Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myllrande Våtmarker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myllrande Våtmarker."— Presentationens avskrift:

1 Myllrande Våtmarker

2 Våtmarker Viktiga för den biologiska mångfalden Naturliga reningsverk
Torv

3 Delmålen Delmål 1, Strategi för skydd och skötsel. En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar skall tas fram senast till år 2005. Delmål 2, Myrskyddsplanen. Samtliga våtmarker i Myrskyddsplanen för Sverige skall ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. Delmål 3, Skogsbilvägar. Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt.

4 Delmål 4, 2010. Våtmarker i odlingslandskapet
Delmål 4, Våtmarker i odlingslandskapet. I odlingslandskapet skall minst 12 000 hektar våtmarker och småvatten anläggas eller återställas fram till 2010. Delmål 5, Åtgärdsprogram för hotade arter. Åtgärdsprogram skall senast till 2005 finnas och ha inletts för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder.

5 Åtgärder

6 Individuell nivå Undvika att köra på skogsbilvägar
Inte använda produkter som förbränner torv

7 Kommunal nivå Inte anlägga nya skogsbilvägar
Skydda och restaurera befintliga våtmarker Anlägga nya våtmarker Inte tillåta nya byggnadsarbeten som påverkar våtmarker, till exempel bostadsområden och fotbollsplaner

8 Länsstyrelsen Se till att miljömålen uppnås
Ta ansvar för att restaurering och skydd av våtmarker fungerar som det ska

9 Nationell nivå Kartlägga Sveriges våtmarker
Se till att torv inte används som till exempel bränsle Se till att nya våtmarker anläggs

10 Europeisk nivå (EU) Uppmana EU-länderna att inte använda torv och föreslå andra bränslen Få EU-länderna att stifta nya lagar som begränsar eller helt förbjuder exploatering av våtmarker, till exempel för torvbrytning eller bostadsområden

11 Global nivå Samma som EU, fast på global nivå


Ladda ner ppt "Myllrande Våtmarker."

Liknande presentationer


Google-annonser