Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se."— Presentationens avskrift:

1 EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se

2

3 Centralt, regionalt och lokalt: två modeller

4 Sverige Norge Danmark Finland Island Nordeuropeiska LandSNDFI Regional nivå18+2+11914/5(19)- Kommuner290434271/98428 exkl. Åland 124 Invånare/ kommun 30 00010 30019 000/ >50 000 11 6002 200 Källa: Lidström, A (2003) Kommunsystem i Europa, 2:a uppl., Liber.

5 Göteborgarna och deras valda företrädare 2009 Europeiska Unionen parlamentet 736 ledamöter varav 18 från Sverige/1 från Göteborg Sverige riksdagen 349 ledamöter varav 18 från Göteborg Västra Götalandsregionen fullmäktige 149 ledamöter varav 46 från Göteborg Göteborgsregionen kommunalförbundets fullmäktigeförsamling 91 ledamöter varav 46 från Göteborg (indirekta val) Göteborgs stad fullmäktige 81 ledamöter och 36 ersättare Stadsdelarna stadsdelsnämnderna 231 ledamöter och 126 ersättare (indirekta val)

6 Beslutsorganisation ResurserUppgifter Självstyrelsens anatomi

7 Vadan och varthän? VälfärdUtveckling Demokrati Effektivitet  Aktörers bedömningar – medborgare, politiker, tjänstemän, kommuner, näringsliv, medier  Förändringar över tid  Olika delar av Västra Götaland  Jämförelser med andra nivåer – EU, Sverige, delregioner, kommuner och kommundelar  Jämförelser med andra regioner/landsting och hela Sverige, andra länder

8 Relationer mellan medborgarroller och offentlig sektor Offentlig sektor Väljare Skattebetalare Anställd Brukare

9 Bedömning av de kommande 12 månadernas ekonomiska utveckling för en själv, kommunen och Sverige 1998-2008 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

10 Förtroende för yrkesgrupper 1999-2008 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008.

11 Förtroende för politiker, tjänstemän och journalister 1999-2008 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008.

12 Intresse för politik 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

13 Möjlighet att påverka politiska beslut 1999-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1999-2008.

14 Kan tänka sig att åta sig politiskt uppdrag 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

15 Medborgarnas viktigaste regionala frågor 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

16 Bedömning av servicen som helhet i kommunen respektive Västra Götalandsregionen 1998-2008 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

17 Serviceområden som bör prioriteras 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

18 Serviceområden som i första hand kan minskas på om nedskärningar skall göras 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

19 Hur kommun- och regionstyrelsen sköter sitt arbete 1998-2008 (balansmått) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

20 Nöjd med demokratin 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

21 KönÅlderUtbildningMedborgarskap KM15–2930–4950–6465–85Låg Medel- låg Medel- högHögSvenskUtl. EU414457423738374542474248 Sverige6975777469676270748472 VGR6463726559 576463726460 Kommun6768706966 616769786863 Nöjd med demokratin, 2 (andel nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2007.

22 RegionResursområde Gbg- regionenSjuhäradSkaraborgFyrBoDalGbgStark Medel- stark Medel- svagSvag EU 4537404245504843 36 Sverige 757069677684817065 VGR 66656159667366 56 Hemkommunen 68706962687470 56 Nöjd med demokratin, 3 (andelen nöjda) Kommentar: Andel som svarat ”Mycket nöjd ” eller ”Ganska nöjd” på respektive fråga. Procentbasen är samtliga som deltagit i undersökningen. Källa: Den västsvenska SOM-undersökningen 2007.

23 Nöjd med demokratin i den egna kommunen, i regionen/landstinget, i Sverige och i EU (procent) Kommentar: Frågan lyder: På det hela taget hur nöjd är Du med det sätt på vilket demokratin fungerar i den kommun där Du bor, i Din region/landsting, i Sverige, i EU? Andel som är Mycket nöjda respektive Ganska nöjda redovisas i figuren. Källa: Medborgare i norr 2008 samt SOM- undersökningarna 2008.

24 Vadan och varthän? VälfärdUtveckling Demokrati Valdemokrati med inslag av deltagar- demokrati och samtalsdemokrati ”Multilevel governance” flernivåstyrning för- ankrad i valdemokratin Effektivitet Allokativ effektivitet med krav på långsiktig adaptiv effektivitet Adaptiv effektivitet och allokativ effektivitet vid genomförandet av konkreta projekt

25 Allmän livstillfredsställelse i Västra Götaland 1998-2008 (procent) Källa: Väst-SOM-undersökningen 1998-2008.

26 Allmän livstillfredsställelse i EU-länderna 1996-2008 (procent)

27

28

29 Diskussionsfrågor Vad kan regionen och partierna göra för att stärka demokratin på regional nivå? Vilken roll skall Västra Götalandsregionen respektive delregionerna spela i framtiden? Hur skiljer sig rollen som regionpolitiker från rollen som kommunpolitiker/rikspolitiker? Vilka är för Västra Götaland de viktigaste regionala utvecklingsfrågorna respektive välfärdsfrågorna under den kommande tioårsperioden?

30 Ytterligare information SOM-institutet www.som.gu.se CEFOS www.cefos.gu.se


Ladda ner ppt "EN REGION BLIR TILL Medborgarna och Västra Götalandsregionen 1999 - 2008 Lennart Nilsson - CEFOS www.cefos.gu.se SOM-institutet www.som.gu.se."

Liknande presentationer


Google-annonser