Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUR MÖTER VI FRAMTIDEN? 2013-05-26 och 2013-09-22 EFS Svensbyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUR MÖTER VI FRAMTIDEN? 2013-05-26 och 2013-09-22 EFS Svensbyn."— Presentationens avskrift:

1 HUR MÖTER VI FRAMTIDEN? och EFS Svensbyn

2 Hur möter vi framtiden? EFS i Svensbyn är en förening inom Svenska kyrkan som bedriver verksamhet i Svensbyn i form av bl a gudstjänster och barnverksamhet. Antalet gudstjänstbesökare och antalet föreningsmedlemmar krymper. Två medlemsmöten, ett i våras och detta , har handlat om hur vi på bästa sätt möter framtiden för att bryta den trenden. EFS Svensbyn

3 Så ser målsättningen för EFS Svensbyn ut
Föreningen Vi vill genom föreningen tillväxa i tro och antal och vara kyrkan i byn. Barn- och ungdomsarbetet Vi vill genom barn- och ungdomsarbetet presentera den kristna tron för byns barn och ungdomar. Byagemenskapen Vi vill genom byagemenskapen upprätta relationer med byborna och vara en lättillgänglig oas som visar vägen till gemenskap med varandra och Gud Gudstjänsten Vi vill att gudstjänsten ska vara ett personligt möte med Gud som rustar oss för livet och vardagen. Studieverksamheten Vi vill genom studieverksamheten skapa mötesplatser för gemenskap, dialog och aktivt lärande EFS Svensbyn

4 Vad fungerar bra? ( från 2013-05-25)
Föreningen Gudstjänsten Barnarbetet Byn Studierna Förbön och omtanke Regelbundna gudstjänster Himlakul Fredagsvåfflorna Diakonal verksamhet i det tysta Förskolan i bönhuset Trygghet After Work Burkinsamling i byn till Aira sjukhus i Etiopien Tre gudstjänster i logen på Svensbyliden juni/juli Hemsidan För nyinflyttade Bilskjuts till Sigvards Bönhuset = byns hus EFS Svensbyn

5 Vad fungerar mindre bra? (från 2013-05-25)
Föreningen Gudstjänsten Barnarbetet Byn Studierna Inget nytillskott Vårt andliga språk obegripligt Dåliga på att fråga Hög tröskel EFS Svensbyn

6 Vad ska vi satsa på? (från 2013-05-25)
Intressera oss för andras tro, Tala med människor (ej om släktskap) för att få fart på engagemanget Be om hjälp utanför föreningen Be om hjälp med konkret uppgift Bibelläsning, frälsarkransen Facebook eller nätet – bilder, ”Gudstjänsten i vardagen” Andras nöd!? - Diakoni Öka användningen av bönhuset utanför föreningen, EFS Svensbyn

7 Hur går vi vidare? (från 2013-09-22)
Johannesmässor – enkel och stilla nattvardsgudstjänst Välkomnas till byn – vad innebär det att gå med i föreningen? Info t ex i Svensbybladet … Visste du att …. Ta fram en infofolder Bjuda in till Skördefesten Studiecirkel i bönhuset Gudstjänst med konst/bilder Gudstjänst på fotbollsplanen IKEA-resa 9 november kl 08:00!! 150 kr/person EFS Svensbyn

8 Hur går vi vidare? ( ) EFS har erbjudit P-å k-n att vara i bönhuset för förskola med kort varsel– kan bidra till inflyttning till byn Öppet bönhus/träffpunkt – föräldrar och barn Diakoni – grupp för t ex hjälp med enkla sysslor, småreparationer Öppet för t ex pingis en kväll per vecka…. Kan EFS ta den övergripande rollen att kalla ihop föreningarna i byn? Utskott bysamfälligheten? Ta bort första bänken – mer plats för ljusbäraren Satsa på ungdomar EFS Svensbyn


Ladda ner ppt "HUR MÖTER VI FRAMTIDEN? 2013-05-26 och 2013-09-22 EFS Svensbyn."

Liknande presentationer


Google-annonser