastställts i den årliga verksamhetsplanen för barn- och utbildningsnämnden samt säkerställa kvalitetsförbättringar i samtliga våra verksamheter. Enkäten som barnen besvarade – i sällskap med sina föräldrar - bestod år 2012 av 10 frågor. Svaren har insamlats utan notering om vilken avdelning respektive barn hör till eller vilket kön det har. Resultaten redovisas på enhetsnivå (förskola). Förskoleenkät – Barn - 2012 3

4 Hur läser jag diagrammet? 1.Diagrammet visar resultaten för enheten för de frågor som ingick i enkäten. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Skalan i diagrammet anpassar sig efter resultatet. Se alltså upp för var skalan i diagrammet börjar och slutar. Förskoleenkät – Barn - 2012 4 Alla frågor Enhet:Balsta förskola

5 Hur läser jag diagrammet? 1.Blå stapeln är resultatet för enheten. Röda stapeln är alla kommunens förskolor som helhet. 2.Endast enheter med minst 5 svarande får ett resultat. 3.Skalan var 1-5 där 1 är sämst och 5 är bäst. Vi visar medelvärdet. 4.Skalan i diagrammet anpassar sig efter resultatet. Se alltså upp för var skalan i diagrammet börjar och slutar. 5.Leta efter skillnader större än 0,20, vilket visar att enheten bedöms som bättre eller sämre än kommunens genomsnitt. Skillnader mindre än 0,20 kan endast tas som en indikation. Förskoleenkät – Barn - 2012 5 Alla frågor jämfört med alla kommunens förskolor som helhet Enhet:Balsta förskola

6 Förskoleenkät Barn 2012 Förskoleenkät – Barn - 2012 Enhet:Balsta förskola


Ladda ner ppt "Förskoleenkät Barn 2012 Förskoleenkät – Barn - 2012 Enhet:Balsta förskola."

Liknande presentationer


Google-annonser