Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från riktlinjer och evidens till förebyggande i praktiken Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från riktlinjer och evidens till förebyggande i praktiken Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne."— Presentationens avskrift:

1 Från riktlinjer och evidens till förebyggande i praktiken Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige

2 Mitt huvudbudskap ① Det behövs mer forskning från ”verkligheten” ② Arbetet med levnadsvanor måste implementeras mycket bättre… Dessa två hänger intimt samman och är helt beroende av varandra… Se WHO actionplan (2008–13)…

3 Centrum för Primärvårdsforskning  Samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet  Vision  Driva banbrytande klinisk forskning för en primärvård av högsta kvalitet och därmed en friskare befolkning.  Vi arbetar för att bygga broar mellan forskning och vården samt förbättra kunskapsutbytet mellan forskare

4 Forskningen är eftersatt  Exempelvis är endast 2% av Sveriges allmänläkare är disputerade (utgör 18% av läkarkåren)  Läkarförbundet beräknar att cirka 30 procent av en årskull läkare behöver genomgå forskarutbildning för att upprätthålla kompetensen inom alla viktiga områden.  Få forskar dessutom om förebyggande och den forskning som genomförs utförs sällan i rutinsjukvård!  Vilket ger oss bristfällig kunskap om hur vi ska göra i praktiken.

5 WHO Rapporter 2008–09

6 Stödja interventioner…

7 Stödja forskning…

8

9

10 Att gå från ord till handling! Vad gör vi och hur gör vi?  Implementering ….?  Spridning….?

11 Implementering? Från FHI rapporten ”Från nyhet till vardagsnytta” av Guldbrandsson 2007  Är en sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet. (Fixen 2005)  Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation. (Greenhalgh 2005)

12 Jämför med… Spridning (diffusion):  Den process som sker när en ny idé, med hjälp av särskilda kanaler och över tid, kommuniceras bland medlemmar i ett socialt system Frågan man då kan ställa sig:  Är om arbetet med levnadsvanor implementerats eller om informationen bara ”spridits”?

13 Implementering – The story! Någon får en idé om en ny metod för att möte ett behov, ett beslut fattas om införande, om det ska leda till förändring och idén ska förverkligas måste insatsen planeras, för att åstadkomma en faktisk förändring så att metoden integreras i verksamheten, därefter måste metoden utvärderas och lokala anpassningar genomföras, för att metoden till sist kan bli institutionaliserad.

14 Vikten av en bra implementering Ur FHI-rapporten ” Från nyhet till vardagsnytta” från 2007 För att slutresultatet ska bli bra så måste både metoden och implementeringen fungera….  En dålig metod ger inga effekter även om den implementeras på rätt sätt!  Samma sak gäller om implementeringen av en i grunden väl fungerande metod misslyckas.

15 Avslutningsord! Give a man a fish and he eats for a day; teach a man to fish and he eats for a lifetime (Maimonides) Medicine, a least in our lifetime, has always been more interested in providing the fish than teaching the art of fishing. (Dirk Scheerhorn)


Ladda ner ppt "Från riktlinjer och evidens till förebyggande i praktiken Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne."

Liknande presentationer


Google-annonser