Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter"— Presentationens avskrift:

1 Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter
”Managementkonsulter arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga ofta företagsövergripande problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En viktig del av managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där kundens bästa står i fokus’’

2 Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter
’’En gemensam nämnare är att konsultinsatsen ska leda till att organisationen förbättras både beträffande effektivitet och beträffande hälsotillstånd. Konsulten kan genom ”rätt metod, rätt kompetens och rätt resurser” åstadkomma önskvärda förändringar i större utsträckning än organisationens egna anställda. Konsulten är ett komplement och en temporär kompetensförstärkning till en organisation och tillhandahåller en slags servicetjänst av immateriell art.’’ FS: DNR Förstudie Managementkonsulttjänster 2009

3 Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter
’’Managementkonsultation är en kontrakterad rådgivande service som utförs åt organisationer av särskilt tränade och kvalificerade personer som assisterar, på ett objektivt och oberoende sätt, klienternas organisationer med att identifiera managementproblem, analysera dessa problem, och hjälpa till, när så önskas, med att implementera lösningarna. Konsulten ska vara objektiv och oberoende • Konsulten ska identifiera och analysera problem samt rekommendera lösningar • Konsulten ska – på förfrågan – hjälpa till med att implementera lösningarna • Konsulten ska i samråd utvärdera de gemensamma insatserna ’’


Ladda ner ppt "Citat från kammarkolegiets förstudie om managementkonsulter"

Liknande presentationer


Google-annonser