Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK"— Presentationens avskrift:

1 UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK
MAGNUS RANSTORP OMFATTNING RADIKALISERING REKRYTERING SOCIAL MEDIA PROPAGANDA ÅTGÄRDER

2 RISK OCH HOTBEDÖMNING Direkta och indirekta orsaker Radikalisering
Vänner Syrien Sverige Familj Fysisk miljö Radikalisering Internationella kontakter Lokal rekrytering/ uppmaning Avsikt Förmåga Sociala medier Lokal rekrytering Uppmaning till Sverige Tränings-läger Strid

3 INGET NYTT FENOMEN - MEN ALDRIG SÅ OMFATTANDE
Globalt: 15,000 (31,000) Europa: 3,000 Sverige: 130 (300) Norge: 70 Danmark: 130 Finland: 50 Storbritannien: 600 Belgien: 400 Nederländerna: 200 Frankrike: Tyskland: 600 Spanien: 100 Italien 150 Irland 40 Kosovo: 150 Österrike: 200 USA: 120 Kanada: 130 Australien: 250 Turkiet: 800 Ryssland: 900 Marocko: 1,500 Saudiarabien: 2,500 Tunisien: 3,000 Ca 30 stupade och 100 återvändare från Sverige

4 VILKA? Unga (20-26 år) Främst män (ett antal kvinnor)
Ett mindre antal minderåriga Ett antal över 30 år Främst män (ett antal kvinnor) Små grupper av vänner Multikriminell historik Få med familjeband till Syrien Påbrå från MENA, Somalia, Kaukasus, Forna Jugoslavien (många födda i SVE) Vissa veteraner/seniora mujahedeens Geografisk koncentration till storstäderna Också en geografisk spridning

5 VARFÖR? ”Muslimer/islam under attack” Ideologiska/religiösa skäl
”Det är din plikt” – uppmaning Försvara ”muslimska bröder och systrar” Den historiska symboliken av al-Sham och upprättande av den Islamiska staten

6 RISK OCH HOTBEDÖMNING Blir rekryterare Resandet avtar inte
Finansiering från Sverige Ökad förmåga Utvecklingen i Irak bidrar sannolikt till att resandet inte avtar i närtid (IS) Förändrad avsikt Sänkt våldströskel Antalet sympatisörer på social media är stort Internationella kontakter Spänningar mellan grupper från regionen kan öka i Sverige Psykologiska trauman Polarisering i Sverige och ökad stigmatisering Radikaliseras ytterligare Blir förebilder En större våldsbejakande miljö i Sverige med fler krigsveteraner (lång sikt)

7 ÅTGÄRDER PROBLEM ÅTGÄRD
Saknas idag strukturerat arbete med direkta åtgärder/interventioner Inventering lokalt – har vi ett problem? Anhörigstöd Problem med glapp mellan stat och kommun Utbilda fältarbetare Säkerhetspolisen första och enda instans Avhopparverksamhet Civilsamhällets bidrag – sök samverkan med lokala muslimska organisationer och församlingar Politiskt ”känslig” fråga Stora strukturella problem lokalt

8

9 UTMANINGAR Lokalt arbete avgörande (finns lokal strategi?)
Avhopparverksamhet – finns avhoppare? Hur tar man hand om dessa? Politisk uppbackning – blir lokal koordinator en bromskloss eller pådrivande? Representativitet inom muslimska civilsamhället? Hur arbetar man konstruktivt? Vilka strukturer existerar? Uppfinn inte nya strukturer utan utvidga och anpassa roll. Risker finns: stigmatisering, kontraproduktiva insatser; förtroendet för myndigheter; resurser i förhållande till andra sociala problem; social oro. Olika myndighetsinsatser i hela kedjan: förebyggande, under och efter. Strukturera ansvaret. Ha beredskap och möt problem snabbt. STRUKTUR: Hjälplinje (hur tar man kontakt och vad händer?) Helhetsinsatser – finns inget motsattsförhållande mellan repressiva och förebyggande insatser Mentorer Psykologhjälp Anhörigstöd/Familjenätverk Polis och SÄPO:s öppenhet avgörande. Kontakt till civilsamhället – vilken roll och dimension? Hur skapar man förtroende och tillit för insatser? Kriminalvården och utslussning/rehabilitering Avhopparverksamhet


Ladda ner ppt "UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK"

Liknande presentationer


Google-annonser