Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fetare men friskare – 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Mats Eliasson Adjungerad professor Institution för folkhälsa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fetare men friskare – 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Mats Eliasson Adjungerad professor Institution för folkhälsa och."— Presentationens avskrift:

1 Fetare men friskare – 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Mats Eliasson Adjungerad professor Institution för folkhälsa och klinisk medicin Umeå Universitet Överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus

2 Folkhälsorapport 2009 – Folkhälsan i översikt Dödsorsaker

3 MONICA Multinational Monitoring of Trends and Determinants in Cardiovascular disease Initierades av WHO på 80-talet, start i norra Sverige 1985 Kartlägga tidstrender i risk-faktorer för och förekomst av hjärt-kärlsjukdom; hjärtinfarkt och stroke Baserad på befolkningen i Norr- och Västerbotten Högst dödlighet i hjärtkärlsjukdom i Sverige vid start

4 2500 män och kvinnor år bjuds in ( : år) Ett kringresande team i Norrbotten, ett i Västerbotten Standardiserade mätningar av längd, vikt, midja, höft, blodtryck, kolesterol, frågor livs- och arbetssituation och livsstil Blodprover sparas i medicinska biobanken i Umeå för framtida forskning Nästa undersökning år 2014 MONICA befolknings- undersökningar deltagare (81,3%) deltagare (79,2%) deltagare (76,8%) deltagare (72,9%) deltagare (76,2%) deltagare (69,2%)

5 Blodtryck P <0,001 test för trend

6 Andel behandlade med blodtrycksläkemedel P <0,001 test för trend

7 Kolesterolnivåer P <0,001 test för trend

8 Behandlade med kolesterol- sänkande läkemedel P <0,001 test för trend

9 Kolesterolnivåer i olika utbildningsgrupper MänKvinnor Åldersjusterade värden

10 Tobaksbruk, år MänKvinnor

11 Andel rökare i olika utbildnings- grupper år MänKvinnor Åldersjusterade värden

12 BMI P <0,001 test för trend, år P 0,14 för test för trend år

13 Andel med fetma (BMI> 30) år

14 Andel med fetma (BMI> 30) Åldergrupper

15 Kroppsmasseindex i olika utbildningsgrupper, år MänKvinnor Åldersjusterade värden

16 Utbildningsnivå år

17 Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom Rökning ↓ Blodtryck ↓ Kolesterol ↓ Fetma ↑ Diabetes oförändrat Utbildningsnivå ↑ MONICA

18 MONICAs stroke-register Stroke= slaganfall. Både blödning och hjärninfarkt år strokeinsjuknanden 25% återinsjuknanden Baserat i Umeå

19 Men, years Risken att insjukna i stroke

20 Women, years

21 Risken att insjukna i stroke Åldergrupperat

22 Andel avlidna inom 28 dagar, stroke år

23 Andel avlidna inom 28 dagar Förstagångsinsjuknande resp recidiv

24 Andel avlidna inom 28 dagar Per åldergrupp

25 Antal avlidna i stroke i Norr- och Västerbotten Socialstyrelsens dödsorsaksregister , alla åldrar Totalt 277 sparade liv år 2007 jfr med 1997

26 Risken att avlida vid hjärtinfarkt (inom 28 dagar)

27 Risken att insjukna i hjärtinfarkt Norr- och Västerbotten till 64 år

28 Avlidna i hjärtinfarkt i Norr- och Västerbotten (25-64 år, per invånare)

29 Antal avlidna i hjärtinfarkt i Norrbotten och Västerbotten Socialstyrelsens dödsorsaksregister , alla åldrar -281 Totalt 417 sparade liv år 2007 jfr med 1997

30 Antal döda i hjärtinfarkt per invånare år , Folkhälsorapporten 2009

31 Antal döda i stroke per invånare år , Folkhälsorapporten 2009

32 Långtidsöverlevnad efter första infarkt, män och kvinnor

33 Långtidsöverlevnad efter första infarkt hos patienter med och utan diabetes

34 Orsaker till minskad hjärtdöd i Sverige Minskat kolesterol40% Minskad rökning9% Lägre blodtryck7% Mer fysisk aktivitet6% Ökat BMI-2% Ökad diabetesförekomst-5

35 Samband samhälle och hjärtkärlsjukdom

36 Slutsats Det är möjligt att genomföra stora förändringar i befolkningens livsstil Livsstilsförändringar har räddat fler från en förtida död i hjärtinfarkt eller stroke än rena sjukvårdsinsatser Kvarstår stora sociala skillnader Stort utrymme kvar för förbättringar avseende blodtryck, rökning hos kvinnor och övervikt Tilltagande fetma kan delvis omintetgöra hälsovinsterna Sjukvård, folkhälsa och samhälle hör ihop


Ladda ner ppt "Fetare men friskare – 25 års hjärtkärlsjukdom och diabetes med MONICA i norra Sverige Mats Eliasson Adjungerad professor Institution för folkhälsa och."

Liknande presentationer


Google-annonser