Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK MAGNUS RANSTORP OMFATTNING RADIKALISERING REKRYTERING SOCIAL MEDIA PROPAGANDA ÅTGÄRDER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK MAGNUS RANSTORP OMFATTNING RADIKALISERING REKRYTERING SOCIAL MEDIA PROPAGANDA ÅTGÄRDER."— Presentationens avskrift:

1 UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK MAGNUS RANSTORP OMFATTNING RADIKALISERING REKRYTERING SOCIAL MEDIA PROPAGANDA ÅTGÄRDER

2 RISK OCH HOTBEDÖMNING Syrien Återvändare Sverige Utländska stridande AvsiktFörmåga Radikalisering Tränings- läger Strid Radikalisering Lokal rekrytering/ uppmaning Sociala medier Fysisk miljö Internationella kontakter Lokal rekrytering Uppmaning till Sverige Vänner Familj Direkta och indirekta orsaker

3 INGET NYTT FENOMEN - MEN ALDRIG SÅ OMFATTANDE Globalt: 15,000 (31,000) Europa: 3,000 Sverige: 130 (300) Norge: 70 Danmark: 130 Finland: 50 Storbritannien: 600 Belgien: 400 Nederländerna: 200 Frankrike: 1200-1400 Tyskland: 600 Spanien: 100 Italien150 Irland40 Kosovo: 150 Österrike:200 USA: 120 Kanada:130 Australien: 250 Turkiet: 800 Ryssland: 900 Marocko: 1,500 Saudiarabien: 2,500 Tunisien: 3,000

4 VILKA? Unga (20-26 år) Ett mindre antal minderåriga Ett antal över 30 år Främst män (ett antal kvinnor) Små grupper av vänner Multikriminell historik Få med familjeband till Syrien Påbrå från MENA, Somalia, Kaukasus, Forna Jugoslavien (många födda i SVE) Vissa veteraner/seniora mujahedeens Geografisk koncentration till storstäderna Också en geografisk spridning

5 VARFÖR? ”Muslimer/islam under attack” Ideologiska/religiösa skäl ”Det är din plikt” – uppmaning Försvara ”muslimska bröder och systrar” Den historiska symboliken av al- Sham och upprättande av den Islamiska staten

6 RISK OCH HOTBEDÖMNING Resandet avtar inte Ökad förmåga Förändrad avsikt Sänkt våldströskel Internationella kontakter Psykologiska trauman Radikaliseras ytterligare Blir förebilder Blir rekryterare Finansiering från Sverige Utvecklingen i Irak bidrar sannolikt till att resandet inte avtar i närtid (IS) Antalet sympatisörer på social media är stort Spänningar mellan grupper från regionen kan öka i Sverige Polarisering i Sverige och ökad stigmatisering En större våldsbejakande miljö i Sverige med fler krigsveteraner (lång sikt)

7 ÅTGÄRDER PROBLEM Saknas idag strukturerat arbete med direkta åtgärder/interventioner Problem med glapp mellan stat och kommun Säkerhetspolisen första och enda instans Politiskt ”känslig” fråga Stora strukturella problem lokalt ÅTGÄRD Inventering lokalt – har vi ett problem? Anhörigstöd Utbilda fältarbetare Avhopparverksamhet Civilsamhällets bidrag – sök samverkan med lokala muslimska organisationer och församlingar

8

9 UTMANINGAR Lokalt arbete avgörande (finns lokal strategi?) Politisk uppbackning – blir lokal koordinator en bromskloss eller pådrivande? Vilka strukturer existerar? Uppfinn inte nya strukturer utan utvidga och anpassa roll. Olika myndighetsinsatser i hela kedjan: förebyggande, under och efter. Strukturera ansvaret. Ha beredskap och möt problem snabbt. Helhetsinsatser – finns inget motsattsförhållande mellan repressiva och förebyggande insatser Polis och SÄPO:s öppenhet avgörande. Hur skapar man förtroende och tillit för insatser? Avhopparverksamhet – finns avhoppare? Hur tar man hand om dessa? Representativitet inom muslimska civilsamhället? Hur arbetar man konstruktivt? Risker finns: stigmatisering, kontraproduktiva insatser; förtroendet för myndigheter; resurser i förhållande till andra sociala problem; social oro. STRUKTUR: Hjälplinje (hur tar man kontakt och vad händer?) Mentorer Psykologhjälp Anhörigstöd/Familjenätverk Kontakt till civilsamhället – vilken roll och dimension? Kriminalvården och utslussning/rehabilitering Avhopparverksamhet


Ladda ner ppt "UTLÄNDSKA STRIDANDE I SYRIEN OCH IRAK MAGNUS RANSTORP OMFATTNING RADIKALISERING REKRYTERING SOCIAL MEDIA PROPAGANDA ÅTGÄRDER."

Liknande presentationer


Google-annonser