Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nålstick med akupunktur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nålstick med akupunktur"— Presentationens avskrift:

1 Nålstick med akupunktur
Kort sammanfattning Joakim Carleson DDS PhD

2 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Vad hander nar nalen sticks in? Joakim Carleson DDS PhD

3 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Motorpunkt / motorandplatta Afferent Efferent Joakim Carleson DDS PhD

4 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Typ I och II muskelspole Typ III och IV ergoreceptorer Joakim Carleson DDS PhD

5 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter “Det snorps at runt nalen” Lokalt muskelarbete p.g.a. spinal reflex Muskelspole – Alfa motorneuron - Muskel Joakim Carleson DDS PhD

6 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter “ Det kanns dovt, utstralande” Klassisk C-fiber aktivering Kallas typ IV I muskel Joakim Carleson DDS PhD

7 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Typ I och II Alfa-motorneuron Joakim Carleson DDS PhD

8 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Typ III och IV Joakim Carleson DDS PhD

9 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Neurogen Inflammation Neuropeptider CGRP och SP Okad Cirkulation, Perfusion Aktiverar immunceller Aktiverar sensoriska och autonoma nerver Joakim Carleson DDS PhD

10 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Neurogen Inflammation Immun cell Karl Joakim Carleson DDS PhD

11 Joakim Carleson DDS PhD
Perifera Effekter Neurogen Inflammation Rubor = Okad rodnad (okad cirkulation) Tumor = Svullnad (odem bildning) Calor = Temperaturokning Functio Laesa = Sankt funktion Dolor = Smarta Joakim Carleson DDS PhD

12 Joakim Carleson DDS PhD
Rast Efter 45 min 5 min snabb kaffe Joakim Carleson DDS PhD

13 Joakim Carleson DDS PhD
Centrala Effekter Sensoriska Afferenter Typ III och IV Samma bansystem som nociceptiva afferenter Kopplar om kontra lateralt Kopplar om vid NRM/RAS Kopplar om vid PAG Joakim Carleson DDS PhD

14 Joakim Carleson DDS PhD
Centrala Effekter NRM Nc Raphe Magnus NorAdrenalin (Vakenhet) Serotonin (5-HT) (Reglerande) Avger uppatgaende och nedatgaende banor Joakim Carleson DDS PhD

15 Joakim Carleson DDS PhD
Centrala Effekter PAG Peri Aqueductal Gray (den gra substansen runt ventrikeln) Beta-endorfiner Behovs for akupunktur effekter Kontrollerar NRM Joakim Carleson DDS PhD

16 Joakim Carleson DDS PhD
Centrala Effekter Effekter pa dorsal horns niva GABA Cl- inflode Endorfiner K+ utflode samt block av K+ inflode kanal Joakim Carleson DDS PhD

17 Joakim Carleson DDS PhD
Centrala Effekter Limbiska systemet Sertonin Placebo 50% av effekt Joakim Carleson DDS PhD


Ladda ner ppt "Nålstick med akupunktur"

Liknande presentationer


Google-annonser