Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 1 Vilka är vi? Socialantropologer från Stockholms universitet som samarbetar med SIDA Hösten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 1 Vilka är vi? Socialantropologer från Stockholms universitet som samarbetar med SIDA Hösten."— Presentationens avskrift:

1 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 1 Vilka är vi? Socialantropologer från Stockholms universitet som samarbetar med SIDA Hösten 2007 planerer vi en kortare studie av pågående SIDA-projekt i Rwanda Vi fokuserar på lokal freds och konflikt-forskning ur ett antropologiskt perspektiv

2 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 2 Varför är detta viktigt för SIDA?  Utvärdering och uppföljning av pågående projekt  Underlag och analys inför nästa programbudget (start 2008) Frågor o Är lokal freds och konflikt-forskning viktig för försoningsprocessen? o Bör den få större policy-betydelse? o Stöder den deltagande och demokratisering?

3 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 3 Hur arbetar SIDA i Rwanda? SIDA samarbetar med Rwanda:s regering och olika internationella biståndsorgan Mest pengar till fleråriga program på regeringsnivå - Budgetstöd till fattigdomsbekämpning 80% Mindre pengar till avgränsade projekt - totalt 20 %

4 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 4 Fakta om Rwanda (2005) Befolkning: 8.9 miljoner Folkgrupper: 80 % Hutu, 19 % Tutsi, 1% Twa Försörjning: Jordbruk och bostadsskötsel BNP/invånare: 1263 USD (varav 25 % bistånd) Läskunnighet: 64 % vuxna År 2005 gav Sida totalt 173 miljoner SEK till Rwanda, varav 70% till fattigdomsbekämpning År 2005 gav Sida totalt 173 miljoner SEK till Rwanda, varav 70% till fattigdomsbekämpning

5 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 5 Historisk bakgrund 1 Ursprungsbefolkningen var Twa-pygméer 1400-talet Tutsi kommer från Sudan 1700-taletKungariket Rwanda grundas 1854Upptäcks av europeer 1890Tysk koloni 1916Belgisk koloni

6 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 6 Historisk bakgrund 2 1959 Första folkmordet på Tutsi 1962Rwanda blir självständigt 1973Militär kupp av Hutu 1990Tutsi bildar RFP (Rwanda:s patriotiska front) 1993Stridigheter och förhandlingar

7 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 7 Folkmordet i Rwanda April 1994Hutu-presidenten mördas Hutu:s armé, polis och olika extremistgrupper mördar 800 000 Tutsi Sommaren 1994 mördas 200 000 Hutu 2 miljoner flyr till olika grannländer 2 miljoner flyr till olika grannländer (främst Zaire) Juli 1994RPF störtar hutu-regimen

8 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 8 Vad hände sedan? Totalt ekonomiskt och socialt kaos råder  FN upprättar en krigsförbrytartribunal i Tanzania  Rwanda inför folktribunaler ”Gacaca” – samtal för försoning  En Hutu blir president för den nya Tutsi-regeringen Men är försoning möjlig???

9 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 9 Vad gör omvärlden? Först händer nästan ingenting FN fick kritik för att inte ha ingripit Sedan vaknar sakta världen… olika länder och biståndsorganisationer påbörjar utvecklingsarbete Behoven är akuta och det är svårt att samordna

10 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 10 Vad gör SIDA? År 2005 gav Sida totalt 173 miljoner till Rwanda, varav 70% till fattigdomsbekämpning Enskilda och akuta projekt har alltmer ersatts av programstöd och kapacitetsutveckling Demokrati och mänskliga rättigheter: demokratiska val Demokrati och mänskliga rättigheter: demokratiska val Fred och försoning mellan förövare och offer Fred och försoning mellan förövare och offer Samhällsuppbyggnad: decentralisering av makt Samhällsuppbyggnad: decentralisering av makt Avväpning Avväpning Ekonomiska reformer Ekonomiska reformer Utbildning Utbildning Forskningsarbete Forskningsarbete

11 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 11 Aktörer som stöder försoningen  SAREC (Swedish Agency for research co- operation) är en organisation inom SIDA som stöder forskningsamarbete  Flera svenska universitet  NUR (University of Rwanda)

12 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 12 Forskning och utbildning  CCM (Center for conflict management) Försoningsforskning i Rwanda  PADRIGU (Peace and development research) Svenskt universitets-initiativ kring utbyte med Rwanda  Linköpings universitet Arrangerar utbyte av lärarutbildning

13 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 13 Vårt besök  Följa upp inledande desk study  Träffa forskare på CCM  Träffa lärare ute på fält  Studera lokalt uppföljningsarbete

14 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 14 Vilka frågeställningar studerar vi?  Hur appliceras freds och konflikt-forskningen i försoningsprocessen?  Ger SIDA:s utbildningstöd lärare på fältet verktyg för försoning?  Stöder SIDA:s policy deltagande och demokratisering?

15 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 15 Hur använder vi vår fältarbete? Rapport till SIDA Seminarie-serie Deltagande i analys & planeringsarbete Eventuella nya uppdrag…

16 Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 16 Frågor? Denna presentation kan laddas ner här: www.kamidev.org/rwanda/Rwanda1.ppt Mer material om Rwanda finns bl a på: http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=299 http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=299http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=299 Kontakta oss för mer info om detta projekt: info@kamidev.net


Ladda ner ppt "Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet 1 Vilka är vi? Socialantropologer från Stockholms universitet som samarbetar med SIDA Hösten."

Liknande presentationer


Google-annonser