Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultat trivselenkät Enkäten genomfördes bland Vifolkaskolans elever i slutet av april 2013. Svarsfrekvensen var hög, 239 av skolans 261 elever besvarade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultat trivselenkät Enkäten genomfördes bland Vifolkaskolans elever i slutet av april 2013. Svarsfrekvensen var hög, 239 av skolans 261 elever besvarade."— Presentationens avskrift:

1 Resultat trivselenkät Enkäten genomfördes bland Vifolkaskolans elever i slutet av april 2013. Svarsfrekvensen var hög, 239 av skolans 261 elever besvarade enkäten. Motsvarande enkät genomfördes bland föräldrar till elever i år 8 och 9 i månadsskiftet september/oktober 2013. Enkäten besvarades av 47 föräldrar. Totalt går 156 elever i år 8 och 9 på Vifolkaskolan. Förutom frågor med fasta svarsalternativ fanns det möjlighet att lämna kommentarer i fritext. Hos eleverna handlade några kommentarer om enskilda lärares bemötande av elever samt i ett flertal fall om frustration över allt för många vikarier och därmed försämrad kvalitet på undervisningen. Några elever skrev också att de önskade mer hjälp att ta till sig undervisningen i vissa specifika ämnen. Föräldrarna ger både ris och ros till Vifolkaskolan. En del kommentarer handlar om att man upplever att Vifolkaskolan har en duktig och kompetent personalgrupp som förbereder eleverna väl för gymnasiet. Andra kommentarer ger signaler på dåligt bemötande av elever, om de problem allt för mycket vikarier medför och om att man önskar högre kvalitet på skriftliga omdömen och utvecklingssamtal.

2 Elevsvar

3 Föräldrasvar

4 Elevsvar

5 Föräldrasvar

6 Elevsvar

7 Föräldrasvar

8 Elevsvar

9 Föräldrasvar

10 Elevsvar

11 Föräldrasvar

12 Elevsvar

13 Föräldrasvar

14 Elevsvar

15 Föräldrasvar


Ladda ner ppt "Resultat trivselenkät Enkäten genomfördes bland Vifolkaskolans elever i slutet av april 2013. Svarsfrekvensen var hög, 239 av skolans 261 elever besvarade."

Liknande presentationer


Google-annonser