Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet"— Presentationens avskrift:

1 Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet
Sara Stiernström, PhD Student

2

3 Beräkningsmodeller för H-14
Applicerat modellerna på ett antal askor från avfallsförbränning Förslaget från ”consultation on the review of the Hazardous Properties. Två alternativ- option 1 med M-faktorer och option 2 utan. Majoriteten röstade på alternativ 1.

4 Multiplying factors for highly toxic components of mixtures
M-faktorer i CLP Multiplying factors for highly toxic components of mixtures L(E)C50 value Multiplying factor (M) 0,1 < L(E) C50 ≤ 0,01 < L(E) C50 ≤ 0,1 10 0,001 < L(E) C50 ≤ 0, 0,0001 < L(E) C50 ≤ 0, 0,00001 < L(E) C50 ≤ 0, (continue in factor 10 intervals)

5 Beräkningsmodeller ”Cut off” värden
Summera inte ämnen vars halt understiger 0,1%/M

6 Beräkningsmodeller Option 1 Utan M-faktorer
A=(100*Σ Aquatic Chronic 1)+(10* Σ Aquatic Chronic 2)+ Σ Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % B=Σ Aquatic Chronic 1+Σ Aquatic Chronic 2+ Σ Aquatic Chronic 3+ Σ Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %

7 Beräkningsmodeller Option 2 Med M-faktorer (Option 1B och 2B är samma)
A=(M*10*Σ Aquatic Chronic 1)+(Σ Aquatic Chronic 2)+ Σ Aquatic Chronic 3 ≥ 25 % B=Σ Aquatic Chronic 1+Σ Aquatic Chronic 2+ Σ Aquatic Chronic 3+ Σ Aquatic Chronic 4 ≥ 25 %

8 "Alla föreningar” Arsenik syra 1 Cd "Alla föreningar" Kadmium oxid 10
Ämne* Klassning ”form” M-faktor** Faktor molvikt As H400, H410 "Alla föreningar” Arsenik syra 1 Cd "Alla föreningar" Kadmium oxid 10 Co Flertalet oorganiska former (oxid, klorid, sulfid, sulfat, karbonat och nitrat) 10*** 1,27 Cu Flertalet oorganiska former oxid (I), klorid (I), sulfat , CuO, Cu2O SO4 CO3 1-10 1,25 Hg "Alla föreningar" HgO, Metalliskt Hg 1-100 Ni H413 Pb "Alla föreningar", PbO, Metall, Waste from lead batteries Sb H411 "Alla föreningar" Zn 1,24 Cr sexvärt K2MnO4 MnO4 * Uppmätta ämnen i askor som har en ekotoxklassning (d.v.s. H400-H413) ** M-faktorer från C&L Inventory database ** Faktor molvikt= Faktor för att ta hänsyn till att grundämnet endast utgör en andel av den klassificerade förening. Ska multipliceras med analyserad halt ***Co är det ända ämnet med M-faktor utskrivet i tabell 4 till CLP:n

9 ASKA Klassning enligt P Hennebert
Klassning enligt CLP:n, M-faktorer enl. C&L Inventory database Option 1A Option 2A Option 1B Option 2B A 53 51 1 124 B 22 220 70 165 C 49 299 48 227 D 142 512 452 E 87 223 86 207 F 14 27 19 G 88 192 186 VF 4mm 190 301 188 2 290 VF mm 149 256 147 245 Torvflygaska 4 mm 3 7 5 Slaggrus Tekniska 112 107 180

10 Beräkningsmodeller Kan ger stora variationer i klassning.
Beror b.la på: - vad man väljer att analysera och inte - hur ämnet föreligger, ”form” - val av M-faktorer kan styra resultatet - när det saknas data, saknas klassning

11 Beräkningsmodeller Option 1: Tar bort variationerna som blir med M-faktorerna. Option 2: Eftersom de inte finns M-faktorer angiva i CLP dokumentet i tabell 3 för många ämnen får man leta själv vilket kan ge stora variationer i klassningen. Stora skillnader i jämförelser med data från biotester (ex vissa ämnen är ej tillgängliga) kan leda till överskattning av toxiciteten vilket ledare till minskad återanvändning och ökad deponering. Vårt förslag är biotestbaserat….

12 Förslag på testmetodik och biotestbaserade gränsvärden
Varför ska man bara göra kroniska tester och inte akuta?

13 Lakningen testvätskan –avjonatvatten eller dest. vatten ändra jonstyrkan med 0,001 M CaCl2 L/S 1000 för kroniska/subkroniska tester Lakning vid pH 6 och 8,5 (NaOH eller HCL)

14 Ekotoxikologiska testerna
Standardiserad tester/vetensakpligt accepterad i enlighet med CLP/testmetoddirektivet/REACH Akvatiska tester från 3 trofinivåer- växt, kräftdjur, fiskyngel/embryon Spädningsintervall som täcker 50% inblandning och ger statistiskt dos-responssamband.

15 Rekommenderade klassificeringen
Om EC50 i akuttest ˃ 50% -icke FA Om EC50 i akuttest ≤ 50% -FA eller gå vidare med subkroniska/kroniska tester Om NOEC ˃ 50% -icke FA Om NOEC ≤ 50% -FA (kan friklassas med lakning vid högre L/S enl CLP


Ladda ner ppt "Ekotoxikologisk klassning av avfall, H-14 kriteriet"

Liknande presentationer


Google-annonser