Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Södertörnsnätverket Individ och familj Utredningstid –Försörjningsstöd –Barn och ungdom –Missbruk Långa barnavårdsutredningar Återaktualiseringsgrad för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Södertörnsnätverket Individ och familj Utredningstid –Försörjningsstöd –Barn och ungdom –Missbruk Långa barnavårdsutredningar Återaktualiseringsgrad för."— Presentationens avskrift:

1 Södertörnsnätverket Individ och familj Utredningstid –Försörjningsstöd –Barn och ungdom –Missbruk Långa barnavårdsutredningar Återaktualiseringsgrad för ungdomar Informationsgivning

2 Södertörnsnätverket Kostnad för IFO per invånare 0 –w år

3 Södertörnsnätverket

4

5

6 Försörjningsstöd Tid från första kontakt till beslut

7 Södertörnsnätverket Antal nybesök under mätperioden Botkyrka62 Haninge86 Huddinge82 Nacka44 Salem 8 Södertälje263 Tyresö24 Värmdö10

8 Södertörnsnätverket

9 Barn och ungdom Tid från utredningens start till beslut Fyra månaders gräns

10 Södertörnsnätverket Utredningsdagar barn och ungdom medelvärde

11 Södertörnsnätverket Utredningsdagar barn och ungdom medianvärde

12 Södertörnsnätverket Andel utredningar längre än 120 dagar

13 Södertörnsnätverket Långa barnavårdsutredningar Hur samarbeta bättre med ”krångliga” familjer? Utredningsplan Samverkan/samarbete inom och utanför förvaltningen Övergångar i handläggningen

14 Södertörnsnätverket Vuxen / Missbruk Tid från utredningens start till beslut

15 Södertörnsnätverket Utredningsdagar missbruk medelvärde

16 Södertörnsnätverket Utredningsdagar missbruk medianvärde

17 Södertörnsnätverket Återaktualiseringsgrad för ungdomar Antal avslutade Andel (%) insatsersom återkom Botkyrka24620 Haninge192 4 Huddinge10327 Nacka 1242 Salem 16 6 Södertälje23320 Tyresö 7424 Värmdö 4226

18 Södertörnsnätverket Informationsgivning skriftligt material Betydligt mindre skriftligt material/färre uppgifter jämfört med tidigare år. Endast Värmdö och Huddinge hade mer än 50 % av maxpoäng. Fem av sjuk kommuner sämre resultat än föregående år.

19 Södertörnsnätverket Informationsgivning kommunernas hemsidor Bättre resultat än för det skriftliga materialet Fyra av sju kommuner har mer än 50 % av maxpoäng. Samtliga kommuner, utom Värmdö, har försämrat sina resultat.


Ladda ner ppt "Södertörnsnätverket Individ och familj Utredningstid –Försörjningsstöd –Barn och ungdom –Missbruk Långa barnavårdsutredningar Återaktualiseringsgrad för."

Liknande presentationer


Google-annonser