Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För församlingar i Missionskyrkan Strategigruppen för 2009 TILLVÄXTFAKTORER VI VILL VÄXA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För församlingar i Missionskyrkan Strategigruppen för 2009 TILLVÄXTFAKTORER VI VILL VÄXA."— Presentationens avskrift:

1 för församlingar i Missionskyrkan Strategigruppen för 2009 TILLVÄXTFAKTORER VI VILL VÄXA

2 Tillväxtfaktorer – här samlade under några huvudrubriker Öppen och relevant Fungerande ledarskap Betonade kärnområden Utåtriktad hållning Omvändelse och fördjupning

3 Här och nu Flyttar sig från sin historia till nutiden Fokuserar på att vara en kyrka idag snarare än att iscensätta en idealbild Vågar se läget som det är Krismedvetenhet (förutsatt att det är kris) Öppen och relevant

4 Stöd och inspiration Växande sammanhang, söker stöd och inspiration utifrån –Det kan exempelvis vara från distrikt, equmenia eller mentor –Man söker lära av fungerande modeller och smittande exempel Öppen och relevant

5 Ser möjligheter Det är viktigt att se möjligheterna och inte låta sig stoppas av hinder - ”Är glaset halvfullt eller halvtomt?” Öppen och relevant

6 Ledarskap Styrelse och anställd(a) delar vision och drar åt samma håll –vill förnyelse, jobbar med församlingsutveckling –vill få människor i funktion (får med sig folk istället för att göra allt själv) –har ett driv Fungerande generationsväxling Fungerande ledarskap

7 Anställd medarbetare De flesta sammanhang som växer har en anställd medarbetare - Det finns sammanhang som inte har anställd men som ändå växer. Fungerande ledarskap

8 Smågrupper Gemenskapen är uppbyggd av livsnära smågrupper Smågrupperna ger utrymme för –andliga och existentiella behov –livsnära samtal –förbön Betonade kärnområden

9 Mötesplatser för unga Barn- och ungdomsverksamhet med inbjudan till tro och församlingsgemenskap Konfirmationsarbete Rekrytering av ledare och deltagare till barn- och ungdomsverksamheterna Betonade kärnområden

10 Gudstjänst och musik Inspirerande gudstjänster Sång och musik… Öppen och inbjudande miljö Betonade kärnområden

11 Lever i samhället Diakoni i praktiken –Inventerar behov i området –Fyller en funktion i närsamhället Hög andel betjänade Utåtriktad hållning

12 Möter vuxnas längtan Alphakurser eller liknande erbjuds Går från en ”borde”-kyrka till en ”vad längtar du efter”-kyrka Möter behov hos vuxna i församlingens kontaktnät Utåtriktad hållning

13 Ser och satsar utanför sig själv Församlingsplantering/Omstart Internationellt engagemang Offrande och generositet Mångkulturell öppenhet Vara en del av ett större sammanhang Utåtriktad hållning

14 Omvändelse och medlemskap Inbjuder regelbundet till omvändelse Uppmuntrar kontinuerligt människor att ta ställning Erbjuder regelbundet till medlemskap i församling Omvändelse och fördjupning

15 Andlig fördjupning En ton som lockar till att växa i tron Plats för stillhet Andlig vägledning Retreat och pilgrimsvandringar Omvändelse och fördjupning


Ladda ner ppt "För församlingar i Missionskyrkan Strategigruppen för 2009 TILLVÄXTFAKTORER VI VILL VÄXA."

Liknande presentationer


Google-annonser