Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Mångfald 2006 - 2007 Integration u ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Mångfald 2006 - 2007 Integration u ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor."— Presentationens avskrift:

1 1 Mångfald Integration u ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor att människor utvecklar en livsstil som präglas av outsidersidentitet.” u ”En god introduktion till Sverige och successiv integration, där alla familjemedlemmar deltar i samhällslivet, ger de bästa förutsättningarna att ta sig in i samhället.”

2 2 Mångfald Integration Introduktionen i Sverige blir gynnsam om  Individen i centrum  Tidigt i arbete  Bort från den sociala isoleringen  Samarbete mellan myndigheter och organisationer  Ge inte färdiga paket till individen Viktigt att gå ifrån ”omhändertagandet” till arbets- och tillväxtprogram av de invandrade.

3 3 Mångfald Integration ”Arbete är nyckeln till integration. Om människor med annan etnisk bakgrund än den svenska förvägras inträde till arbetsmarknaden eller till arbete som motsvarar deras kompetens skapar detta ett etniskt segregerat Sverige” Källa: Integrationsverket

4 4 Mångfald Ett demokratiskt problem u Invandrare stängs ute från arbets- och bostadsmarknaden visar aktuell forskning samt rapporter från EU-rådet. u Sverige har fortfarande problem med rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Vår diskrimineringslagstiftning kritiseras och den används inte i tillräcklig utsträckning. u Det behövs strategier på tre nivåer: strukturell nivå, institutionell nivå och individuell nivå. Källa: Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige 2002, Integrationsverkets rapport

5 5 Mångfald Svensk diskrimineringslagstiftning Europakommissionen mot rasism och intolerans kritiserar den svenska regeringen för hur man försöker komma till rätta med rasism och diskriminering i landet. Kommissionen anser framför allt att lagstiftningen är för dålig. Källa: Vardagsdiskriminering och rasism i Sverige 2003,. Integrationsverkets rapport

6 6 Mångfald Mångfald i arbetslivet ”Att ta tillvara invånarnas möjligheter att arbeta är avgörande för Sveriges framtida tillväxt. Arbete är hävstången för att nå integration. En ökad etnisk mångfald i arbetslivet kan ge Sverige kraft att fortsätta utvecklas. Mångfald är en gemensam tillgång.” Källa: Integrationsverket

7 7 Mångfald u Efter isen: Olika stammar vandrar in i landet. u Bronsåldern/vikingatid: Handelskontakter medför invandring. u Tidig medeltid: Kristna missionärer, köpmän och hantverkare från Tyskland. u 1500-talet: Systematisk rekrytering av hantverkare från Polen, Ryssland och Tyskland. u 1580: Var åttonde stockholmare var invandrare av första generation. u 1610: Göteborgs befolkning består av 100% invandrare. u 1600-talet: Svenska armén består till stor del av invandrare från andra länder. Fortsatt arbetskraftsinvandring från hela Europa. u 1700-talet: Armén återvänder med sina utländska långivare i kölvattnet. u 1800-talet: Stor finsk invandring, flyktingar från Baltikum, Polen, judiska flyktingar från Ryssland, stor svensk utvandring - flykt undan fattigdom och svält. Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial Sveriges invandring

8 8 Mångfald u Början av 1900-talet: Arbetskraft- och flyktinginvandring från andra europeiska länder u 1911: Lagstiftning mot judisk invandring u 1914: Första utlänningslagen i Sverige u 1917: Passtvång införs u Runt 1:a världskriget: Omfattande flyktingsinvandring u 1933: Stor flyktingvåg från Tyskland u Runt 2:a världskriget: Omfattande flyktinginvandring från Europa u : Organiserad arbetskraftsinvandring från flera europeiska länder. Viss flyktinginvandring bl.a. vapenvägrare från USA. u 1980-talet och framåt: Omfattande flyktingsinvandring från länder utanför Europa samt forna öst-blocket. Inget behov av arbetskraftsinvandring. Flyktingar börjar beskrivas som ett politiskt problem. Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial Sveriges invandring

9 9 Mångfald Sveriges invandring u Sverige ett nettoutflyttningsland, ca svenskar emigrerar till USA u finska krigsbarn, danskar, norrmän, balter, flyktingar från Europa och från tyska koncentrationsläger u Ekonomiskt uppsving efter WWII, arbetskraftsinvandring främst från Finland, Grekland, Turkiet och Jugoslavien u 1972 Arbetskraftsinvandringen upphör från länder utanför Norden p g a avvikande konjunkturer u 1973 Militärkuppen i Chile u Flyktinginvandring Chile ca , assyrier och syrianer ca , Iran ca , Irak ca , palestinier ca , somalier u ca från f.d. Jugoslavien u ca från f.d. Jugoslavien Källa: MOD – Mångfald & dialogs utbildningsmaterial


Ladda ner ppt "1 Mångfald 2006 - 2007 Integration u ”Om livsvillkoren i Sverige präglas av arbetslöshet, segregering, diskriminering och sociala problem är risken stor."

Liknande presentationer


Google-annonser