Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen Lennart Nilsson - CEFOS SOM-institutet

2

3 Centralt, regionalt och lokalt: två modeller

4 Sverige Norge Danmark Finland Island Nordeuropeiska LandSNDFI Regional nivå /5(19)- Kommuner /98428 exkl. Åland 124 Invånare/ kommun / > Källa: Lidström, A (2003) Kommunsystem i Europa, 2:a uppl., Liber.

5 Göteborgarna och deras valda företrädare 2009 Europeiska Unionen parlamentet 736 ledamöter varav 18 från Sverige/1 från Göteborg Sverige riksdagen 349 ledamöter varav 18 från Göteborg Västra Götalandsregionen fullmäktige 149 ledamöter varav 46 från Göteborg Göteborgsregionen kommunalförbundets fullmäktigeförsamling 91 ledamöter varav 46 från Göteborg (indirekta val) Göteborgs stad fullmäktige 81 ledamöter och 36 ersättare Stadsdelarna stadsdelsnämnderna 231 ledamöter och 126 ersättare (indirekta val)

6 Beslutsorganisation ResurserUppgifter Självstyrelsens anatomi

7 Vadan och varthän? VälfärdUtveckling Demokrati Effektivitet  Aktörers bedömningar – medborgare, politiker, tjänstemän, kommuner, näringsliv, medier  Förändringar över tid  Olika delar av Västra Götaland  Jämförelser med andra nivåer – EU, Sverige, delregioner, kommuner och kommundelar  Jämförelser med andra regioner/landsting och hela Sverige, andra länder

8 Relationer mellan medborgarroller och offentlig sektor Offentlig sektor Väljare Skattebetalare Anställd Brukare

9 Bedömning av de kommande 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

10 Förtroende för yrkesgrupper (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

11 Förtroende för politiker, tjänstemän och journalister (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

12 Intresse för politik (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

13 Möjlighet att påverka politiska beslut (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

14 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

15 Medborgarnas viktigaste regionala frågor (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

16 Bedömning av servicen som helhet i kommunen respektive Västra Götalandsregionen (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

17 Serviceområden som bör prioriteras (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

18 Serviceområden som i första hand kan minskas på om nedskärningar skall göras (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

19 Hur kommun- och regionstyrelsen sköter sitt arbete (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen

20 Nöjd med demokratin (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

21 KönÅlderUtbildningMedborgarskap KM15–2930–4950–6465–85Låg Medel- låg Medel- högHögSvenskUtl. EU Sverige VGR Kommun Nöjd med demokratin, 2 (andel nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2007.

22 RegionResursområde Gbg- regionenSjuhäradSkaraborgFyrBoDalGbgStark Medel- stark Medel- svagSvag EU Sverige VGR Hemkommunen Nöjd med demokratin, 3 (andelen nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2007.

23 Nöjd med demokratin i den egna kommunen, i regionen/landstinget, i Sverige och i EU (procent) Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i den kommun där Du bor, i Din region/landsting, i Sverige, i EU? Andel som är Mycket nöjda respektive Ganska nöjda redovisas i figuren. Källa: Medborgare i norr 2008 samt SOM- undersökningarna 2008.

24 Vadan och varthän? VälfärdUtveckling Demokrati Valdemokrati med inslag av deltagar- demokrati och samtalsdemokrati ”Multilevel governance” flernivåstyrning för- ankrad i valdemokratin Effektivitet Allokativ effektivitet med krav på långsiktig adaptiv effektivitet Adaptiv effektivitet och allokativ effektivitet vid genomförandet av konkreta projekt

25 Allmän livstillfredsställelse i Västra Götaland (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen

26 Allmän livstillfredsställelse i EU-länderna (procent)

27

28

29 Diskussionsfrågor Vad kan regionen och partierna göra för att stärka demokratin på regional nivå? Vilken roll skall Västra Götalandsregionen respektive delregionerna spela i framtiden? Hur skiljer sig rollen som regionpolitiker från rollen som kommunpolitiker/rikspolitiker? Vilka är för Västra Götaland de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna respektive välfärdsfrågorna under den kommande tioårsperioden?

30 Ytterligare information SOM-institutet CEFOS


Ladda ner ppt "EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser