Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nålstick med akupunktur Kort sammanfattning Joakim Carleson DDS PhD.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nålstick med akupunktur Kort sammanfattning Joakim Carleson DDS PhD."— Presentationens avskrift:

1 Nålstick med akupunktur Kort sammanfattning Joakim Carleson DDS PhD

2 Perifera Effekter Vad hander nar nalen sticks in? Joakim Carleson DDS PhD

3 Perifera Effekter Motorpunkt / motorandplatta Afferent Efferent Joakim Carleson DDS PhD

4 Perifera Effekter Typ I och II muskelspole Typ III och IV ergoreceptorer Joakim Carleson DDS PhD

5 Perifera Effekter “Det snorps at runt nalen” Lokalt muskelarbete p.g.a. spinal reflex Muskelspole – Alfa motorneuron - Muskel Joakim Carleson DDS PhD

6 Perifera Effekter “ Det kanns dovt, utstralande” Klassisk C-fiber aktivering Kallas typ IV I muskel Joakim Carleson DDS PhD

7 Perifera Effekter Typ I och II Alfa-motorneuron Joakim Carleson DDS PhD

8 Perifera Effekter Typ III och IV Joakim Carleson DDS PhD

9 Perifera Effekter Neurogen Inflammation Neuropeptider CGRP och SP Okad Cirkulation, Perfusion Aktiverar immunceller Aktiverar sensoriska och autonoma nerver Joakim Carleson DDS PhD

10 Perifera Effekter Neurogen Inflammation Karl Immun cell Joakim Carleson DDS PhD

11 Perifera Effekter Neurogen Inflammation Rubor = Okad rodnad (okad cirkulation) Tumor = Svullnad (odem bildning) Calor = Temperaturokning Functio Laesa = Sankt funktion Dolor = Smarta Joakim Carleson DDS PhD

12 Rast Efter 45 min 5 min snabb kaffe Joakim Carleson DDS PhD

13 Centrala Effekter Sensoriska Afferenter Typ III och IV Samma bansystem som nociceptiva afferenter Kopplar om kontra lateralt Kopplar om vid NRM/RAS Kopplar om vid PAG Joakim Carleson DDS PhD

14 Centrala Effekter NRM Nc Raphe Magnus NorAdrenalin (Vakenhet) Serotonin (5-HT) (Reglerande) Avger uppatgaende och nedatgaende banor Joakim Carleson DDS PhD

15 Centrala Effekter PAG Peri Aqueductal Gray (den gra substansen runt ventrikeln) Beta-endorfiner Behovs for akupunktur effekter Kontrollerar NRM Joakim Carleson DDS PhD

16 Centrala Effekter Effekter pa dorsal horns niva GABA Cl- inflode Endorfiner K+ utflode samt block av K+ inflode kanal Joakim Carleson DDS PhD

17 Centrala Effekter Limbiska systemet Sertonin Placebo 50% av effekt Joakim Carleson DDS PhD


Ladda ner ppt "Nålstick med akupunktur Kort sammanfattning Joakim Carleson DDS PhD."

Liknande presentationer


Google-annonser