Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com Kurs i kommersiell skadeståndsrätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com Kurs i kommersiell skadeståndsrätt."— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com Kurs i kommersiell skadeståndsrätt

2  Personskada  Sakskada  Ren förmögenhetsskada  Kränkning

3  Spärregeln som inte är en spärr: 2:2 (tidigare 2:4)  Begreppet har använts för att definiera det ersättningsgilla området i hög grad  (Jmf. principalansvarets reglering)

4  Legaldefinition i SkL 1:2  Den snäva definitionen  Definitionen i sig ger inga svar annat än att fråga är om en ekonomisk skada. Men vad är då en ekonomisk skada?  Uppdelningen mellan ideell och ekonomisk skada  Uppdelningen ideell/ekonomisk i klassisk ekonomisk teori

5  Oftast klart: Personskada eller ren förmögenhetsskada.  Definitionen av personskada.  Vissa situationer svårare. Följdskada av personskada eller ren förmögenhetsskada? Exemplet fåmansbolag  Immissioner i form av buller – (ideell) personskada eller förmögenhetsskada?  Klassiska skadeståndsproblem: Oönskade barn (wrongful birth)

6  Vad är en sakskada? Propositionens synsätt  Ingrediensskador och funktionsnedsättningar  Kontanter

7  Vad är kränkning?  Ärekränkning mot bakgrund av kommersiella syften (smäda en konkurrent)  Ärekränkning av företag mot bakgrund av kommersiella syften  Kränkningar i specialstraffrätten

8  Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort.  Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktspart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

9  Notera definitionen i 1:2: ”någon”  Orsakskriteriet  Innefattar orsakskravet även ett krav på adekvans?  Godtyckliga uppdelningar – fåmansbolagen igen

10

11

12  Utvecklandet av avgränsningsregler: Romersk rätt och senare civilistiska utvecklingslinjer  Common law  Svensk rätt: Utvecklandet av culparegeln etc.

13  Den generella skepsisen mot skador av den typ som vi i Sverige kallar rena förmögenhetsskador  ”The exclusionary rule”  De stora konceptuella variationerna  Meroni-fallet etc.

14

15

16  Enda skadetypen i SkL som saknar beräkningsregel  Beräkningsregler i obligationsrätten: KöpL etc.  Vad ersätts? Särskilt om risker och anteciperade värden.  Ersätts följdskador i form av personskada eller sakskada? (Om vi utgår från adekvans.)

17  Direkt och indirekt skada  Primär och sekundärskada  Allmänt skadestånd


Ladda ner ppt "Mårten Schultz www.martenschultz.wordpress.com Kurs i kommersiell skadeståndsrätt."

Liknande presentationer


Google-annonser