Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikundersökning Beckombergaskolan 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikundersökning Beckombergaskolan 2014"— Presentationens avskrift:

1 Trafikundersökning Beckombergaskolan 2014

2 Beckombergaskolan

3 Trafikenkät ht 2014 - Beckombergaskolan
Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar på Beckombergaskolan Delar av enkäten fylldes i av eleverna själva medan några frågor var riktade till elevernas föräldrar Totalt svarade 328 av totalt 510 stycken Enkäten bestod av dels vanliga frågor med svarsalternativ men enkäten bestod även av en kartfråga där respondenterna fick möjlighet att rita ut sin väg från hemmet till skolan och också markera ut platser längs vägen

4 Så tar sig eleverna till skolan
76,3 % går - 22,6 % går själv - 20,7 % går med kompisar - 29,6 % går tillsammans med vuxen - 3,4 % går med vuxen och kompisar 5,2 % cyklar - 1,2 % cyklar själv - 0,6 % cyklar med kompisar - 3,4 % cyklar med vuxen 16,2 % åker bil - 16,2 % blir skjutsad med bil - 0 % blir skjutsad med bil med kompisar 2,1 % uppger att de åker kollektivt och endast 0,3 % uppger att de åker skolskjuts.

5 De som går/cyklar till skolan
Föräldrar uppger att den främsta anledningarna till att deras barn går/cyklar till skolan är pga. att det snabbaste sättet att ta sig till skolan men även att det är bra för barnets hälsa och att det är bättre för miljön. Det är det snabbaste sättet till skolan 35,9 % Ingen har möjlighet att skjutsa barnet 6,1 % Barnet ingår i en vandrande skolbuss 0,8 % Det är bra för barnets hälsa att gå/cykla 30,4 % Det är bättre för miljön att gå/cykla 26,8 %

6 De som skjutsar med bil till/från skolan
Föräldrar uppger att de främsta anledningarna till att deras barn skjutas med bil till och från skolan är att de lämnas/hämtas på väg till/från annat mål, att det är dåligt väder samt tidsbrist. Lämnas/hämtas på väg till/från annat mål 17,1 % Dåligt väder ,3 % Tidsbrist ,8 % Barnet har för mycket packning 3,9 % Trafiken är för farlig för att låta barnet gå/cykla 7,9 % Barnet är för litet för att gå eller cykla ensam 7,7 % Vägen känns otrygg (syftar på annat än trafiken) för att låta barnet gå/cykla 4,6 % Avståndet till/från skolan är för långt för att låta barnet gå/cykla 3,3 % Skjutsar inte med bil ,5 %

7 Vandrande skolbuss Eleverna fick frågan om de skulle vilja gå med en vandrande skolbuss 46,2 % uppger att de vill gå med i en vandrande skolbuss 53,8 % uppger att de inte vill gå med i en vandrande skolbuss Av de som uppger att de inte vill gå med i en vandrande skolbuss är den främsta anledningen: Avståndet – att de bor så pass nära att det inte är lönt Gå med någon man känner (förälder/syskon/kompis)- att eleverna hellre tar sig till skolan tillsammans med någon som de känner Gå själv – att man heller går själv Föräldrarna fick frågan om de skulle vilja vara med i en vandrande skolbuss och turas om med andra vuxna att en gång i veckan följa sitt och andras barn till skolan. 44,5 % uppger svaret JA 55,5 % uppger svaret NEJ

8 Avstånd till skolan 50,3 % bor mindre än 500 m från skolan
Mer än hälften av respondenterna uppger att de bor mindre än 500 m från skolan. Det är väldigt få som har mer än 1 km till skolan. 50,3 % bor mindre än 500 m från skolan 38,1 % bor 500 m – 1 km från skolan 7 % bor 1,1 km – 2 km från skolan 2,7 % bor 2,1 km – 3 km från skolan 1,8 % bor mer än 3 km från skolan

9 Avstånd och färdmedel 1500-2000 m 1000-1500 m 500-1000 m 0-500 m
På nästkommande sidor beskrivs avstånd till skolan i förhållande till valt färdmedel. m m m 0-500 m

10 Avstånd och färdmedel Avstånd 0-500 m Färdväg Antal Går 221 Cyklar 13
Åker bil 30 Åker skolskjuts 0 Åker kollektivt 1

11 Avstånd och färdmedel Avstånd 500-1000 m Färdväg Antal Går 69 Cyklar 7
Åker bil 29 Åker skolskjuts 0 Åker kollektivt 0

12 Avstånd och färdmedel Avstånd 1000-1500 m Färdväg Antal Går 4 Cyklar 0
Åker bil 2 Åker skolskjuts 0 Åker kollektivt 2

13 Avstånd och färdmedel Avstånd 1500-2000 m Färdväg Antal Går 0 Cyklar 1
Åker bil 2 Åker skolskjuts 0 Åker kollektivt 0

14 Avstånd och färdmedel Avstånd mer än 2000 m Färdväg Antal Går 2
Cyklar 0 Åker bil 6 Åker skolskjuts 1 Åker kollektivt 6

15 Så tycker eleverna om sin skolväg
Närheten Träffa kompisar Miljön Inte mycket trafik Roligt/Bra Dåligt/farligt Mycket byggtrafik i området (medför oljud, lera, grus etc.) Bilar som kör för fort Saknar övergångsställen Saknar trottoarer Dåligt med belysning

16 Marköranalys Förklaringar till kartan på nästkommande sida
Rött – Dåliga/farliga/otrygga platser Grönt – Bra/trygga/säkra platser Gult – Önskemål om avlämningsplats

17

18 Övriga kommentarer Bland de övriga kommentarerna i enkäten är det framför allt fem återkommande faktorer som påpekas: Byggtrafiken – många beskriver att byggarbeten runt omkring skolan försvårar skolvägen. Saknad av trottoarer och övergångsställen – många önskar att det skulle finnas fler trottoarer och övergångsställen längs skolvägen. Dålig belysning – många reflekterar över att det är otäckt att gå till och från skolan på vintern då det är mörkt och inte finns någon gatubelysning. Biltrafiken – Många upplever att bilar kör för fort vilket upplevs farligt. Närheten - Många av de som uppger att de har nära till skolan beskriver att de är nöjda med sin skolväg.


Ladda ner ppt "Trafikundersökning Beckombergaskolan 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser