Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka här för att ändra format. Välkomna till RTS årsmöte 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka här för att ändra format. Välkomna till RTS årsmöte 2015."— Presentationens avskrift:

1 Klicka här för att ändra format

2 Välkomna till RTS årsmöte 2015

3 26 godkända Teknikcollegeregioner 143 godkända enskilda utbildningsanordnare 23 återgranskade regioner varav 20 godkända, 2 under pågående process samt 1 avcertifierad. Ca 180 kommuner 900 företagsrepresentanter i regionala och lokala styrgrupper Ca 2000 samverkansföretag Sveriges största samverkansplattform för frågor rörande kompetensförsörjning för industrin Teknikcollege idag

4

5 En summering….. Under 2014 har vi träffat: –30 000 studerande på grundskolan –2 000 tjejer vid riktade insatser –2 800 personer som deltagit vid ett lokalt eller regionalt styrgruppsmöte –850 studie- och yrkesvägledare Antal utbildade handledare: –Under 2014 – 680 Antal studerande som erhållits.. –Diplom – 556 –Intyg – 1 362 Övrigt Samtliga Teknikcollegecertifierade regioner anordnar under 2014 riktade aktiviteter för att öka företagsengagemanget 18 regioner anordnar under 2014 riktade aktiviteter för att främja teknikintresset bland tjejer Verksamhetsberättelserna 2014

6 10. 00Välkommen önskas av ordförande och VD 10.10RTS utvecklingsgrupper 11.00”Förslag på nya Teknikprogrammet” Elsa Engström och Jan Schierbäck, regeringskansliet 11.40”Teknikämnet i grundskolan” – Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen 12.00LUNCH 12.50Industrirådets utvecklingsråd, Eva Wigren, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall 13.20Industrirådets förhandlingsråd, Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall och Anders Weihe, Teknikföretagen 13.50Teknikcollege i siffror, Frida Andersson 14.15Årsmöte, därefter konstituerande styrelsemöte ca 15.00 Avslut

7 ”Utvecklingsgruppen för handledarutbildning” Christina Flank Ellfors

8 Bakgrund: Vi jobbar på olika (bra) sätt med handledarutbildningar idag – finns en önskan om att vi tar fram en nationell inom Teknikcollege Sverige. Mål: Utifrån inventering av befintliga handledarutbildningar idag – arbeta fram underlag för en nationell handledarutbildning. Den nationella handledarutbildningen ska ”docka in” i den av Skolverkets framtagna webb-baserade. Utbildningen ska finnas digitalt på Teknikcollege hemsida/plattform. Möjlighet göra den lokalt anpassningsbar. Förslag till handledarutbildning presenteras juni 2015. Syfte: Säkerställa liksidighet i vårt arbete med handledarutbildningar. Säkerställa att handledare på företag har rätt kunskaper och rätt förutsättningar för att på bästa sätt ta hand om och säkerställa kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet. Nationell handledarutbildning - Utvecklingsgruppens uppdrag

9 Nationell handledarutbildning - förstudie hösten 2014 Förstudie hösten 2014 –Mål/vad vill vi uppnå med handledarutbildningen? ”Branschspecifik och nationellt antagen handledarutbildning inom samtliga utbildningsformer”. –Samlat grepp kring praktikvarianter –Inventering av befintligt material via processledarna –Bruttolista för innehåll –Hur docka in i Skolverkets webbaserade? Träff med Skolverket Genomgång i projektgrupp webbutbildning => Skolverket Ansökan och beviljade utvecklingsmedel från Skolverket – 3,5 mnkr. Utifrån mål, bruttolista och kunskap om Skolverkets webb-utbildning: –Behovsstudie hos handledare i Hälsingland, Norrbotten och Örebro utifrån Skolverkets webbaserade – innehåll, fysiskt/digitalt –Ratios undersökning – företagens inställning till arbetsplatsförlagt lärande

10 Nationell handledarutbildning –Certifierade handledare –Komprimerad version av Skolverkets webbaserade –Digital och fysisk –Branschspecifik: Arbetsmiljö, ansvarsfrågor, värdegrund och mångfald –Contento Wassum –Referensgrupp av hand- och processledare samt ämnesexperter –Lansering juni 2015 Framåt: –Medel äskade för implementeringsarbete i regionerna. Nationell handledarutbildning - projekt våren 2015

11 ”Utvecklingsgruppen för marknadsföring” Johan Ståhl

12 Översyn av styrdokument för kommunikation och information Riktlinjer för hemsida och sociala medier Samordning av marknadsföringsmaterial och aktiviteter Informationskampanj under 2014 –Webb –Kampanj –Film Marknadsföring

13 ”Sociala medier” Patrik Laanemets

14 Sociala medier

15

16

17

18 ”Förslag på nya Teknikprogrammet” Elsa Engström och Jan Schierbäck, regeringskansliet

19 ”Teknikämnet i grundskolan” Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen

20

21 ”Industrirådets utvecklingsråd” Eva Wigren, Teknikföretagen, Ola Asplund, IF Metall

22 ”Industrirådets förhandlingsråd” Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, Anders Weihe, Teknikföretagen

23 ”Teknikcollege i siffror”

24 Totalt antal studerande 16133 –Gymnasial utbildning 15123 –T4138 –Yrkesvux372 –Yh-utbildning500 Kvinnliga studerande2721 (17%) Företagsrepresentanter i lokala och regionala styrgrupper 804 Teknikcollege i siffror 2014/15

25 Fördelning över certifierade program samtliga årskurser gy Antal studerande Antal certifierade program Andel av totalt antal stud. i Sverige (%) Andel kvinnliga studerande (%) Industritekniska programmet (IN) 36738973,411,5 Teknikprogrammet (TE) 102069340,618,9 Hantverksprogrammet Finsnickeri (HV) 70415,250,0 El- och energiprogrammet (EE) 384 *3136,34,0 Fordons- och transportprogrammet (FP) 246 *84,26,1 * Endast åk 2 och 3 (gäller inriktningarna automation respektive personbil samt lastbil och mobila maskiner)

26 2014/15 Teknikprogrammet3540 Industritekniska programmet1199 Hantverksprogrammet16 Fördelning över certifierade program årskurs 1

27 Utveckling Teknikcollege årskurs 1 2011-2014

28 2012/132013/142014/15 NationelltTeknikcollegeNationelltTeknikcollegeNationelltTeknikcollege Industritekniska programmet (IN) -4,021,8-16,0-7,0-7,60,0 Teknikprogrammet (TE) 0,721,4-2,37,11,19,1 Hantverksprogrammet Finsnickeri (HV) -44,53,2-37,9-16,1-26,8 -11,5 Jämförelse av förändring

29 Andel av studerande i gymnasieskolan 0,95% 0,97% 0,91% 2,73% 2,35% 1,86% 0,59% 1,32% Andelen av de studerande i gymnasieskolan som går en certifierad utbildning ökar. Tabellen visar förändring i antal studerande, i åk 1, kopplat mot den totala elevkullen under perioden 2011-2014.

30 I hela landet…

31 Fördelning inriktningar InriktningStuderande totalt Teknikprogrammet Design och produktutveckling846 Informations- och medieteknik966 Produktionsteknik341 Samhällsbyggnad och miljö352 Teknikvetenskap641 Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik675 Processteknik19 Svetsteknik391 Driftsäkerhet och underhåll93

32 Uppföljning av etableringsgrad Hur ser etableringsgraden ut för studerande som genomgått en Teknikcollege certifierad utbildning? Inom vilken bransch etablerar sig studerande från Teknikcollegecertifierad utbildningar? Hur ser etableringsgraden ut i jämförelse med icke certifierade utbildningar? Skiljer sig etableringsgraden för studerande med/utan grundläggande behörighet, med/utan utökad kurs?

33 Årsmöte

34 Årsavgifterna för 2014 fastslogs på årsmötet i mars till följande nivåer: Liten Teknikcollegeregion25 000kr ( 1-5 certifierade utb.anordnare ) Stor Teknikcollegeregion50 000kr ( fler än 5 certifierade utb.anordnare ) Efter genomförd inventering bland certifierade regioner och en konsekvensanalys av alternativa finansieringsmodeller för medlemsavgifter inom föreningen har styrelsen för RTS beslutat att förorda följande förslag till beslut inför årsmöte 2015: - att nuvarande modell för medlemsavgifter bibehålles under 2015 - att beräkning av medlemsavgift även fortsättningsvis beräknas på antal certifierade utbildningsanordnare inom region. - att diversifieringen mellan liten och stor region bibehålles - att från och med 2016 indexera medlemsavgiften för regionerna med konsumentprisindex. -att Industrirådets totala medlemsintäkt uppgår till 1 901 000 Årsavgift

35 Åke Svensson, Teknikföretagen, Ordförande, (återstående 1 år) Arbetstagare Anders Ferbe, IF Metall, Vice ordförande, (återstående 1 år) Per-Erik Djärf, Unionen, nyval 2 år Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, nyval 2 år Arbetsgivare Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, nyval 2 år David Johnsson, TMF, nyval 2 år Regioner Ulf Nordström, Komatsu Forest, Tc Bothnia (återstående 1 år) Anders Thelander, Borealis, Tc Göteborgsregionen (återstående 1 år) Anders Wäppling, IUC, Tc Norrbotten, nyval 2 år Rolf Thiger, Volvo CE, Tc Mälardalen, nyval 2 år (ersätter Mattias Fornell) Annie Fransson, Volvo, Tc Kronoberg, nyval 2 år (ersätter Ulrika Johansson) Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter

36 Revisorer Ordinarie Torbjörn Rigemar, IF Metall Margaretha Sjöberg Boström, Tc Uppland Suppleanter Region: Bertil Berg, Tc Södra Norrland Medlemsorganisation: Karin Johansson, Industriarbetsgivarna

37 Mattias Fornell Ulrika Johansson Avtackning styrelseledamöter

38 Tobias Eriksson, Teknikföretagen Stefan Sjöquist, IF Metall Särskilt tack till:

39 Föreningsmöte 22-23 juni, Nässjö Kampanjdag 8 oktober Kartläggning 31 oktober Föreningsmöte 3 november, Stockholm Rikskonferens 4 november, Stockholm Verksamhetsberättelser 15 januari 2016

40 Tack för idag! Konstituerande styrelsemöte


Ladda ner ppt "Klicka här för att ändra format. Välkomna till RTS årsmöte 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser