Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till RTS årsmöte 2015

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till RTS årsmöte 2015"— Presentationens avskrift:

1

2 Välkomna till RTS årsmöte 2015

3 Teknikcollege idag Sveriges största samverkansplattform för frågor rörande kompetensförsörjning för industrin 26 godkända Teknikcollegeregioner 143 godkända enskilda utbildningsanordnare 23 återgranskade regioner varav 20 godkända, 2 under pågående process samt 1 avcertifierad. Ca 180 kommuner 900 företagsrepresentanter i regionala och lokala styrgrupper Ca 2000 samverkansföretag

4

5 Verksamhetsberättelserna 2014
En summering….. Under 2014 har vi träffat: studerande på grundskolan 2 000 tjejer vid riktade insatser 2 800 personer som deltagit vid ett lokalt eller regionalt styrgruppsmöte 850 studie- och yrkesvägledare Antal utbildade handledare: Under 2014 – 680 Antal studerande som erhållits.. Diplom – 556 Intyg – 1 362 Övrigt Samtliga Teknikcollegecertifierade regioner anordnar under 2014 riktade aktiviteter för att öka företagsengagemanget 18 regioner anordnar under riktade aktiviteter för att främja teknikintresset bland tjejer

6 10. 00 Välkommen önskas av ordförande och VD 10
Välkommen önskas av ordförande och VD RTS utvecklingsgrupper ”Förslag på nya Teknikprogrammet” Elsa Engström och Jan Schierbäck, regeringskansliet ”Teknikämnet i grundskolan” – Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen LUNCH Industrirådets utvecklingsråd, Eva Wigren, Teknikföretagen och Ola Asplund, IF Metall Industrirådets förhandlingsråd, Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall och Anders Weihe, Teknikföretagen Teknikcollege i siffror, Frida Andersson Årsmöte, därefter konstituerande styrelsemöte ca Avslut

7 ”Utvecklingsgruppen för handledarutbildning” Christina Flank Ellfors

8 Nationell handledarutbildning - Utvecklingsgruppens uppdrag
Bakgrund: Vi jobbar på olika (bra) sätt med handledarutbildningar idag – finns en önskan om att vi tar fram en nationell inom Teknikcollege Sverige. Mål: Utifrån inventering av befintliga handledarutbildningar idag – arbeta fram underlag för en nationell handledarutbildning. Den nationella handledarutbildningen ska ”docka in” i den av Skolverkets framtagna webb-baserade. Utbildningen ska finnas digitalt på Teknikcollege hemsida/plattform. Möjlighet göra den lokalt anpassningsbar. Förslag till handledarutbildning presenteras juni 2015. Syfte: Säkerställa liksidighet i vårt arbete med handledarutbildningar. Säkerställa att handledare på företag har rätt kunskaper och rätt förutsättningar för att på bästa sätt ta hand om och säkerställa kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet.

9 Nationell handledarutbildning - förstudie hösten 2014
Mål/vad vill vi uppnå med handledarutbildningen? ”Branschspecifik och nationellt antagen handledarutbildning inom samtliga utbildningsformer”. Samlat grepp kring praktikvarianter Inventering av befintligt material via processledarna Bruttolista för innehåll Hur docka in i Skolverkets webbaserade? Träff med Skolverket Genomgång i projektgrupp webbutbildning => Skolverket Ansökan och beviljade utvecklingsmedel från Skolverket – 3,5 mnkr. Utifrån mål, bruttolista och kunskap om Skolverkets webb-utbildning: Behovsstudie hos handledare i Hälsingland, Norrbotten och Örebro utifrån Skolverkets webbaserade – innehåll, fysiskt/digitalt Ratios undersökning – företagens inställning till arbetsplatsförlagt lärande

10 Nationell handledarutbildning - projekt våren 2015
Certifierade handledare Komprimerad version av Skolverkets webbaserade Digital och fysisk Branschspecifik: Arbetsmiljö, ansvarsfrågor, värdegrund och mångfald Contento Wassum Referensgrupp av hand- och processledare samt ämnesexperter Lansering juni 2015 Framåt: Medel äskade för implementeringsarbete i regionerna.

11 ”Utvecklingsgruppen för marknadsföring” Johan Ståhl

12 Marknadsföring Översyn av styrdokument för kommunikation och information Riktlinjer för hemsida och sociala medier Samordning av marknadsföringsmaterial och aktiviteter Informationskampanj under 2014 Webb Kampanj Film

13 ”Sociala medier” Patrik Laanemets

14 Sociala medier

15 Sociala medier

16

17 Sociala medier

18 ”Förslag på nya Teknikprogrammet” Elsa Engström och Jan Schierbäck, regeringskansliet

19 ”Teknikämnet i grundskolan” Li Ljungberg Nilsson, Teknikföretagen

20

21 ”Industrirådets utvecklingsråd” Eva Wigren, Teknikföretagen, Ola Asplund, IF Metall

22 ”Industrirådets förhandlingsråd” Veli-Pekka Säikkälä, IF Metall, Anders Weihe, Teknikföretagen

23 ”Teknikcollege i siffror”

24 Teknikcollege i siffror 2014/15
Totalt antal studerande Gymnasial utbildning T4 138 Yrkesvux 372 Yh-utbildning 500 Kvinnliga studerande 2721 (17%) Företagsrepresentanter i lokala och regionala styrgrupper 804

25 Fördelning över certifierade program samtliga årskurser gy
Antal studerande Antal certifierade program Andel av totalt antal stud. i Sverige (%) Andel kvinnliga studerande (%) Industritekniska programmet (IN) 3673 89 73,4 11,5 Teknikprogrammet (TE) 10206 93 40,6 18,9 Hantverksprogrammet Finsnickeri (HV) 70 4 15,2 50,0 El- och energiprogrammet (EE) 384 * 31 36,3 4,0 Fordons- och transportprogrammet (FP) 246 * 8 4,2 6,1 * Endast åk 2 och 3 (gäller inriktningarna automation respektive personbil samt lastbil och mobila maskiner)

26 Fördelning över certifierade program årskurs 1
2014/15 Teknikprogrammet 3540 Industritekniska programmet 1199 Hantverksprogrammet 16

27 Utveckling Teknikcollege årskurs 1 2011-2014

28 Jämförelse av förändring
2012/13 2013/14 2014/15 Nationellt Teknikcollege Industritekniska programmet (IN) -4,0 21,8 -16,0 -7,0 -7,6 0,0 Teknikprogrammet (TE) 0,7 21,4 -2,3 7,1 1,1 9,1 Hantverksprogrammet Finsnickeri (HV) -44,5 3,2 -37,9 -16,1 -26,8  -11,5

29 Andel av studerande i gymnasieskolan
0,95% 0,97% 0,91% 2,73% 2,35% 1,86% 0,59% 1,32% Andelen av de studerande i gymnasieskolan som går en certifierad utbildning ökar. Tabellen visar förändring i antal studerande, i åk 1, kopplat mot den totala elevkullen under perioden

30 I hela landet…

31 Fördelning inriktningar
Studerande totalt Teknikprogrammet Design och produktutveckling 846 Informations- och medieteknik 966 Produktionsteknik 341 Samhällsbyggnad och miljö 352 Teknikvetenskap 641 Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 675 Processteknik 19 Svetsteknik 391 Driftsäkerhet och underhåll 93

32 Uppföljning av etableringsgrad
Hur ser etableringsgraden ut för studerande som genomgått en Teknikcollege certifierad utbildning? Inom vilken bransch etablerar sig studerande från Teknikcollegecertifierad utbildningar? Hur ser etableringsgraden ut i jämförelse med icke certifierade utbildningar? Skiljer sig etableringsgraden för studerande med/utan grundläggande behörighet, med/utan utökad kurs?

33 Årsmöte

34 Årsavgift Årsavgifterna för 2014 fastslogs på årsmötet i mars till följande nivåer: Liten Teknikcollegeregion kr (1-5 certifierade utb.anordnare) Stor Teknikcollegeregion kr (fler än 5 certifierade utb.anordnare) Efter genomförd inventering bland certifierade regioner och en konsekvensanalys av alternativa finansieringsmodeller för medlemsavgifter inom föreningen har styrelsen för RTS beslutat att förorda följande förslag till beslut inför årsmöte 2015: - att nuvarande modell för medlemsavgifter bibehålles under att beräkning av medlemsavgift även fortsättningsvis beräknas på antal certifierade utbildningsanordnare inom region. - att diversifieringen mellan liten och stor region bibehålles - att från och med 2016 indexera medlemsavgiften för regionerna med konsumentprisindex. -att Industrirådets totala medlemsintäkt uppgår till

35 Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter
Åke Svensson, Teknikföretagen, Ordförande, (återstående 1 år) Arbetstagare Anders Ferbe, IF Metall, Vice ordförande, (återstående 1 år) Per-Erik Djärf, Unionen, nyval 2 år Peter Larsson, Sveriges Ingenjörer, nyval 2 år Arbetsgivare Per Hidesten, Industriarbetsgivarna, nyval 2 år David Johnsson, TMF, nyval 2 år Regioner Ulf Nordström, Komatsu Forest, Tc Bothnia (återstående 1 år) Anders Thelander, Borealis, Tc Göteborgsregionen (återstående 1 år) Anders Wäppling, IUC, Tc Norrbotten, nyval 2 år Rolf Thiger, Volvo CE, Tc Mälardalen, nyval 2 år (ersätter Mattias Fornell) Annie Fransson, Volvo, Tc Kronoberg, nyval 2 år (ersätter Ulrika Johansson)

36 Revisorer Ordinarie Torbjörn Rigemar, IF Metall Margaretha Sjöberg Boström, Tc Uppland Suppleanter Region: Bertil Berg, Tc Södra Norrland Medlemsorganisation: Karin Johansson, Industriarbetsgivarna

37 Avtackning styrelseledamöter
Mattias Fornell Ulrika Johansson

38 Särskilt tack till: Tobias Eriksson, Teknikföretagen
Stefan Sjöquist, IF Metall

39 Föreningsmöte juni, Nässjö Kampanjdag 8 oktober Kartläggning 31 oktober Föreningsmöte 3 november, Stockholm Rikskonferens 4 november, Stockholm Verksamhetsberättelser 15 januari 2016

40 Konstituerande styrelsemöte
Tack för idag! Konstituerande styrelsemöte


Ladda ner ppt "Välkomna till RTS årsmöte 2015"

Liknande presentationer


Google-annonser