Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mårten Schultz Kurs i kommersiell skadeståndsrätt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mårten Schultz Kurs i kommersiell skadeståndsrätt"— Presentationens avskrift:

1 Mårten Schultz Kurs i kommersiell skadeståndsrätt Ersättning för ren förmögenhetsskada enligt skadeståndslagen 1: Begreppet

2 Skadeståndslagens skadetyper
Personskada Sakskada Ren förmögenhetsskada Kränkning

3 Varför är begreppsbildningen så viktig?
Spärregeln som inte är en spärr: 2:2 (tidigare 2:4) Begreppet har använts för att definiera det ersättningsgilla området i hög grad (Jmf. principalansvarets reglering)

4 Begreppet ren förmögenhetsskada
Legaldefinition i SkL 1:2 Den snäva definitionen Definitionen i sig ger inga svar annat än att fråga är om en ekonomisk skada. Men vad är då en ekonomisk skada? Uppdelningen mellan ideell och ekonomisk skada Uppdelningen ideell/ekonomisk i klassisk ekonomisk teori

5 Avgränsningar 1: Ren förmögenhetsskada och personskada
Oftast klart: Personskada eller ren förmögenhetsskada. Definitionen av personskada. Vissa situationer svårare. Följdskada av personskada eller ren förmögenhetsskada? Exemplet fåmansbolag Immissioner i form av buller – (ideell) personskada eller förmögenhetsskada? Klassiska skadeståndsproblem: Oönskade barn (wrongful birth) Enligt Miljöskadelagens förarbeten skulle tillfälligt buller snarare hänföras till ren förmögenhetsskada

6 Avgränsningar 2: Ren förmögenhetsskada och sakskada
Vad är en sakskada? Propositionens synsätt Ingrediensskador och funktionsnedsättningar Kontanter

7 Avgränsningar 3: Ren förmögenhetsskada och kränkning
Vad är kränkning? Ärekränkning mot bakgrund av kommersiella syften (smäda en konkurrent) Ärekränkning av företag mot bakgrund av kommersiella syften Kränkningar i specialstraffrätten

8 Särskilt om tredjemansskador
Tredjemansskador är en särskild typ av följdskada. I allmänhet anses uttrycket innebära ekonomiska följdskador som uppstått till följd av person- eller sakskada som någon annan drabbats av. Ex: A gräver av en vattenledning som tillhör kommunen, B drabbas av skada för att vattnet faller bort. Huvudregel: Tredjemansskador ej ersättningsgilla. I praktiken kan ofta en skadad vända sig mot en kontraktspart. (B i exemplet ovan kanske kan få ersättning från kommunen?)

9 När är en skada en tredjemansskada eller en ren förmögenhetsskada?
Notera definitionen i 1:2: ”någon” Orsakskriteriet Innefattar orsakskravet även ett krav på adekvans? Godtyckliga uppdelningar – fåmansbolagen igen

10 Ren förmögenhetsskada definierad

11 Utblickar

12 Rättshistoriska iakttagelser
Utvecklandet av avgränsningsregler: Romersk rätt och senare civilistiska utvecklingslinjer Common law Svensk rätt: Utvecklandet av culparegeln etc.

13 Komparativrättsliga iakttagelser
Den generella skepsisen mot skador av den typ som vi i Sverige kallar rena förmögenhetsskador ”The exclusionary rule” De stora konceptuella variationerna Meroni-fallet etc.

14

15 Ren förmögenhetsskada: Vad ersätts?

16 Ren förmögenhetsskada: Ersättningsposter
Enda skadetypen i SkL som saknar beräkningsregel Beräkningsregler i obligationsrätten: KöpL etc. Vad ersätts? Särskilt om risker och anteciperade värden. Ersätts följdskador i form av personskada eller sakskada? (Om vi utgår från adekvans.)

17 Några särskilda uttryck
Direkt och indirekt skada Primär och sekundärskada Allmänt skadestånd


Ladda ner ppt "Mårten Schultz Kurs i kommersiell skadeståndsrätt"

Liknande presentationer


Google-annonser