Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Kollektivtrafikbarometern 2014 Högsby 2015-02-02 Avser KLT linjetrafik buss och tåg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Kollektivtrafikbarometern 2014 Högsby 2015-02-02 Avser KLT linjetrafik buss och tåg,"— Presentationens avskrift:

1 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Kollektivtrafikbarometern 2014 Högsby 2015-02-02 Avser KLT linjetrafik buss och tåg, ej serviceresor

2 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Andel resenärer som reser kollektivt i Kalmar län I procent Källa: 1200 intervjuer/år 34% reser kollektivt minst en gång i månaden (31% 2013) Förflyttning mot att fler reser oftare, dock ej gruppen ”Dagligen”.

3 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Sammanfattning 2014 Nöjdheten ökar igen bland både allmänheten och resenärer, främst märks detta hos resenärer i stadstrafiken samt hos de som reser mindre frekvent. Ökningen är relativt stor, +4% för både allmänhet och resenärer. Året är på många sätt likt resultatet för 2012. I samtliga intervjufrågor i KOLBAR ökar nöjdhetsvärdet för KLT. Resenärer i landsbygdstrafiken betydligt mer negativa i år. Sannolikt en effekt av att förändringar/reduceringar har påverkat landsbygden extra. Ersättande trafik har inte upplevts som ett fullgott alternativ. Året har inneburit en viss intern arbetsro efter ett par turbulenta år. De största förändringarna rör tågtrafiken, med driftstart av Krösatågstrafiken Kalmar- Emmaboda, inkl invigning av nya stationer. Inga förändringar avseende produkter eller priser har skett. Ytterligare resandeökning på ca 7%! Skillnaden mellan vad KLT är och KLT gör minskar för första gången på flera år. Varumärkessatsningen ”Till:sammans” har pågått under året och har gett positiv effekt.

4 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Nöjdhet med kollektivtrafiken Procent nöjda (Image-indikation) Källa: 1200 st intervjuer, slumpmässigt urval 15-75 år

5 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Nöjdhet KLT 2014 Resenärer fördelat på resfrekvens Procent nöjda Små förändringar i nöjdhet bland de mest frekventa resenärerna. Positiv utveckling hos de som reser mindre frekvent

6 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län NÖJDHET KLT RESER KOLLEKTIVT NÅGON GÅNG 2008-2014 Graf m båda felmarginaler.

7 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län NÖJDHET KLT RESENÄRER I STADSTRAFIK OCH LANDSBYGDSTRAFIK 2008-2014 Kraftig minskning av nöjdheten blad landsbygdsresenärer. Förklaringen är att trafikreduceringar och förändringar drabbat dessa mest under året. Motsvarande minskning i nöjdhet redovisades för stadstrafikresenärer 2013 efter stora förändringar. Nu ökar nöjdheten i stadstrafiken.

8 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län NÖJDHET KLT KLT SOM FÖRETAG OCH DEN SENASTE KLT-RESAN i procent Källa: Samtliga intervjuer, 1200 st/år

9 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län KÄNNEDOM OM KLT - Allmänheten VEM ANSVARAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN I KALMAR LÄN? 2007-2014 Samtliga intervjuade, 1200 st/år

10 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län KUNSKAP Jag har tillräcklig kunskap för att kunna resa kollektivt i Kalmar län (biljetter, tider etc) Kunskap är en av de större drivkrafterna på resandet! Mycket små förändringar över tid. Graf m båda felmarginaler. Graf m båda felmarginaler. Procent av de tillfrågade

11 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län RELEVANS Kollektivtrafiken i Kalmar län är ett tillgängligt alternativ för mina resor Relevans/Tillgänglighet är en av de största drivkraften på resandet! OBS! Ca hälften av de tillfrågade anser att KLT inte är ett relevant alternativ. Procent av de tillfrågade

12 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län PRODUKTFÖRDEL Kollektivtrafiken i Kalmar län ger mig fördelar jämfört med att åka bil Produktfördel är en faktor för ökad nöjdhet. Cirka hälften av de tillfrågade ser inga fördelar med kollektivtrafik jämfört med bil. Graf m båda felmarginaler. Procent av de tillfrågade

13 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län POPULARITET Mina vänner och bekanta talar väl om kollektivtrafiken i Kalmar län Popularitet är en av de största faktorerna för ökad nöjdhet. Graf m båda felmarginaler. Procent av de tillfrågade

14 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län PRISVÄRDE Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är ett mer prisvärt alternativ än bil Pris/prisvärde är en faktor som främst påverkar nöjdheten. Var tredjetillfrågad anser inte att kollektivtrafiken är prisvärd jämfört med bilen. Graf m båda felmarginaler. Procent av de tillfrågade

15 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län KVALITET Jag upplever att kollektivtrafiken i Kalmar län är punktlig och pålitlig Kvalitet/Pålitlighet är av de största drivkrafterna för nöjdhet. Graf m båda felmarginaler. Procent av de tillfrågade

16 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län MARKNADSANDEL TOTALT KALMAR LÄN Totalt 2014 I jämförelse med alla färdmedel har kollektivtrafiken ca 8,35% marknadsandel (oför 2013) I jämförelse med alla motoriserande färdmedel i länet är marknadsandelen för kollektivtrafiken ca 10,4% (10,6% 2013).

17 Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Varumärkesresan Nytt trafikavtal, aug 08 Nytt bilj.system, nov 10 VM-resan startar, sept 13 +/-0% +4%


Ladda ner ppt "Christer Olson Kalmar Länstrafik – en del av Landstinget i Kalmar län Kollektivtrafikbarometern 2014 Högsby 2015-02-02 Avser KLT linjetrafik buss och tåg,"

Liknande presentationer


Google-annonser