Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integration ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor att människor utvecklar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integration ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor att människor utvecklar."— Presentationens avskrift:

1 Integration ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor att människor utvecklar en livsstil som präglas av outsidersidentitet.” ”En god introduktion till Sverige och successiv integration, där alla familjemedlemmar deltar i samhällslivet, ger de bästa förutsättningarna att ta sig in i samhället.” Mångfald

2 Integration Introduktionen i Sverige blir gynnsam om
Individen i centrum Tidigt i arbete Bort från den sociala isoleringen Samarbete mellan myndigheter och organisationer Ge inte färdiga paket till individen Viktigt att gå ifrån ”omhändertagandet” till arbets- och tillväxtprogram av de invandrade. Mångfald

3 Källa: Integrationsverket
”Arbete är nyckeln till integration. Om människor med annan etnisk bakgrund än den svenska förvägras inträde till arbetsmarknaden eller till arbete som motsvarar deras kompetens skapar detta ett etniskt segregerat Sverige” Källa: Integrationsverket Mångfald

4 Ett demokratiskt problem
Invandrare stängs ute från arbets- och bostadsmarknaden visar aktuell forskning samt rapporter från EU-rådet. Sverige har fortfarande problem med rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Vår diskrimineringslagstiftning kritiseras och den används inte i tillräcklig utsträckning. Det behövs strategier på tre nivåer: strukturell nivå, institutionell nivå och individuell nivå. Källa: Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige 2002, Integrationsverkets rapport Mångfald

5 Svensk diskrimineringslagstiftning
Europakommissionen mot rasism och intolerans kritiserar den svenska regeringen för hur man försöker komma till rätta med rasism och diskriminering i landet. Kommissionen anser framför allt att lagstiftningen är för dålig. Källa: Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige 2003,. Integrationsverkets rapport Mångfald

6 Mångfald i arbetslivet
”Att ta tillvara invånarnas möjligheter att arbeta är avgörande för Sveriges framtida tillväxt. Arbete är hävstången för att nå integration. En ökad etnisk mångfald i arbetslivet kan ge Sverige kraft att fortsätta utvecklas. Mångfald är en gemensam tillgång.” Källa: Integrationsverket Mångfald

7 MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial
Sveriges invandring Efter isen: Olika stammar vandrar in i landet. Bronsåldern/vikingatid: Handelskontakter medför invandring. Tidig medeltid: Kristna missionärer, köpmän och hantverkare från Tyskland. 1500-talet: Systematisk rekrytering av hantverkare från Polen, Ryssland och Tyskland. 1580: Var åttonde stockholmare var invandrare av första generation. 1610: Göteborgs befolkning består av 100% invandrare. 1600-talet: Svenska armén består till stor del av invandrare från andra länder. Fortsatt arbetskraftsinvandring från hela Europa. 1700-talet: Armén återvänder med sina utländska långivare i kölvattnet. 1800-talet: Stor finsk invandring, flyktingar från Baltikum, Polen, judiska flyktingar från Ryssland, stor svensk utvandring - flykt undan fattigdom och svält. Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial Mångfald

8 MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial
Sveriges invandring Början av 1900-talet: Arbetskraft- och flyktinginvandring från andra europeiska länder 1911: Lagstiftning mot judisk invandring 1914: Första utlänningslagen i Sverige 1917: Passtvång införs Runt 1:a världskriget: Omfattande flyktingsinvandring 1933: Stor flyktingvåg från Tyskland Runt 2:a världskriget: Omfattande flyktinginvandring från Europa : Organiserad arbetskraftsinvandring från flera europeiska länder. Viss flyktinginvandring bl.a. vapenvägrare från USA. 1980-talet och framåt: Omfattande flyktingsinvandring från länder utanför Europa samt forna öst-blocket. Inget behov av arbetskraftsinvandring. Flyktingar börjar beskrivas som ett politiskt problem. Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial Mångfald

9 MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial
Sveriges invandring Sverige ett nettoutflyttningsland, ca svenskar emigrerar till USA finska krigsbarn, danskar, norrmän, balter, flyktingar från Europa och från tyska koncentrationsläger Ekonomiskt uppsving efter WWII, arbetskraftsinvandring främst från Finland, Grekland, Turkiet och Jugoslavien Arbetskraftsinvandringen upphör från länder utanför Norden p g a avvikande konjunkturer Militärkuppen i Chile Flyktinginvandring Chile ca , assyrier och syrianer ca , Iran ca , Irak ca , palestinier ca , somalier ca från f.d. Jugoslavien ca från f.d. Jugoslavien Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial Mångfald


Ladda ner ppt "Integration ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor att människor utvecklar."

Liknande presentationer


Google-annonser