Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet Sara Stiernström, PhD Student

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet Sara Stiernström, PhD Student"— Presentationens avskrift:

1 Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet Sara Stiernström, PhD Student sara.stiernstrom@itm.su.se

2

3 Beräkningsmodeller för H-14 Applicerat modellerna på ett antal askor från avfallsförbränning Förslaget från ”consultation on the review of the Hazardous Properties. Två alternativ- option 1 med M-faktorer och option 2 utan. Majoriteten röstade på alternativ 1.

4 M-faktorer i CLP Multiplying factors for highly toxic components of mixtures L(E)C 50 value Multiplying factor (M) 0,1 < L(E) C 50 ≤ 1 1 0,01 < L(E) C 50 ≤ 0,1 10 0,001 < L(E) C 50 ≤ 0,01 100 0,0001 < L(E) C 50 ≤ 0,001 1 000 0,00001 < L(E) C 50 ≤ 0,0001 10 000 (continue in factor 10 intervals)

5 Beräkningsmodeller ”Cut off” värden Summera inte ämnen vars halt understiger 0,1%/M

6 Beräkningsmodeller Option 1 Utan M-faktorer A=(100*Σ Aquatic Chronic 1)+(10* Σ Aquatic Chronic 2)+ Σ Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % B=Σ Aquatic Chronic 1+Σ Aquatic Chronic 2+ Σ Aquatic Chronic 3+ Σ Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %

7 Beräkningsmodeller Option 2 Med M-faktorer (Option 1B och 2B är samma) A=(M*10*Σ Aquatic Chronic 1)+(Σ Aquatic Chronic 2)+ Σ Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % B=Σ Aquatic Chronic 1+Σ Aquatic Chronic 2+ Σ Aquatic Chronic 3+ Σ Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %

8 Ämne*Klassning”form”M- faktor** Faktor molvikt AsH400, H410 "Alla föreningar” Arsenik syra 11 CdH400, H410 "Alla föreningar" Kadmium oxid 101 CoH400, H410 Flertalet oorganiska former (oxid, klorid, sulfid, sulfat, karbonat och nitrat) 10***1,27 CuH400, H410 Flertalet oorganiska former oxid (I), klorid (I), sulfat, CuO, Cu 2 O SO 4 CO 3 1-101,25 HgH400, H410 "Alla föreningar" HgO, Metalliskt Hg 1-1001 NiH4131,27 PbH400, H410 "Alla föreningar", PbO, Metall, Waste from lead batteries 1-1001 SbH411 "Alla föreningar" 1 ZnH400, H4101-101,24 CrH400, H410sexvärt11 K 2 MnO 4 H400, H410MnO 4 * Uppmätta ämnen i askor som har en ekotoxklassning (d.v.s. H400-H413) ** M-faktorer från C&L Inventory database ** Faktor molvikt= Faktor för att ta hänsyn till att grundämnet endast utgör en andel av den klassificerade förening. Ska multipliceras med analyserad halt ***Co är det ända ämnet med M-faktor utskrivet i tabell 4 till CLP:n

9 ASKA Klassning enligt P Hennebert Klassning enligt CLP:n, M-faktorer enl. C&L Inventory database Option 1AOption 2AOption 1AOption 1BOption 2AOption 2B A 53515311241 B 222207011651 C 492994812271 D 14251214214521 E 872238612071 F 1427140190 G 881928611861 VF 4mm19030118822902 VF 0.125 mm14925614712451 Torvflygaska 4 mm373050 Slaggrus Tekniska11219210711801

10 Beräkningsmodeller Kan ger stora variationer i klassning. Beror b.la på: - vad man väljer att analysera och inte - hur ämnet föreligger, ”form” - val av M-faktorer kan styra resultatet - när det saknas data, saknas klassning

11 Option 1: Tar bort variationerna som blir med M-faktorerna. Option 2: Eftersom de inte finns M-faktorer angiva i CLP dokumentet i tabell 3 för många ämnen får man leta själv vilket kan ge stora variationer i klassningen. Stora skillnader i jämförelser med data från biotester (ex vissa ämnen är ej tillgängliga) kan leda till överskattning av toxiciteten vilket ledare till minskad återanvändning och ökad deponering. Vårt förslag är biotestbaserat…. Beräkningsmodeller

12 Förslag på testmetodik och biotestbaserade gränsvärden Varför ska man bara göra kroniska tester och inte akuta?

13 Lakningen testvätskan –avjonatvatten eller dest. vatten ändra jonstyrkan med 0,001 M CaCl2 L/S 1000 för kroniska/subkroniska tester Lakning vid pH 6 och 8,5 (NaOH eller HCL)

14 Ekotoxikologiska testerna Standardiserad tester/vetensakpligt accepterad i enlighet med CLP/testmetoddirektivet/REACH Akvatiska tester från 3 trofinivåer- växt, kräftdjur, fiskyngel/embryon Spädningsintervall som täcker 50% inblandning och ger statistiskt dos-responssamband.

15 Rekommenderade klassificeringen Om EC50 i akuttest ˃ 50% -icke FA Om EC50 i akuttest ≤ 50% -FA eller gå vidare med subkroniska/kroniska tester Om NOEC ˃ 50% -icke FA Om NOEC ≤ 50% -FA (kan friklassas med lakning vid högre L/S enl CLP


Ladda ner ppt "Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet Sara Stiernström, PhD Student"

Liknande presentationer


Google-annonser