Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KOLVÄTENORGANISK KEMI

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KOLVÄTENORGANISK KEMI"— Presentationens avskrift:

1 KOLVÄTENORGANISK KEMI

2 Kolets kretslopp

3 Fotosyntes Koldioxid + vatten +solljus socker + syre CO2 + 6H2O + solljus  C6H12O6 + 6O2

4 Cellandning Socker + syre  koldioxid + vatten C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O

5 Kol Grafit Diamant Fullerener

6 Grafit Leder ström Vanligaste formen av kol Stenkol Träkol

7 Diamant Högt tryck och hög värme Hårdaste ämnet Stabila bindningar
Carat 1carat=200 mg

8 Diamanter Kooh –I –Nor Hope

9 Fullerener Fem eller sexhörningar Mycket starka material

10 Grafen En atoms tjocklek Hexagonalt 200 gånger starkare än stål
Leder ström Ogenomträngligt

11 Aktivt kol Används till alla slags filter från köksfläktar till masker för brandmän. Används även för rening av vätskor

12 Träkol Torrdestillation Tjära

13 Kol Kol har fyra bindningsmöjligheter

14 Några kolväten Namn Molekyl- Kok- Tillstånd Ingår i formel punkt C°
Metan CH4 -161 Gas Naturgas Etan C2H6 -89 Propan C3H8 -45 Gasol Butan C4H10 1 Pentan C5H12 36 Vätska Bensin Hexan C6H14 69 Heptan C7H16 98 Oktan C8H18 128 Hexadekan C16H34 287 Fast Vax Heptadekan C17H36 303 Paraffin

15 Strukturformler

16 Isomerer Isobutan

17 Fr sid161

18 Omättade kolväten Eten - plasttillverkning Etyn - Svetsning (acetylen)

19 Aromatiska kolväten Ringformade Bensen C6H6

20 Fr sid163

21 Fossila bränslen Stenkol Olja Naturgas Torv

22 Råolja Fraktionering (destillation)

23 Krackning

24 Fr sid 169

25 Alkoholer Lika kolvätena
Byter ett väte i stamkolvätet till en hydroxigrupp –OH Alla får ändelsen –ol t.ex. metanol

26 Metanol CH3OH Träsprit Giftig Plaster Svampbekämpningsmedel Bränsle
Kolmonoxid + vätgas

27 Etanol Giftig Bränsle Socker + jäst Eten + vatten Lösningsmedel

28 Glykol Tvåvärd alkohol Giftig Sänker fryspunkten på vatten

29 Glycerol Trevärd alkohol Ej giftig Ingår i kroppens fetter
Livsmedel, krämer och salvor.

30 Fr sid 174

31 Oorganiska syror Saltsyra HCl Svavelsyra H2SO4 Salpetersyra HNO3

32 Organiska syror (karboxylsyror)
Finns i Naturen Medicin Frukt

33 Karboxylgrupp Alla organiska syror innehåller en karboxylgrupp

34 Exempel på organiska syror
Antal kolatomer Kemiskt namn Annat namn Finns i Formel 1 Metansyra Myrsyra Insekter och nässlor HCOOH 2 Etansyra Ättiksyra Ättika, vinäger CH3COOH 3 Propansyra Propionsyra Ost C2H5COOH 4 Butansyra Smörsyra Härsket smör C3H7COOH 18 Oktadekansyra Stearinsyra Stearin C18H37COOH

35 Fr sid177

36 Estrar Alkohol Syra  ESTER

37 Användning estrar Doft och smakämnen (se sid 144 Kemiboken)
Lösningsmedel Sprängämnen

38 Fr sid179


Ladda ner ppt "KOLVÄTENORGANISK KEMI"

Liknande presentationer


Google-annonser