Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIOGAS VÄST Vision och strategi för omläggning till biogas i transportsektorn Sören Kviberg, Ordf i Miljönämnden, Västra Götalandsregionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIOGAS VÄST Vision och strategi för omläggning till biogas i transportsektorn Sören Kviberg, Ordf i Miljönämnden, Västra Götalandsregionen."— Presentationens avskrift:

1 BIOGAS VÄST Vision och strategi för omläggning till biogas i transportsektorn Sören Kviberg, Ordf i Miljönämnden, Västra Götalandsregionen

2 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Västra Götaland Invånare1.6 miljoner Yta (km²)24 000 Största stadGöteborg

3 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Västra Götalandsregionen - organisationen Sjukvård, tandvård och regional utveckling Regional utveckling inkluderar frågor om miljö, kultur, tillväxt och utveckling samt kollektivtrafiken Länsstyrelsen i Västra Götaland har myndighetsfrågor som t.ex. tillstånd och tillsyn

4 BIOGAS VÄST 2012-04-26 I klimatfrågan är klockan är inte fem i tolv…. … den är kvart över!!

5 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Visioner för Sverige Mål: En fossiloberoende fordonsflotta 2030 En särskild utredare är tillsatt för att identifiera åtgärder. Utredningen skall vara klar vintern 2013

6 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Nuvarande nationella verktyg Bränslet: Biogasen är skattebefriad och skatten på naturgas till fordon är reducerad Investeringar: Lipp, Klimp och andra investeringsstöd Fordon: Miljobilsdefinition (skattebefriad i 5 år) Förmånsvärdet för tjänstebil är reducerat för gasbilar. Distribution: Skatten följer avtalen, inte leveransen

7 BIOGAS VÄST 2012-04-26 *10 3 Nm 3 Sålda fordonsgasvolymer i Sverige

8 BIOGAS VÄST Klimatstrategi Mål: en fossiloberoende västsvensk ekonomi 2030 Biogas Mål: Vi producerar och använder 2,4 TWh/år 2020 Västra Götaland - Visioner

9 BIOGAS VÄST Programmet varar 2011-2013 Projektstöd totalt 24 MSEK Samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland Programledning på Miljösekretariatet Biogas Väst - Västra Götalandsregionens program för att föra fram biogas som fordonsbränsle

10 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Viktigaste framgångsfaktorn - samarbete Lokala och regionala myndigheter Nationella myndigheter Fordonstillverkarna Gasproducenter och distributörer Användarna

11 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Biogas i alla vädersträck!

12 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Offentlig upphandling av fordon och transporter Upphandling av 5-6000 lätta fordon i överenskommelse med 25 kommuner Första godsupphandlingen med krav på gas under uppstart Krav på biogas när tillämpligt i kollektivtrafiken

13 BIOGAS VÄST 2012-04-26 Tack för uppmärksamheten! Sören Kviberg soren.kviberg@vgregion.se soren.kviberg@vgregion.se


Ladda ner ppt "BIOGAS VÄST Vision och strategi för omläggning till biogas i transportsektorn Sören Kviberg, Ordf i Miljönämnden, Västra Götalandsregionen."

Liknande presentationer


Google-annonser