Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsplan för förtroendevalda Sammanställning av gruppdiskussioner Ordförandekonferens 29-30 november 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsplan för förtroendevalda Sammanställning av gruppdiskussioner Ordförandekonferens 29-30 november 2006."— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsplan för förtroendevalda Sammanställning av gruppdiskussioner Ordförandekonferens 29-30 november 2006

2 2 Är behoven rätt beskrivna? – Medlemmar Behoven stämmer i stort Lokal närvaro/synlighet och engagemang viktigt  Lokala kontor/lokaler för att synas i vardagen Bli företrädd viktigt  Utveckla och avgränsa begrepp ”att bli företrädda” - kollektiv eller individ? Utbildning av medlemmar är bra - Skapar delaktighet

3 3 Tillägg/kommentarer – Behov medlemmar Ökad användning av teknik minskar behov av lokal närvaro? Skillnader i behov mellan åldrar och grupper Påverkan borde också vara viktigt för medlemmar Var kommer att ”ifrågasätta arbetsgivarens beslut” in? Hjälp innan problem uppstår/förebyggande arbete Kommer vad som är de viktigast ändras nu efter valet?

4 4 Är behoven rätt beskrivna? – Förtroendevalda Stämmer i stort Tydlighet och stöd i uppdrag viktigast - Inte för många uppdrag! Trygghet i uppdraget viktigt för alla nivåer, men viktigast för nya Mentor viktig i stöd Behov för kompetensutveckling hos förtroendevalda Förståelse hos AG för vikten av fackligt arbete och att det tar tid Stöd när uppdrag är över viktigt, också en fråga för AG Ideologi och värderingar är viktigt Kunskap om kontaktvägar och organisation för arbetsplatsombud, baskunskap arbetsrätt  Även kunskap inom psykosociala frågor Kunskap om avtal och lagar viktigt för styrelseledamöter

5 5 Tillägg/kommentarer – Behov Förtroendevalda Löneförstärkning vid vissa uppdrag Fysiska miljön på arbetsplatsen avgör och varierar mellan avdelningar  Svårt att springa ifrån ”ett löpande band” Förtroendevalda säger ofta nej till utvecklingssamtal Kontaktperson på förbundskansliet

6 6 Är behoven rätt beskrivna? – Organisation Behov stämmer i stort Gör ST tydligt och synligt - Synas i media och samhällsdebatt Samspel mellan kansliorganisation och parlamentarisk organisation  Möjlighet för förtroendevalda med facklig heltid att tjänstgöra inom förbundskansli Bilden av facket är det lokala facket Bra villkor – lättare att rekrytera ST värderingar och ideologi viktigt! Dokumentation – under och efter uppdrag

7 7 Tillägg/kommentarer – Behov organisation Svårt hinna bli utvecklad Avdelningar har olika behov – hitta mix Vad vill medlemmarna – detta saknas Tillvarata engagemang hos alla – medlemmar & förtroendevalda Erfarenhetsutbyte mellan olika avdelningar Hur tar förbund hand om små avdelningar - informationsbehov

8 8 Svarar de preliminära lösningarna mot behoven? – före uppdrag Stämmer i stort Medlemsrekrytering/-utbildning mycket viktigt och bra start för rekrytering av förtroendevalda  Öka förståelse för hur det är att vara förtroendevald  Tydliggöra roll och uppdrag – körkort för uppdrag  Fokus på unga  Trycka på karriärmöjlighet inom facket  Ett positiv förhållningssätt hos de redan valda är rekryterande Flexibilitet i hur uppdrag utformas för olika individer Introduktion till alla avseende ideologi och värderingar Lanseringssamtal mycket bra Tidsbrist ett hinder  Arbetsgivares syn på fackligt arbete förlegat

9 9 Svarar de preliminära lösningarna mot behoven? – under uppdrag Stämmer i stort – bra innehåll Nätverk viktigt för alla, inte bara unga Utveckling/stöd även för de som varit med ett tag Tydliga roller och uppdrag, men ingen byråkrati Stor variation på uppdrag pga avdelningsstorlek Konkretiseringar i tydliggörande av samspelet Mentor bättre ordval än handledare - beskriv innehåll Motivera rätt personer att delta i rätt utbildningar Tillfällig löneförstärkning – visa uppskattning

10 10 Svarar de preliminära lösningarna mot behoven? – efter uppdrag Viktigt att kunna gå tillbaka till ordinarie arbetet  AG kompetensutveckling Avvecklingssamtal mycket spännande Organiserad metod för att överföra kunskap viktigt Avvecklingssamtal dåligt ordval En validering som förbundet står för – lika för alla Facket ska vara överrens med arbetsgivaren – planera för återgång

11 11 Vilka anser ni vara de fem viktigaste områdena att börja med? Före uppdrag Motivera till engagemang Medlems- utbildning Under uppdrag Mentor/handledare Utbildning och utveckling  Individuell utvecklingsplan Arbetsbeskrivningar Effektivare styrelser Flexibilitet i uppdrag Efter uppdrag Överföring av kunskap Validering

12 12 Vad blir er roll i genomförandet? (1/2) Lokala fack måste ta ansvar för avdelningsanpassade utbildningar Ständig dialog med medlemmar, lyssna på vad ST ska göra och berätta vad ST gör  Sprida STs budskap  Avdelning ska stötta ideologiskt Avdelningar ska stötta och uppmuntra sina sektioner i genomförandet Skapa delaktighet – vi ska bli ambassadörer Ansvar för att förtroendevalda går på utbildningar

13 13 Vad blir er roll i genomförandet? (2/2) Kansli och AG ansvar för arbetsmiljöutbildning Avdelningsordförande har ansvar för att initiera styrelseutveckling Avdelning bör utforma roller och beskrivningar Sektioner bör få utforma sina egna organisationer Samordna utbildningar mellan olika avdelningar/fackförbund  Tala om behovet för att kunna samordna Tillhandahålla handledare till utbildning och mentorskap

14 14 Medskick till fortsatt arbete Projektgruppen på rätt väg! Väntar på konkret material att ta på. Viktigt att det blir något av detta. Detta får inte bli ännu en hyllvärmare! Var finns de ekonomiska resurserna? Vi vill vara delaktiga/bollplank under arbetets gång Glöm ej medlemsrekryteringen Enkla mallar och beskrivningar Beredskap om facklig tid försvinner? Viktigt att inte tänker för stort – utan att börjar i vissa delar – man vänder inte skutan över en natt Prioritera de unga Sätt igång piloter! Uppföljning om ett år

15 15 Sammanfattning Vi är på rätt väg! Ett antal kommentarer/tillägg för projektgruppen att ta med sig Prioriterade områden  Före: Motivera till engagemang, Medlemsutbildning  Under: Mentor/handledare, Utbildning och utveckling, individuell utvecklingsplan, Arbetsbeskrivningar, Effektivare styrelser  Efter: Överföring av kunskap, Validering Avdelningarna måste stå för anpassning till egen avdelning – god vilja att ta ansvar för genomförandet Avdelningarna vill vara delaktiga/bollplank Leverera konkreta resultat – starta med piloter


Ladda ner ppt "Utvecklingsplan för förtroendevalda Sammanställning av gruppdiskussioner Ordförandekonferens 29-30 november 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser