Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Haverikonsekvensanalys av Elfordonsbatterier David Sturk, M.Sc. Ch. Eng. Director Battery EV Safety Research.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Haverikonsekvensanalys av Elfordonsbatterier David Sturk, M.Sc. Ch. Eng. Director Battery EV Safety Research."— Presentationens avskrift:

1 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Haverikonsekvensanalys av Elfordonsbatterier David Sturk, M.Sc. Ch. Eng. Director Battery EV Safety Research Autoliv Development AB, Vårgårda 8 oktober 2014

2 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 2 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved ”Haverikonsekvensanalys av elfordonsbatterier”  Projekttid – november 2013 till april 2015  Projektägare/ledare  Autoliv Development AB  Partners  Volvo Cars  Chalmers  Uppsala Universitet  Batterifonden delfinansierar  Stödsumma på 795 000 kr  Samarbete med forskningsprojekt  FFI-projektet Räddningskedjan Bakgrund

3 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 3 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Flödesschema batterihaveri Bakgrund Short circuit discharge Overcharge/ over-discharge Breakdown Pressure build- up inside cell HEAT generated inside cell Thermal Runaway Cell Rupture Air (O 2 ) Risk for Fire Abusive Conditions Mechanical Abuse Electrical Abuse Thermal Abuse

4 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 4 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Flödesschema batterihaveri Bakgrund Short circuit discharge Overcharge/ over-discharge Breakdown Pressure build- up inside cell HEAT generated inside cell Thermal Runaway Cell Rupture Air (O 2 ) Risk for Fire Abusive Conditions Mechanical Abuse Electrical Abuse Thermal Abuse

5 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 5 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved  Frågeställning  Påverkas ett batterihaveri av SOC och andra parametrar?  Under vilka termiska förutsättningar orsakas termisk rusning?  Två typer av battericell – NMC och LFP  Vilka gaser kan genereras?  Vilken värmeeffekt genereras av termiskt rusande battericell?  Hur påverkar SOC gaser och värmeeffekt?  Hur påverkar tillgång till luft eller inert miljö?  Vilka ämnen i cellen har konsumerats?  Målsättning  Kvalitativ analys av termiskt batterihaveri – gaser, värme och reaktivitet  Tydligare parametrar för riskanalys vid hantering av tillförlitlighetsprov  Leverera fördjupad analys till FFI-projektet Räddningskedjan och MSB Projektets frågeställning

6 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 6 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved  Metod  Ny provkammare för termisk provning konstrueras utifrån riskanalys  Fordonsbattericell placeras i provkammaren för upphettning  Upphettning sker i linjär hastighet och HRR från cell kvantifieras  Då cellen ventilerar drivs gasen till gasspektrometer för analys  Post-Mortem studie utförs på urval av celler Vad projektet gör

7 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 7 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved  Säkerhet vid tillförlitlighetsprovning  Krockprovning med e-fordon  Komponent provning med fordonsbatteri  Riskanalys  Typer av haverikonsekvenser  Vilka stationära skyddssystem?  Typ av skyddsklädsel  Gaser och ventilation I vilket sammanhang forskningen kan sättas © FFI-projekt Räddningskedjan Battery Sled Track – High risk Tests Autoliv Sweden Post-test thermal incident © FFI-projekt Räddningskedjan

8 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 8 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved  Säkerhet vid trafikskadehändelse  E-fordon i trafikskadehändelse  FFI-projektet Räddningskedjan  Myndigheteten för Samhällskydd och beredskap (MSB)  Kunskap till räddningstjänsten  Hantering efter trafikskadehändelse  Bidrag till riskanalys för  Bogsering  Skrotning  Eventuellt återbruk av batteri I vilket sammanhang forskningen kan sättas © FFI-projekt Räddningskedjan

9 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 9 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Klart  Ny provkammare konstruerad och levererad (Autoliv)  Analysutrustning uppkopplad till provkammare (Chalmers)  Battericeller laddade och levererade (Volvo Cars & Autoliv) Återstår  Termisk provning – 30-40 prov (Chalmers)  Post-mortem studie – 10-tal celler (Uppsala Universitet)  Resultatanalys  Disseminering genom publikationer och presentationer Status: Färdigt till april 2015 Status för projektet

10 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 10 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved  Fördjupad studie av hur konsekvenserna av kritiskt batterihaveri påverkas av battericellens initiala tillstånd  Kvalitativ analys av batteri- haverikonsekvenser orsakade av termisk åverkan  Resultat för stärkt riskanalys  Tillförlitlighetsprovning  Vid trafikskadehändelse  Hantering efter trafikskadehändelse  Publikationer i forskningsskrifter  Presentationer på konferenser Vilka resultat man förväntar sig

11 ALV-AuthorInitials/MmmYYYY/Filename - 11 Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Tack för din uppmärksamhet Projektledare David Sturk, Autoliv Development AB Director Battery EV Safety Research david.sturk@autoliv.com Vice projektledare Patrik Johansson, Chalmers Professor at Department of PhysicsPartnerrepresentanter Henrik Markusson, Volvo Car Corporation Lithium ion battery specialist Kristina Edström, Uppsala Universitet Chair Professor in Chemistry


Ladda ner ppt "Copyright Autoliv Inc., All Rights Reserved Haverikonsekvensanalys av Elfordonsbatterier David Sturk, M.Sc. Ch. Eng. Director Battery EV Safety Research."

Liknande presentationer


Google-annonser