Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kollektivtrafikbarometern 2014

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kollektivtrafikbarometern 2014"— Presentationens avskrift:

1 Kollektivtrafikbarometern 2014
Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor Högsby

2 Andel resenärer som reser kollektivt i Kalmar län
I procent 34% reser kollektivt minst en gång i månaden (31% 2013) Förflyttning mot att fler reser oftare, dock ej gruppen ”Dagligen”. Källa: 1200 intervjuer/år

3 Sammanfattning 2014 Nöjdheten ökar igen bland både allmänheten och resenärer, främst märks detta hos resenärer i stadstrafiken samt hos de som reser mindre frekvent. Ökningen är relativt stor, +4% för både allmänhet och resenärer. Året är på många sätt likt resultatet för 2012. I samtliga intervjufrågor i KOLBAR ökar nöjdhetsvärdet för KLT. Resenärer i landsbygdstrafiken betydligt mer negativa i år. Sannolikt en effekt av att förändringar/reduceringar har påverkat landsbygden extra. Ersättande trafik har inte upplevts som ett fullgott alternativ. Året har inneburit en viss intern arbetsro efter ett par turbulenta år. De största förändringarna rör tågtrafiken, med driftstart av Krösatågstrafiken Kalmar-Emmaboda, inkl invigning av nya stationer. Inga förändringar avseende produkter eller priser har skett. Ytterligare resandeökning på ca 7%! Skillnaden mellan vad KLT är och KLT gör minskar för första gången på flera år. Varumärkessatsningen ”Till:sammans” har pågått under året och har gett positiv effekt.

4 Nöjdhet med kollektivtrafiken
Procent nöjda (Image-indikation) Källa: 1200 st intervjuer, slumpmässigt urval år

5 Nöjdhet KLT 2014 Resenärer fördelat på resfrekvens
Procent nöjda Små förändringar i nöjdhet bland de mest frekventa resenärerna. Positiv utveckling hos de som reser mindre frekvent

6 NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG 2008-2014
Graf m båda felmarginaler. NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG

7 NÖJDHET KLT RESENÄRER I STADSTRAFIK OCH LANDSBYGDSTRAFIK 2008-2014
Kraftig minskning av nöjdheten blad landsbygdsresenärer. Förklaringen är att trafikreduceringar och förändringar drabbat dessa mest under året. Motsvarande minskning i nöjdhet redovisades för stadstrafikresenärer 2013 efter stora förändringar. Nu ökar nöjdheten i stadstrafiken.

8 NÖJDHET KLT KLT SOM FÖRETAG OCH DEN SENASTE KLT-RESAN
i procent Källa: Samtliga intervjuer, 1200 st/år

9 KÄNNEDOM OM KLT - Allmänheten VEM ANSVARAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN? 2007-2014
Samtliga intervjuade, 1200 st/år

10 Graf m båda felmarginaler.
KUNSKAP Jag har tillräcklig kunskap för att kunna resa kollektivt i Kalmar län (biljetter, tider etc) Procent av de tillfrågade Kunskap är en av de större drivkrafterna på resandet! Mycket små förändringar över tid.

11 RELEVANS Kollektivtrafiken i Kalmar län är ett tillgängligt alternativ för mina resor
Procent av de tillfrågade Relevans/Tillgänglighet är en av de största drivkraften på resandet! OBS! Ca hälften av de tillfrågade anser att KLT inte är ett relevant alternativ.

12 Graf m båda felmarginaler.
PRODUKTFÖRDEL Kollektivtrafiken i Kalmar län ger mig fördelar jämfört med att åka bil Procent av de tillfrågade Produktfördel är en faktor för ökad nöjdhet. Cirka hälften av de tillfrågade ser inga fördelar med kollektivtrafik jämfört med bil.

13 Graf m båda felmarginaler.
POPULARITET Mina vänner och bekanta talar väl om kollektivtrafiken i Kalmar län Procent av de tillfrågade Popularitet är en av de största faktorerna för ökad nöjdhet.

14 Graf m båda felmarginaler.
PRISVÄRDE Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är ett mer prisvärt alternativ än bil Procent av de tillfrågade Pris/prisvärde är en faktor som främst påverkar nöjdheten. Var tredjetillfrågad anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd jämfört med bilen.

15 Graf m båda felmarginaler.
KVALITET Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är punktlig och pålitlig Procent av de tillfrågade Kvalitet/Pålitlighet är av de största drivkrafterna för nöjdhet.

16 MARKNADSANDEL TOTALT KALMAR LÄN Totalt 2014
I jämförelse med alla färdmedel har kollektivtrafiken ca 8,35% marknadsandel (oför 2013) I jämförelse med alla motoriserande färdmedel i länet är marknadsandelen för kollektivtrafiken ca 10,4% (10,6% 2013).

17 Varumärkesresan +/-0% +4% +4% Nytt trafikavtal, aug 08
Nytt bilj.system, nov 10 VM-resan startar, sept 13 +/-0% +4% +4%


Ladda ner ppt "Kollektivtrafikbarometern 2014"

Liknande presentationer


Google-annonser