Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Plancks konstant. Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Plancks konstant. Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter."— Presentationens avskrift:

1 Plancks konstant

2

3 Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter.

4 Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter.

5 Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter.

6 Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter.

7 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Elektroner emitteras från den belysta cesiumplattan.

8 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Elektroner emitteras från den belysta cesiumplattan.

9 Hg U G + - ---- - - ----- - - -

10 U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

11 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

12 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

13 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

14 Hg U G + - --- - - ----- - -- - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

15 Hg U G + - ---- - ------ - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

16 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

17 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

18 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Spänningen ökas långsamt för att stoppa elektronerna.

19 Hg U G + - ---- - - ----- - - - Stopp!

20 Elektronernas rörelseenergi W k kan bestämmas. W k =eU (blått filter) W k bestäms på liknande sätt för det gröna och det gula filtret. Hg U G + - ---- - - ----- - - - Stopp! U är tillräckligt stor för att stoppa elektronerna.

21 Rörelseenergin som funktion av frekvensen (cesium) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

22 Rörelseenergin som funktion av frekvensen (cesium) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

23 Rörelseenergin som funktion av frekvensen (cesium) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

24 Rörelseenergin som funktion av frekvensen (cesium) f 0 (tröskelfrekvensen för fotoemission) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

25 Rörelseenergin som funktion av frekvensen(Cs, Li, Mg, Zn) cesium 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

26 Rörelseenergin som funktion av frekvensen(Cs, Li, Mg, Zn) cesium litium magnesium zink OBS! Ämnena har olika tröskelfrekv.f 0 (materialkonstant) Lutningen är lika för de olika linjerna. 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

27 Bestäm lutningen för Cs- linjen cesium 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

28 Bestäm lutningen för Cs- linjen cesium 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

29 Bestäm lutningen för Cs- linjen cesium 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

30 Bestäm lutningen för Cs- linjen cesium f - f 0 =1,13 PHz W k =0,75 aJ h = W k / (f - f 0 ) = 0,75 aJ /1,13 PHz= 6,6. 10 -34 Js 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz)

31 h = W k / (f - f 0 ) = 0,75 aJ /1,13 PHz= 6,6. 10 -34 Js Plancks konstant Bestäm lutningen för Cs- linjen cesium 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 ( aJ ) wkwk f 0,20,61,01,4 (PHz) f - f 0 =1,13 PHz W k =0,75 aJ

32

33 Plancks konstant h = 6,6. 10 -34 Js

34 SlutSlut


Ladda ner ppt "Plancks konstant. Hg U G + - Frekvensen av det ljus som träffar cesiumplattan varieras m.h.a olika filter."

Liknande presentationer


Google-annonser