Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Biblioteksstämma 2007 Viktiga frågor ur KB:s perspektiv 23 november 2007 Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Biblioteksstämma 2007 Viktiga frågor ur KB:s perspektiv 23 november 2007 Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin."— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Biblioteksstämma 2007 Viktiga frågor ur KB:s perspektiv 23 november 2007 Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin

2 www.kb.se Kungl. biblioteket - uppdrag KB är Sveriges nationalbibliotek och skall Samla in, beskriva och bevara det tryckta (och digitala) kulturarvet 2. Tillgängliggöra materialet genom att vara ett forskningsbibliotek 3. Svara för nationell samordning av informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning

3 www.kb.se Kungl. biblioteket – instruktioner inom tredje uppdraget Myndigheten skall svara för samordning, utveckling och visst utredningsarbete inom biblioteksområdet samt utse ansvarsbibliotek Svara för det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS och ansvara för samkatalogen (nationalbibliografin och utländsk litteratur) Svara för frågor om samverkan mellan forskningsbibliotek om bl.a. försörjning med litteratur och utnyttjande och utveckling av tjänster baserade på informationsteknik Analysera utvecklingen inom forskningsbibliotek i landet

4 www.kb.se Kungl. biblioteket – regleringsbrev inom tredje uppdraget Forskningens infrastruktur Förbättra och effektivisera informationsförsörjningen inom högre utbildning och forskning –Redovisa insatser –Redovisa projekt –Fördela ersättning efter in- och utlån av fjärrlån –Redovisa hur Libris-systemen utvecklas

5 www.kb.se Två tydliga och viktiga strömningar för KB Internationalisering KB intensifierar samarbetet med europeiska systerorganisationer och aktörer utanför Europa Konkret samarbete med de europeiska nationalbiblioteken (CENL) i Fördjupat samarbete med enskilda länder, forskningscentra, mm Fördjupat samarbete med andra närstående myndigheter RA och SLBA – konkret samarbete inom IT, digitalt bevarande och kataloger ABM-sektorn, bl.a. genom ABM-centrum

6 www.kb.se Nationella strömningar Universitetsbiblioteken knyts närmare moderorganisationerna Ökat internationellt samarbete inom hela bibliotekssektorn –Kungl. biblioteket intensifierar samarbetet med europeiska nationalbibliotek och andra internationella institutioner Kungl. biblioteket ökar samarbetet med andra myndigheter Riksarkivet samt Statens Ljud- och bildarkiv ABM-centrum Förhållandet till folkbiblioteken Ingen ändring av uppdragen för Kulturrådet och KB Gemensamt dokument som klargör rollerna Regionala samarbeten Gemensamma projekt, t.ex. Fråga biblioteken, portaler, e-licenser

7 www.kb.se KB:s utmaningar under kommande år Digitalisering, inflöde av e-publikationer, sökverktyg och det långsiktiga digitala bevarandet är stora utmaningarna under kommande år ….. ….. samtidigt som den traditionella verksamheten måste skötas med hög kvalité och kontinuerligt utvecklas

8 www.kb.se KB organisationsutveckling - utgångspunkter ur nationellt perspektiv Tydliggöra KB:s samverkans- och samordningsroll Effektivisera KB:s samverkan med den nationella omvärlden –Intensifiera samordningen inom KB –Utveckla den externa kommunikationen Allmän bakgrund teknisk utveckling - internationalisering – servicebehov – nya och förändrade uppdrag samordning - utveckling - effektivitet - omvärldskontakter

9 www.kb.se Kungl. bibliotekets organisation

10 www.kb.se Libris + Nationell samverkan = Sant Samsök och e-licenser Nationell katalogiseringssamordning och ”Libris-koordinator” Open Access och en söktjänst utgående från högskolornas publiceringsdatabaser Fråga biblioteken (Jourhavande bibliotekarie) ABM-frågor både nationellt och internationellt Fjärrlån och en planerad fjärrlåneutredning

11 www.kb.se Tolkning av uppdraget Biblioteksstämma med bibliotekschefer Nationella referensgruppen Expertgrupper –Sverigebiblioteket –Libris samkatalog (katalogiseringsfrågor) –Licensverksamhet –Kompetensfrågor –Open Access –Tidskriftsdepå i Bålsta –Digitalisering –Fråga biblioteket –Nationell statistik och kvalitetsarbete

12 www.kb.se KB:s roll i nationell samverkan - de tio viktigaste frågorna Ett framtida LIBRIS ABM Ansvarsbibliotekens framtid Licensverksamheten Bibliografiskt samarbete, inkl. Dewey Open Access Digitalisering Bålsta-depån Utbildning Samarbetet med Kulturrådet


Ladda ner ppt "Www.kb.se Biblioteksstämma 2007 Viktiga frågor ur KB:s perspektiv 23 november 2007 Gunilla Herdenberg och Gunnar Sahlin."

Liknande presentationer


Google-annonser