Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av konsumenters uppfattningar om hållbar turism

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av konsumenters uppfattningar om hållbar turism"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av konsumenters uppfattningar om hållbar turism
Seminariearbete Anne-Mie Söderlund Handledare: Susanna Fabricius Opponent: Cia Lönnberg

2 Struktur Inledning Syfte, frågeställning och avgränsning Metod Teori
Hållbar utveckling, hållbar turism Konsumentbeteende

3 Inledning Klimatdebatt och diskussion om hållbar utveckling högaktuella framför allt flygresandet svartmålas Entydig och allmängiltig definition över vad hållbart resande är saknas → undersökningen kan inte kartlägga konsumentens kunskap om hållbart resande Eget intresse: ämnet högaktuellt turismindustrin en av världens största industrier intresse för att jobba för en mer etisk konsumtion av turismprodukter → hållbarare utveckling inom turismindustrin första steget till att påverka konsumenters attityder: ta reda på vad de tänker nu

4 Syfte Att kartlägga uppfattningarna till s.k. hållbart resande bland svensktalande, bosatta i huvudstadsregionen i åldern 18-64 Fördjupa ämnet: undersöka attityderna till hållbart resande, främst genom att ta reda på hur högt konsumenten håller sitt eget ansvar i processen Ta ställning till rådande definitioner av hållbar turism

5 Frågeställning Centrala frågor:
Vad vet konsumenterna om hållbar turism, vilka definitioner? Beaktar de dessa frågor? Information om hållbart resande lättillgänglig? Vilka faktorer påverkar inställningen till hållbart resande (pris, bekvämlighet, tid etc.)? Konsumentens eget ansvar

6 Avgränsning Målgruppen: Teorin Svensktalande
Ålder 18-64, bosatta i huvudstadsregionen Teorin Definiera hållbar turism för att kunna ställa relevanta frågor Fastställa de faktorer som anses styra konsumentens köpbeteende och val av produkter

7 Metod Kvantitativa metoder och analyser
Elektronisk enkät med i huvudsak givna svarsalternativ Analyserna görs i första hand i mängder och genom att undersöka korrelationer

8 TEORI - Hållbar turism Samverkan mellan turism och destination
Miljömässigt, socio-kulturellt och ekonomiskt Brundtland rapporten (1987) Hållbar turism ska ”/.../täcka den nuvarande generationens behov, utan att äventyra kommande generationers förmåga att möta sina egna behov” UNWTO "Sustainable tourism development meets the needs of present tourists and host regions while protecting and enhancing opportunity for the future. It is envisaged as leading to management of all resources in such a way that economic, social, and aesthetic needs can be fulfilled while maintaining cultural integrity, essential ecological processes, and biological diversity, and life support systems."

9 Teori - Konsumentbeteende
Maslow’s behovshierarki (1970) 1. Psykologiska behov 2. Säkerhet 3. Tillhörighet och kärlek 4. Högaktning 5. Självförverkligande Kritiserats för att sakna motivering till valda kategorier och just denna inbördes rangordning

10 Teori - Konsumentbeteende
Modell över köpbeslutandeprocessen Marknadsföringens 4 P, de stimuli som kan kontrolleras och styras för att nå önskat resultat Övriga stimuli svåra/omöjliga att påverka

11 Faktorer som påverkar köpbeteendet
Kulturen har största inflytandet och avgör i första hand konsumentens begär och beteende Kulturen är dynamisk och m.h.a. forskning kan man i rätt tid skapa produkter som möter marknadens behov

12 Köpbeteendeprocessen
Gäller för mer komplexa köp Habitual decision-making, limited problem-solving och extended problemsolving Modellen ovan lämpar sig främst för kategori 3 Turismkonsumtion placeras sig olika på skalan beroende på ansträngningen köpet kräver

13 Turismen är inte en ensam faktor med isolerad utveckling, utan en del i ett nätverk som bidrar till eller motverkar hållbar utveckling. Konsumentens köpbeteende påverkas av flera faktorer, men med kunskap går det att påverka och i längden kanske förändra


Ladda ner ppt "Kartläggning av konsumenters uppfattningar om hållbar turism"

Liknande presentationer


Google-annonser