Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuella frågor 2010-08-12 Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 Innehåll ► BMS uppdateringar ► SWEDAC ► BV internt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuella frågor 2010-08-12 Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 Innehåll ► BMS uppdateringar ► SWEDAC ► BV internt."— Presentationens avskrift:

1 Aktuella frågor 2010-08-12 Jan-Olof Marberg

2 2 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 Innehåll ► BMS uppdateringar ► SWEDAC ► BV internt (SF26, PM protokoll) ► Egna avsnitt på agendan (multi, övertag, NCR, undantag, BV Forum)

3 3 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS - nyheter  Ny organisation (Bv Cert Holding / TQR)  ”BMS Surgery” - 2010 Ändringar gjorda / på gång - Kompetens och kvalificering (alla i certifieringskedjan) - Koder anpassade till NACE 2 - Internrevisioner - Mandagsberäkningar (bla multisite) - Recert. före certifikats utgång (inga undantag) - Produktrutiner uppdaterade (bla TS, IRIS, BRC) - Suspendering ( nytt skäl: vägra PUB inom tidsgräns )

4 4 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS Global

5 5 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS Global

6 6 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS Sverige - Rutin övertag (Sales) - Org matrix, - Job descriptions. - Möten – rutin (Management) - Sales process, contract review + uppdat av blanketter (Sales) - Vem är vem – bilder (Admin) - Produktdokument: Skog, EPD, Energi, IRIS,.. (Production) - Kundinfo : info om logo, certifikat, cert processen (Production) - ”Lathund” (Production)

7 7 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS Sverige

8 8 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BMS - uppdateringar Förklaring av några regler  Audit time: On-site (revision på plats) Off-site (förberedelser, rapportering), max 20% av tid som krävs enl IAF. Remote (revision via telefon, intranät, möte, …), max 30% av ”on-site”-tid  ISO 17021 / ISO19011: Audit programme (motsvarar vår revisionsplan, SF17) Audit plan (motsvarar vårt program för besöket)  Team qualification: Minst 1 revisor skall ha branchkoden, även vid PUB Varje revisor skall vara kvalificerad för den standard de reviderar mot (tillfälliga uppgifter kan ges till “okvalificerad” kollega jmf. OHSAS) OBS: Planerare måste informera TL

9 9 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 ProcessAntal avvikelser Kommentar Ledning 0 Försäljning 4 multisite, kontraktshantering, medical Produktion 6 Multisite, sen recert, övertag Teknisk Support 4 BMS-dokument, “soft-grading”,, internrevision, Produktspecifika 8 Medical, Energi, Skog, Arbetsmiljö – mest kring rutinerna Total 22 Att behandla, bl.a.:  Multisite, Övertag  Slutsatser i rapporter – Generellt, Recert, Förrevision  Softgrading (Condesign: 14 mindre avvikelser, svaga svar, otydlig slutsats)  Kontorsrevision februari SWEDAC

10 10 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 SWEDAC Slutsats: ”Systemet uppfyller till alla väsentliga delar standardernas krav på verksamheten. Systemet har inte anammats av alla besökta enheter så här långt, arbete pågår. Att högsta ledningen aktiverar sig i denna process är nödvändigt för att nå ett acceptabelt resultat. Kvalitetsfunktionen kan inte dra hela lasset.”

11 11 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 SWEDAC 2010 ► Fältobservationer – GHG (Feb 10) på Nynäs Refining 3 avvikelser ► Accrediteringar - nytt. Energy Management – SS-627750 till EN 16001 EPD (Environment product declarations) – ny produktkategori, process GHG (Green House Gases, Aviation) – ansökan hävd PEFC (Forestry) – Critical Location i Finland ISO 13485 (Medical) –beslut att avveckla denna ackreditering

12 12 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BV internt Sverige Olika input  Sent genomförda Recert där ingen kollat tiden, - Vi måste vakna!  Tid på plats hos kund ! en dag är en hel dag. Var tydlig i programmet  Kväll / Nattskift ?  Förslag på ”competence sharing”: Ersätta höst/vår gruppkalibrering med observationsdagar. De skall innehålla ett moment med ”efterdiskussion” för kunskapsutbyte rörande revision, några få punkter som t.ex. 1) frågor man är överens om, 2) frågor man har olika syn på och 3) annat av värde för förbättrad revision. Dessa ”observationstillfällen” skall planeras så att det blir bäst utbyte (miljö / kvalitet, bransch, personlighet…)

13 13 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 BV internt Sverige Slutligen  Säljare: - glöm ej projektmall inkl uppgifter om siter och anställda  Planerare: - glöm ej info till TL (revisionsplan, team kompetens..)  Revisorer: - skaffa information inför besöken (Cert/Recert)  Granskare: - kolla avvikelsehanteringen  Ledningsgrupp: - följ upp beslut och åtgärder  Teknisk chef: - sluta tjata och bryt upp för lunch!


Ladda ner ppt "Aktuella frågor 2010-08-12 Jan-Olof Marberg. 2 Bureau Veritas Presentation _ Kalibrering augusti 2010 Innehåll ► BMS uppdateringar ► SWEDAC ► BV internt."

Liknande presentationer


Google-annonser