Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sverige i Europa Europa i Världen Presentation av Europeiska socialfonden Uppsala 2 december 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sverige i Europa Europa i Världen Presentation av Europeiska socialfonden Uppsala 2 december 2008."— Presentationens avskrift:

1 Sverige i Europa Europa i Världen Presentation av Europeiska socialfonden Uppsala 2 december 2008

2 Mål i programområde 1: Kompetensförsörjning Främja sådan kompetensutveckling som säkerställer en omställning av redan sysselsatta så att de inte riskerar arbetslöshet på grund av att de inte har efterfrågad kompetens Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas Bidra till ökade kunskaper i arbetslivet om hur långtidssjukskrivningar kan förebyggas

3 Mål i programområde 2:Ökat arbetskraftsutbud Bidra till att kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete eller närmare arbetsmarknaden samt att kvinnors och mäns möjligheter att arbeta utifrån sina egna förutsättningar vidgas. Bidra till att underlätta ungas etablering i arbetslivet samt att förebygga att unga hamna i utanförskap. Underlätta för personer med utländsk bakgrund att etablera sig i arbetslivet. Bidra till att underlätta återgång till arbete för personer som är eller har varit långtidssjukskrivna.

4 Ekonomiska ramar 2007-2013 ESF i hela Europa: 616 miljarder SEK Till Sverige: 6,2 miljarder SEK (inkl medfinansiering 13,4 miljarder SEK)

5 ESF-projekt kan: Beslutas regionalt eller nationellt Genomföras lokalt – regionalt – nationellt - transnationellt Och ska: Beakta jämställdhet mellan kvinnor och män Beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder

6 Socialfondens mervärde i Sverige Mervärde ska skapas genom att göra det möjligt att påverka och förbättra: individer, gruppers situation i arbetslivet företagens strategier, produktivitet, tillväxt arbetsplatsernas formella och informella rutiner policy och idéutveckling inom politikområden, strukturer, institutioner

7 Du hittar mycket mer på: www.esf.se


Ladda ner ppt "Sverige i Europa Europa i Världen Presentation av Europeiska socialfonden Uppsala 2 december 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser