Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processorientering Leif Hamnäs: Robert Bosch Gmbh MLH Logistics AB Kuehne + Nagel AG MLH Consulting AB MLH.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processorientering Leif Hamnäs: Robert Bosch Gmbh MLH Logistics AB Kuehne + Nagel AG MLH Consulting AB MLH."— Presentationens avskrift:

1 Processorientering Leif Hamnäs: Robert Bosch Gmbh MLH Logistics AB Kuehne + Nagel AG MLH Consulting AB MLH

2 Processorientering Studiemål Kunna redogöra för hur ett arbetsflöde beskrivs i en process Förstå varför processer används för att uppfylla kundbehov Kunna redogöra för hur processer används till att mäta produktivitet Förstå hur processer påverkar arbetsmiljön Ha god insikt i skillnaden mellan processer på en Terminal och ett Lager MLH

3 Processorientering Studielitteratur: Preocessorientering av Olof Rentzhog AdLibris Bokhandel Ca. 280 sek MLH

4 Processorientering Planering Vecka 42 Vecka 43 Vecka 44 Teori/grupp-Teori/grupp-Fallstudie arbetearbete Lager/terminal MLH

5 Processorientering Fallstudier vecka 44 Kuehne + Nagel011-198415Stadium0702-781059Cloetta0704-927202 Nova Lager- Service011-121635 Grupp 1 1/11 7.30 Hans-Åke Landqvist Grupp 2 1/11 7.30 Daniel Grupp 3 1/11 7.30 Hannu Grupp 4 1/11 7.30 Sverker Cahp MLH

6 Processorientering Vad är en process? ”En process är en kedja av aktiviteter som i ett återkommande flöde skapar värde för en kund.” om man citerar Olof Rentzhog, författare till boken Processorientering. Det man skulle vilja addera till i denna förklaring är att en process också har en tydlig start med en leverantör av indata och att det finns ett tydlig slut där leveransen sker av värdet till kunden. En leverans ifrån en process kan vara indata till nästa process. På detta sätt länkas processer samman i en verksamhet. Exempelvis så är orderprocessen länkad till leveransprocessen. MLH

7 Processorientering Värde = Kvalitet x Service Kostnad xTid MLH

8 Processorientering 1.Processynsättet och TQM * TQM-filosofin En nyckelprincip för TQM Pratiska erfarenheter MLH

9 Processorientering Processorientering 1.1.1 TQM-filosofin 1.Sätt kunden i centrum 4. Arbeta med processer 3.Arbeta ständigt med förbätt- ringar 2. Basera beslut på fakta 5. Låt alla vara delaktiga ”Företagsledningens engagemang” 6. Skapa helhetsbild MLH

10 Processorientering 1.1.2 Processynsättet en nyckelprincip för TQM processerna formar produkten tjänsten endast objekt som upprepas kan ständigt förbättras kartlägga och förstå organisationens processer förstå hur varje medarbetare skapar värde MLH

11 Processorientering 1.1.3 Praktiska erfarenheter Relatera enskilda processer till deras övergripande kärnprocesser Förbättringsinsatser baserade på ett kärnprocessorienterat angrepssätt MLH

12 Processorientering 1.2 Affärstrender som pekar på behovet att fokusera på kärnprocesser Ökad kundfokusering Service blir en viktigare del i produktsammansättningen Ökad organisatorisk komplexitet Förändring blir det normala tillståndet Informationsteknologi skapar nya möjligheter MLH

13 Processorientering Grupparbete 1:- diskutera och ge exempel på Ökad kundfokusering Service blir en viktigare del i produktsammansättningen Ökad organisatorisk komplexitet Förändring blir det normala tillståndet Informationsteknologi skapar nya möjligheter MLH

14 Processorientering Processorientering 1.2.1 Ökad kundfokusering Kärnprocesser av världsklass utgör en stor konkurrensfördel Kärnprocesser av världsklass utgör en stor konkurrensfördel –Zara, IKEA, etc.. Fokusering på kärnprocesser gör det enklare för en organisation att uppnå en gemensam strävan mot övergripande visioner, strategier och mål Fokusering på kärnprocesser gör det enklare för en organisation att uppnå en gemensam strävan mot övergripande visioner, strategier och mål MLH

15 Processorientering Processorientering 1.2.2 Service blir en allt viktigare del av en produkts värde Vi producerar och konsumerar mer och mer service Vi producerar och konsumerar mer och mer service jämfört med varor Servicedelen av det totala produkterbjudandet har fått ökad betydelse Servicedelen av det totala produkterbjudandet har fått ökad betydelse –Ericsson Ökad automatisering leder till ett större behov att producera service för internt behov Ökad automatisering leder till ett större behov att producera service för internt behov MLH

16 Processorientering Processorientering 1.2.3 Förändring blir det normala tillståndet Allt kortare produktlivscykler Allt kortare produktlivscykler Förändring den viktigaste ledningsfrågan Förändring den viktigaste ledningsfrågan –FACIT Alla måste medverka till att kontinuerligt justera sin egen del av processen Alla måste medverka till att kontinuerligt justera sin egen del av processen MLH

17 Processorientering Processorientering 1.2.4 Ökad organisatorisk komplexitet ”Det gömda företaget” ”Det gömda företaget” ”Livet bakom kvalitetsfördämningarna” ”Livet bakom kvalitetsfördämningarna” Svårigheter att se helheten Svårigheter att se helheten MLH

18 Processorientering Processorientering 1.2.5 Informationsteknologi öppnar nya möjligheter Gammal regelNy regel Information kann endast förekomma på en plats i taget Information kann samtidigt förekomma på så många ställen som det behövs Endast experter kann utföra komplexa arbeten En amatör kann utföra en experts arbete Näringslivet måste välja mellan centralisering och decentralisering Näringslivet kan samtidigt dra fördelar av både centralisering och decentralisering Ledningen tar alla beslut Belutsfattande ingår i var medarbetares arbetsuppgifter Personal på fältet behöver kontor där de kan ta emot,hämta och sända information Personal på fältet kann sända och ta emot information var de än är Den bästa kontakten med potentiella köpare är personligt besök Den bästa kontakten med en potentiell köpare är effektiv kontakt Planer granskas periodvisPlaner granskas omedelbart MLH

19 Processorientering Processorientering 2. Processen och processynsättet 2.1 Betydelsen hos ordet process Ingenjörsperspektivet Ingenjörsperspektivet –Optimera –kontrollera Samhällsvetenskapliga perspektivet Samhällsvetenskapliga perspektivet –Förändring över tiden Kvalitetsperspektivet Kvalitetsperspektivet –Skapa värde –Ständiga förbättringar MLH

20 Processorientering Processorientering 2.2 Processynsättet Leverantör Process Kund Samverkan Återkoppling Samverkan Återkoppling MLH

21 Processorientering Processorientering 2.2.1 Kunden Förstå kundens verkliga behov Förstå kundens verkliga behov Hur kan man tillgodose behoven Hur kan man tillgodose behoven Hur väl lyckas man Hur väl lyckas man MLH

22 Processorientering Processorientering 2.2.2 Resultat Alltid en viss variation Alltid en viss variation Standardiserade processer (McDonald´s) Standardiserade processer (McDonald´s) Kunden är resultatet (utbildning) Kunden är resultatet (utbildning) MLH

23 Processorientering Processorientering 2.2.3 Inobjekt Objekt som omvandlas till resultat Objekt som omvandlas till resultat Inte nödvändigtvis fysiskt Inte nödvändigtvis fysiskt Student med lägre kunskap (utbildning) Student med lägre kunskap (utbildning) Idé (forskning/utveckling) Idé (forskning/utveckling) MLH

24 Processorientering Processorientering 2.2.4 Leverantören Förser den egna processen med inobjekt Förser den egna processen med inobjekt Kunden ska ha nära relation till leverantören Kunden ska ha nära relation till leverantören MLH

25 Processorientering Processorientering 2.2.5 Processen Förädlar inobjektet till resultatet Förädlar inobjektet till resultatet En kedja av aktiviteter, som i ett åter- kommande flöde skapar värde för en kund En kedja av aktiviteter, som i ett åter- kommande flöde skapar värde för en kund MLH

26 Processorientering ProcessorienteringExempel Adm Lev/kund MLH

27 Processorientering Processorientering 2.3 Processkategorisering Natur Natur –Produktionsprocesser –Affärsprocesser korsar funktionsgränser korsar funktionsgränser –Operativa processer/Kärnprocesser Tillför värde till produkter och tjänster Tillför värde till produkter och tjänster –Stödprocesser Förser operativa processer med resurser Förser operativa processer med resurser –Ledningsprocesser Tillhandahåller visioner, mål, strategier och styrning Tillhandahåller visioner, mål, strategier och styrning Detaljnivå Detaljnivå –Process –Delprocess –Aktivitet –Arbetsuppgift MLH

28 Processorientering Processorientering 2.3.1 Processkategorisering –Kärnprocesser –Stödprocesser MLH

29 Processorientering Processorientering Grupparbete 2: Elgigantens lager –Vem är kunden? Vilka behov kann kunden ha? Vilka behov kann kunden ha? –Vem är leverantören? Vilka behov ska leverantören uppfylla? Vilka behov ska leverantören uppfylla? MLH

30 Processorientering Processorientering Resumé dag 1 Definition Definition TQM-filosofin TQM-filosofin Affärstrender som pekar på behovet av att fokusera på processer Affärstrender som pekar på behovet av att fokusera på processer Processynsättet Processynsättet Processkategoriseringar Processkategoriseringar Kärnprocesser och stödprocesser Kärnprocesser och stödprocesser MLH

31 Processorientering Processorientering 3. Kärnprocessledning 3.1.1 Fem-fas-modell Organisera för- förbättring Förstå processen Strömlinje- forma Mätetal och styrning Ständiga för- bättringar MLH

32 Processorientering Processorientering 3.1.3 Nyckelområden för framgångsrik kärn- processledning Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet Skapa en gemensam vision för vad organisationen vill åstadkomma med processarbetet Definera organisationens kärnprocesser Definera organisationens kärnprocesser Organisera för processledning Organisera för processledning Skapa nödvändig förståelse för processerna Skapa nödvändig förståelse för processerna Anaysera, förbättra och redesigna processer Anaysera, förbättra och redesigna processer Få processynsättet att genomsyra hela organisationen Få processynsättet att genomsyra hela organisationen MLH

33 Processorientering Processorientering 4. Definera organisationens kärnprocesser VOAC Hydraulics AB VOAC Hydraulics AB Standardleverans Artikel/produktförsörjning Kundanpassad leverans Produktutveckling Reservdelsutveckling KUNDBEHOvKUNDBEHOv KUNDTILLFREDSTÄLLELSEKUNDTILLFREDSTÄLLELSE MLH

34 Processorientering Processorientering 4.1 Syftet med kärnprocesser Skapa en struktur för kundorienterad ledning och förbättring Skapa en struktur för kundorienterad ledning och förbättring Skapa en helhetsförståelse för hur olika delar av organisationen tillsammans utför företagets övergripande uppgifter Skapa en helhetsförståelse för hur olika delar av organisationen tillsammans utför företagets övergripande uppgifter MLH

35 Processorientering Processorientering 4.2 Nödvändig kunskap för att välja kärnprocesser Affärsidé (varför?) Affärsidé (varför?) Vision (vart?) Vision (vart?) Mål (vad?) Mål (vad?) Strategier (hur?) Strategier (hur?) MLH

36 Processorientering Processorientering Grupparbete 3: Du ska starta ett transport- företag Tag fram en affärsidé Tag fram en affärsidé Beskriv en vision Beskriv en vision Formulera mål på vägen mot visionen Formulera mål på vägen mot visionen Tag fram strategier för att nå målen Tag fram strategier för att nå målen MLH

37 Processorientering Processorientering 4.2.2 Att definera kärnprocesser Huvudupp- gift UnderuppgifterKärnprocesser MLH

38 Processorientering Processorientering 4.4 Att utveckla kärnprocessmodellen Analysera organisationen och dess omgivning Affärsidé Vision Strategier MLH

39 Processorientering Processorientering Att utveckla kärnprocessmodellen Vilka ska involveras? Vilka ska involveras? Undvik funktionellt tänkande Undvik funktionellt tänkande –Använda ett kundperspektiv inte ett ledningsperspektiv –Se flöden inte arbetsuppgifter Har vi definerat organisationens verkliga kärnprocesser Har vi definerat organisationens verkliga kärnprocesser –Kann vi utifrån kärnprocessen se hur organisationen uppfyller sin affärsidé –På vilket sätt leder en fokusering på kärnprocesserna till att organisationen närmar sig visionen –På vilket sätt förstärker kärnprocessmodellen de valda strategierna MLH

40 Processorientering Processorientering 4.5 Hur påverkas verksamheten utanför kärnprocesserna Definera organisationens kritiska stödprocesser Definera organisationens kritiska stödprocesser Stödprocesserna har inget egenvärde Stödprocesserna har inget egenvärde Nödvändiga för att kärnprocesserna ska kunna fungera ordentligt Nödvändiga för att kärnprocesserna ska kunna fungera ordentligt Ska ha processledning Ska ha processledning Ofta stor förbättringspotential Ofta stor förbättringspotential MLH

41 Processorientering Processorientering 5. Organisera för processledning * Processägare Processägare Processledningsteam Processledningsteam Samordnande roller och forum Samordnande roller och forum Stödjande roller och forum Stödjande roller och forum Problemlösningsteam Problemlösningsteam MLH

42 Processorientering Processorientering 5.1 Processägare ”en person utsedd av ledningen att ansvara för att processen som helhet är effektiv och ändamålsenlig” ”en person utsedd av ledningen att ansvara för att processen som helhet är effektiv och ändamålsenlig” Ha befogenheter att genomföra förändringar Ha befogenheter att genomföra förändringar i processens alla delar MLH

43 Processorientering Processorientering 5.2 Processledningsteam Samtliga funktioner i processen Samtliga funktioner i processen Kunden Kunden Leverantörer Leverantörer Oberoende person Oberoende person MLH

44 Processorientering Processorientering 5.3 Samordnande roller och forum Övergripande mål och handlingsplaner Övergripande mål och handlingsplaner Styrgrupp Styrgrupp Förändringsagent Förändringsagent MLH

45 Processorientering Processorientering 5.4 Stödjande roller och forum Underlättare Underlättare Specialister Specialister Dokumenterare Dokumenterare MLH

46 Processorientering Processorientering 5.5 Problemlösningsteam Kvalitetsförbättringsmetodiken Kvalitetsförbättringsmetodiken Kvalitetsstyrningsmetodiken Kvalitetsstyrningsmetodiken kvalitetsplaneringsmetodiken kvalitetsplaneringsmetodiken MLH

47 Processorientering Processorientering Grupparbete 4: - definiera kärnprocesser För en modern bensinstation För en modern bensinstation MLH

48 Processorientering Processorientering Grupparbete 5 (hemuppgift): Leta rätt på en affärsidé och beskriv syftet Leta rätt på en affärsidé och beskriv syftet Tag reda på företagets vision Tag reda på företagets vision MLH

49 Processorientering Processorientering Resumé dag 2: Kärnprocessledning Kärnprocessledning – fem-fas-modellen Definition av organisationens kärnprocesser Definition av organisationens kärnprocesser – syftet med kärnprocesser – kunskap för att välja kärnprocesser Processledning Processledning MLH

50 Processorientering Processorientering Redovisning hemuppgift: Affärsidé Affärsidé Vision Vision MLH

51 Processorientering Processorientering 6. Utveckla nödvändig förståelse för att leda processerna * processerna * Varför existerar processen? Varför existerar processen? Hur fungerar processen? Hur fungerar processen? Hur förbättras processen? Hur förbättras processen? MLH

52 Processorientering Processorientering Varför existerar processen? Definiera uppdrag och gränser * Definiera uppdrag och gränser * –Klargöra varför processen existerar –Vem den skapar värde för –Hur den tillför värdet –Klargöra början och slut MLH

53 Processorientering Processorientering Varför existerar processen? Identifiera kunderna * Identifiera kunderna * –Alla de processen skapar värde för MLH

54 Processorientering Processorientering Varför existerar processen? Förstå kundens verkliga behov * Förstå kundens verkliga behov * –Vad ligger bakom kundens behov? –Hur använder kunderna resultatet? –Översätt kundbehoven till processegenskaper MLH

55 Processorientering Processorientering Varför existerar processen? Översätt kundbehov till processegenskaper Översätt kundbehov till processegenskaper Behov Kund Egen- skaper Produkt/service Egen- skaper Process Egen- skaper Delprocess MLH

56 Processorientering Processorientering Hur fungerar processen Skapa en helhetsbild av processen Skapa en helhetsbild av processen Leveran- tör Kund MLH

57 Processorientering Processorientering Hur fungerar processen Undersöka elementen i kund/leverantörsmodellen * Undersöka elementen i kund/leverantörsmodellen * –Kunder –Samverkan med kunder ; vem, varför, när och hur ; vem, varför, när och hur –Resultatet –Kundåterkoppling –Inobjekt –Leverantörer –Leverantörssamverkan –Leverantörsåterkoppling –Processen MLH

58 Processorientering Processorientering Hur förbättras processen Hur förbättras processen Förebyggande åtgärder Avhjälpande åtgärder MLH

59 Processorientering Processorientering Hur förbättras processen Insamling av data som visar processens förmåga Insamling av data som visar processens förmåga Analys av data för att identifiera förbättringsmöjligheter Analys av data för att identifiera förbättringsmöjligheter Analys av grundorsaken till förbättringsmöjligheterna Analys av grundorsaken till förbättringsmöjligheterna Utarbeta lösning till grundorsaken Utarbeta lösning till grundorsaken Studera effekt och utvärdera Studera effekt och utvärdera MLH

60 Processorientering Processorientering Processnedbrytning Vertikala angreppssättet Vertikala angreppssättet Fas-angreppssättet Fas-angreppssättet Horisontella angreppssättet Horisontella angreppssättet Paretoprincipen Paretoprincipen MLH

61 Processorientering Processorientering Processnedbrytning Vertikala angreppssättet Vertikala angreppssättet Affärs- utveckling Kundbehov Offert- arbete Kontrakts- förhand. OffertförfråganOffertKontrakt Kontrakts- hantering KUND MLH

62 Processorientering Processorientering Processnedbrytning Fas-angreppssättet Fas-angreppssättet Definiera grund- behov Behovs- definition Tillv. strategi Fas 1 Under- sökning av behov BEHOVBEHOV Fas 0 Upptäckt av behov Användar- under- sökning Koncept- val och design Tillv.- system- koncept Fas 2 Produkt- princip Marknads- under- sökning Produkt- koncept Utv. Tillv.- system utv. Fas 3 Produkt- design Sälj- för- beredelse Detalj- produkt- design Detalj- Process- planering Fas 4 Tillverk- ningsför- beredelser För- sälj- ning Produkt- omfång/ varianter Till- verk- ning Fas 5 Genom- förande MLH

63 Processorientering Processorientering Processnedbrytning Horisontella angreppssättet Horisontella angreppssättet Kunder Löpande order Specialorder Tester Standardorder Kunder MLH

64 Processorientering Processorientering Processnedbrytning Paretoprincipen Paretoprincipen –80/20 regeln 80% av kundvärdet skapas inom 20% av processen 80% av kundvärdet skapas inom 20% av processen 80% av projekten endast använder 20% av processen 80% av projekten endast använder 20% av processen MLH

65 Processorientering Processorientering Grupparbete 6: Bryt ner bensinmacken i delprocesser Sälja bränsle Sälja bränsle Sälja livsmedel Sälja livsmedel Sälja reservdelar/tillbehör Sälja reservdelar/tillbehör Kiosk Kiosk Hyrverksamhet Hyrverksamhet Biltvätt Biltvätt MLH

66 Processorientering Processorientering 7. Förbättra processer Hur förbättras processen Process- förbättring Process- redesign MLH

67 Processorientering Processorientering Förbättra processer Processens förmåga Tid Process för- bättring Process redesign Process för- bättring MLH

68 Processorientering Processorientering Förbättra processer Processförbättring Processförbättring Planera (plan) Genomför förändring (do)Studera resultat (study) Anta eller förkasta (act) MLH

69 Processorientering Processorientering Förbättra processer Processanalys * Processanalys * –Varför ser processen ut som den gör? –Hur bra är processens förmåga? –Hur bra är nivån jämfört med motsvarande processer i andra organisationer? MLH

70 Processorientering Processorientering Varför ser den ut som den gör? Start Aktivitet 1 Beslut Aktivitet 2 Slut- Kontroll Slut A Aktivitet 3Aktivitet 4 Dokument Ej ok MLH

71 Processorientering Processorientering Resenär Sekreterare Resebyrå Avd.chef Ekonomiavd. Resenär Sekreterare Resebyrå Avd.chef Ekonomiavd. Bestäm resplan Undersök alternativ Genomför bokningar Mottag biljetter Ok Skriv ut faktura Skriv rese- räkning Betala Vidarebef. Attestera Komplett Betala Rese- beslut Registrera JaNej JaRese- byrå Rese- när MLH

72 Processorientering Processorientering Hur bra är processens förmåga? –Ändamålsenlighet svårt att mäta svårt att mäta –Effektivitet cykeltid cykeltid kostnad för bristande kvalitet kostnad för bristande kvalitet produktivitet produktivitet total kostnad total kostnad –Anpassningsbarhet svårt att mäta svårt att mäta –Flexibilitet svårt att mäta svårt att mäta MLH

73 Processorientering Processorientering Hur bra är processens förmåga jämfört med liknande processer inom andra organisationer ”Benchmarking” ”Benchmarking” MLH

74 Processorientering Processorientering Grupparbete 7: Diskutera och föreslå områden till förbättringar Sälja bränsle Sälja bränsle Sälja livsmedel Sälja livsmedel Sälja reservdelar/tillbehör Sälja reservdelar/tillbehör Kiosk Kiosk Hyrverksamhet Hyrverksamhet Biltvätt Biltvätt MLH

75 Processorientering Processorientering Processförbättring Eliminera byråkrati Eliminera byråkrati Eliminera dubbelarbete Eliminera dubbelarbete Värdeskapandeanalys Värdeskapandeanalys –Kundvärdeskapande aktiviteter (KVS) –Affärsvärdeskapande aktiviteter(AVS) –Icke värdeskapande aktiviteter (IVS) Förenkling Förenkling Cykeltidsreduktion Cykeltidsreduktion ”Error proofing” ”Error proofing” Standardisering Standardisering Leverantörspartnerskap Leverantörspartnerskap MLH

76 Processorientering Processorientering Process-redesign Organisera efter resultat inte uppgifter Organisera efter resultat inte uppgifter Låt de som använder resultatet utföra arbetet i processen (IKEA) Låt de som använder resultatet utföra arbetet i processen (IKEA) Integrera informationshantering i det operativa arbetet där informationen hämtas Integrera informationshantering i det operativa arbetet där informationen hämtas Behandla geografiskt spridda enheter som om de var centraliserade Behandla geografiskt spridda enheter som om de var centraliserade Länka samman parallella aktiviteter istället för att integrera deras resultat Länka samman parallella aktiviteter istället för att integrera deras resultat Sätt beslutspunkten där arbetet utförs och bygg in styrning och kontroll i processen Sätt beslutspunkten där arbetet utförs och bygg in styrning och kontroll i processen Hämta informationen en gång vid källan Hämta informationen en gång vid källan MLH

77 Processorientering Processorientering Process-redesign Implementera förändringar Implementera förändringar –Skapa delaktighet –Arbeta med accepterat ledarskap –Undvik överraskningar –Ge förändringen tid –Behandla människor med respekt –Hantera motstånd direkt MLH


Ladda ner ppt "Processorientering Leif Hamnäs: Robert Bosch Gmbh MLH Logistics AB Kuehne + Nagel AG MLH Consulting AB MLH."

Liknande presentationer


Google-annonser