Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Caroline Hansson, Pilbäckskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Caroline Hansson, Pilbäckskolan"— Presentationens avskrift:

1 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Skolverket Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Den skriftliga individuella utvecklingsplanen innehåller både omdömen och framåtsyftande planering. Den framåtsyftande planeringen innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

2 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
År 1-5 ska ha ett skriftligt omdöme/läsår. År 6 -9 utgår från betyg men har samtal. Skriver omdöme endast i de ämnen som det har undervisats i. De sociala omdömena beslutar rektorn om. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

3 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Tips Inom arbetstiden ”Snackiga” föräldrar i mitten Hur många samtal/dag? De barn som det är mycket runt, lägg extra tid på dem Vilka samtal är det bra om ni är två på? Caroline Hansson, Pilbäckskolan

4 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Att tänka på Börja förberedelser två-tre veckor innan samtalet. Skriv på tavlan vad ni har arbetat med. Eleverna får sina omdömen från undervisande lärare och har det som underlag till sitt samtal. Kommentarer på omdömet från undervisande lärare. Ge eleverna tid att träna på sitt samtal. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

5 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Dagordning 1. Hälsa välkomna till samtalet. 2. Berätta hur samtalet går till. (Du håller i samtalet och att du har fått svara på frågor och att du ska läsa upp dina omdömen i ämnena.) 3. Säg till dina föräldrar att de gärna får avbryta och ställa frågor till dig. 4. Börja ditt samtal. 5. Fråga om dina föräldrar har några frågor till dig eller till din mentor. 6. Innan du avslutar samtalet ska din mentor tillsammans med dig skriva ner dina nya mål. 7. Avsluta samtalet. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

6 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
År 4, vt 1. Utvärdera dina gamla mål. Hur har det gått och varför? 2. Gå igenom dina omdömen. 3. Sätt upp ett eller två mål som du ska arbeta mot till nästa samtal. 4. Tar du ansvar? (ex kommer i tid, räcker upp handen, skapar arbetsro, har rätt arbetsmaterial till rätt lektion, följer år 4-regler) Caroline Hansson, Pilbäckskolan

7 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Utvärdering år 4 Det blir roligare för man får planera hela samtalet själv. Jag får prata mer än jag gjorde innan och säga fler åsikter. Första gången var det pirrigt men man vänjer sig. Det är jobbigt att sitta bredvid sina föräldrar och säga att man är dålig på något. Det var lättare innan men roligare nu. Jag hänger mer med när jag själv berättar och jag får sagt mer. Vi övar på att prata inför andra och lägga upp ett samtal bra. Man måste skriva på papper – tråkigt. När ens lärare håller i samtalet är det chill. Jag tycker inte det är några fördelar för jag gillar inte att prata om mig själv. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

8 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
År 6, vt 1. Utvärdera gamla mål. 2. Hur har det gått? Varför? 3. Sammanfatta Vad är du nöjd med? 5. Vad är du mindre nöjd med? 6. Vad ser du framemot inför år 7? 7. Är där något du oroar dig över/funderar på inför år 7? 8. Nya mål. Vilka och hur? Caroline Hansson, Pilbäckskolan

9 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Utvärdering år 6 Jättebra! Det blev mer mitt samtal. Man tvingas att förstå för att kunna hålla ett bra samtal. Det var roligt för man kände sig mer delaktig. Annars blir det bara att du (läraren) pratar. Man hade mer kontroll över sitt samtal. Man var mer med på vad man bestämde. Det var lättare att ta upp de nya målen. Jag tror att föräldrarna förstod det på ett annat sätt. Caroline Hansson, Pilbäckskolan

10 Caroline Hansson, Pilbäckskolan
Exempel på frågor 1. Arbetsro. Är det arbetsro i klassrummet? Hur gör du för att skapa arbetsro? 2. Läxläsning. När och hur gör du dina läxor? Lämnar du in dina läxor/uppgifter i tid? Kan du det du ska kunna till läxförhör/prov? Vad tycker du om läxor? 3. Berätta hur du trivs i skolan. Vad gör du på rasterna? Vilka brukar du vara tillsammans med? 4. Hur gör du för att hålla fokus på ditt skolarbete under skoldagen? 5. Vad tycker du att du behöver hjälp med i skolan? Caroline Hansson, Pilbäckskolan


Ladda ner ppt "Caroline Hansson, Pilbäckskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser