Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perception och motorik Perception och MDI Modeller Konkreta resultat Generella slutsatser Att läsa: Kapitel 2 & 3 i Carroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perception och motorik Perception och MDI Modeller Konkreta resultat Generella slutsatser Att läsa: Kapitel 2 & 3 i Carroll."— Presentationens avskrift:

1 Perception och motorik Perception och MDI Modeller Konkreta resultat Generella slutsatser Att läsa: Kapitel 2 & 3 i Carroll

2 060127 Perception och motorik2 Perception och MDI Perception utforskat Viktigt att lägga rätt vikt vid betydelsen av perception i MDI Här belyses visuell perception, men ljud och känsel förekommer också i teorier som används i MDI

3 060127 Perception och motorik3 Nivåer i visuell perception Lägsta nivå: ögats optik Nivå 2: Mönsterpercetion Högsta nivån: Objekt

4 060127 Perception och motorik4 Ögats optik teorier om detta ger oss riktlinjer kring upplösning, frekvenser mm färg kanske mest utforskat rörelse textur 3D preattentive processing theory, dvs vad som drar till sig uppmärksamhet

5 060127 Perception och motorik5 Uppmärksamhet

6 060127 Perception och motorik6 Mönsterperception mellannivån i perceptionsprocessen Gestaltteorin Stöd för problemlösning genom externa representationer, visualiseringsmetoder

7 060127 Perception och motorik7 Konflikter i Gestaltteorin

8 060127 Perception och motorik8 Fler konflikter

9 060127 Perception och motorik9 Objekt kopplat till ”working memory” koppla ett objekts attribut till form, färg, ytstruktur, där form kommer i första hand och färg och struktur kommer i andra hand (jfr med låg nivå där färg är primärt)

10 060127 Perception och motorik10 Exempel

11 060127 Perception och motorik11 Implikationer för design Teorier från lägsta nivån ger enkla och tydliga riktlinjer för design På högre nivåer är människan mer flexibel och designbeslut tas med hänsyn till andra faktorer

12 060127 Perception och motorik12 Motorik och MDI Prediktiva modeller Deskriptiva modeller Vad gör man? Hur gör man? Hur lång tid tar det? Hur bra fungerar det?

13 060127 Perception och motorik13 Prediktiva modeller Kvantitativa resultat Analys baserad på modellen istället för från experiment och studier Ej nödvändigt med fungerande system Hick-Hyman law Fitts’ law Keystroke level model

14 060127 Perception och motorik14 Deskriptiva modeller Hjälper till att beskriva och tänka kring en situation eller ett problem Key-Action Model –Symbol keys –Executive keys –Modifier keys Buxtons 3-state model Guiards modell

15 060127 Perception och motorik15 Buxtons modell För grafisk inmatning Tre tillstånd: –utanför –spåra –dra Kan ge insikter om nya typer av inmatningsdon

16 060127 Perception och motorik16 Modellen

17 060127 Perception och motorik17 Tillämpning av Buxtons modell

18 060127 Perception och motorik18 Dimensioner och frihetsgrader En modell som klargör kopplingen mellan dimensioner och frihetsgrader Tydliggör att mus inte fullt ut är 2D Kan inspirera till alternativa sätt att mata in

19 060127 Perception och motorik19 Guiards modell - tvåhandsinteraktion Yves Guiard 1987 Fokus på händernas olika ”roller” (jfr Buxton & Myers, 1986) Analys av tangenters placering på ett vanligt tangentbord i relation till mus som pekdon Tre unika tangenter till vänster, 15 till höger Vanliga tangentbord mer lämpliga (mindre olämpliga) för vänsterhänta

20 060127 Perception och motorik20 Sammanfattning Teorier om perception på låg nivå ger oss tydliga riktlinjer för design På högre nivåer ges större utrymme för tolkning Prediktiva modeller för motorik lämpar sig för att jämföra designförslag Deskriptiva modeller ger förståelse för besvärliga interaktionssituationer, tankar kring alternativa designförslag och en grund för egna studier


Ladda ner ppt "Perception och motorik Perception och MDI Modeller Konkreta resultat Generella slutsatser Att läsa: Kapitel 2 & 3 i Carroll."

Liknande presentationer


Google-annonser