Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 ICT och hållbarhet del 1 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 ICT och hållbarhet del 1 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november."— Presentationens avskrift:

1 1 ICT och hållbarhet del 1 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november 2009

2 2 Vad är hållbarhet Exempel på ICT och hållbarhetsbedömning Upplägg

3 3 Hållbarhet ”en utveckling som tillgodoser våra behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina." (Our common future, 1987, United Nations World Commission on Environment and Development, WCED, Brundtlandrapporten) Förhållandet mellan människan och naturen Ekonomisk Miljömässig Social Hur mäter man hållbarhet? Vad är miljövänligt och vad är socialt ansvarstagande? Hur väger man olika aspekter mot varandra?

4 4 Exempel på hållbarhetsbedömning: Medierade möten i Dalarna Moberg et al (2008) Hållbarhetsbedömning av en medierad tjänst – en pilotstudie, Report fron the KTH Centre for Sustainable Communications 2008:1 Arbetsförmedling i Sälen, Särna och Orsa. Jämförelse med 0-alternativ, dvs hur man hade gått till väga utan möjligheten till distansmöten. Olika metoder för att bedöma ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter kombinerat i denna studie. Indikatorvärden för de olika aspekterna.

5 5 Exempel på indikatorer från studien Ekonomiska Kostnad för ams Kvalitetsskillnad Resor för kunder Väntetid Nedläggning resp etablering av arbetsplatser Kommunernas ekonomi Skatteintäkter från arbete Regionalpolitiska mål Totala resor och olyckor Sociala Delaktighet och inflytande Arbetssituation Sund och säker arbetsmiljö Kunders tillgänglighet till tjänsten Hälsoeffekter Upplevd tillfredsställelse med tjänsten Nedläggning resp etablering av arbetsplatser Påverkan på infrastruktur och service lokalt Miljömässiga Energianvändning Energianv fr transporter Klimatpåverkan Farliga ämnen Avfall Elavfall

6 6 Konsekvenser av medierade möten Positiva Färre resor Minskat personalbehov Minskat lokalbehov Ökad tillgänglighet map öppettider Negativa Kostnad för inköp och underhåll Kostnad för anv av fiber Större lokalbehov Beteenderelaterade och strukturella effekter har inte ingått. Ingen studie av produkten utifrån ett livscykelperspektiv


Ladda ner ppt "1 ICT och hållbarhet del 1 Maria Noring Miljöstrategisk analys, fms Centre for Sustainable communications KTH Digital närservice i Vilhelmina 26-27 november."

Liknande presentationer


Google-annonser