Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering och uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering och uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering och uppföljning
Alternative title slide Strategiska beslutsunderlag Alternative title slide. Image size: 7,97 cm x 25,4 cm or 301 x 960 pixels

2 Tänkt upplägg Kort om Ramböll Management
Utvärdering – strategiskt beslutsunderlag Utvärdering och uppföljning – ger olika underlag Med ett slag för uppföljningar Trender som vi ser det

3 om Ramböll Management Consulting
Stiftelseägt och etablerat 1971 i Danmark Ingår i Ramböllgruppen sedan 1981 Internationellt konsultföretag Ca 400 konsulter Kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Århus, Hamburg, Berlin och Bryssel Lång erfarenhet av att utveckla offentlig sektor Fokus på offentliga kunder, nationellt och internationellt

4 Aktuella svenska uppdragsgivare---

5 Vårt uppdrag bidra till att utveckla och
Ramböll Management Consulting ska: bidra till att utveckla och effektivt implementera politiska beslut Samhälle Organisa- tion Individ

6 Exempel på uppdrag inom utvärderingsområdet
Ex-ante utvärdering, t.ex. införande av ny lagstiftning (Tillväxtverket) Utvärdering av Mattematiksatsningen, Skolverket Internationell patientundersökning bland sjukare vuxna, Socialdepartementet Etablering Stockholm – ett följeforskningsprojekt Utformning av uppföljnings- och utvärderingssystem Utvärdering av Kvinnlig företagande

7 Så här bygger vi upp utvärderingskompetens
Kompetens hos personalen Rekrytering Evaluation Society Externa utbildningar Konferenser Externa samarbetspartners Internrevision Kvalitetssäkring Arbetet sker alltid i team Medverka i debatten

8 Strategiskt beslutsunderlag
Utvärdering – Strategiskt beslutsunderlag

9 Utvärderingens gång – att tänka på
Förfrågan - utvärderingsdesign Dåld agenda Otydliga frågeställningar Ambitionsnivå Risker Projektstart – utvärderingsdesign fastställs i samarbete med uppdragsgivare (och när frågeställningen är slutligt definierad) Överens (frågeställningar och vad som ska göras) Förväntningar

10 Utvärderingens gång – att tänka på, forts
Projektgenomförande Kvalitetssäkring Integritet Resursåtgång och tidplan Dialog med uppdragsgivare Avrapportering Gärna processorienterat tillsammans med kund Skapa värde för kunden Bidra till samhällsutveckling

11 Handlar om att skapa värde
Från projekt till nationell satsning RM har hållit ett av de största arbetsmarknadsprojekten, Jobbnätet, på rätt köl under en lång tidsperiod genom intensivt processledningsstöd grundad på ett stort förtroende för våra konsulter. Vi kan nu tillsammans med AMS se tillbaka på ett lyckat projekt som kommer att rullas ut över hela Sverige. Förenkla företagens vardag och nya metoder på konsultmarknaden Genom RMs analyser skapas en plattform för att lagstiftare ska kunna förenkla svensk lagstiftning och underlätta i företagens vardag. Vi har också tagit fram en metod till Tillväxtverket att genomföra uppföljningar av de mätningar de gjort - en metod som nu alla andra konsulter använder.

12 Utvärdering och uppföljning
- ger olika underlag

13 Utvärdering och uppföljning – exempel på skillnader
Syfte Förklara Följa Användande Utveckla Leda och styra Resurser Resurskrävande Begränsad resursåtgång Validitet Hög Lägre

14 Ett slag för uppföljning
Behöver ske ett ökat fokus på uppföljning med fokus på resultat som skapas Idag en stark fokus på uppföljning av det vi direkt kan räkna på ett objektiv sätt ”två rätter att välja mellan”, ”barngruppernas storlek”, ”utbildad personal” etc. Exempel på den VP för Stadsdel i Stockholm Vad är det verksamheten styrs mot? Vilken information har ledningen kring sin verksamhet?

15 Kedjan från aktivitet till resultat
Exempel Minskad utslagning, färre arbetslösa, renare stad, etc. Resultat på lång sikt Externa faktorer Exempel Nöjda medborgare, behandlade klienter, förbättrad service Resultat på mellanlång sikt Exempel Beteendeförändringar, ökad tillgänglighet, korta handläggningstider Externa faktorer Direkta resultat Exempel Öppethållande, utredning inom viss tid, genomförda behandlingar, rapporter och utredningar genomförda, Utfall - Klargöra begreppet resultat Du kan köpa aktiviteter och utfall (t.ex. öppethållande, genomförda behandlingar, deltagare i utbildning etc.), men du kan inte köpa resultat. Därför att: externa faktorer påverkar det handlar om verksamheters prestationsförmåga (t.ex. skolan). Du kan köpa lärartäthet, men säger inget om det är lärare som kan lära ut. Att lära ut ställer krav på lärarens förmåga Externa faktorer påverkar. Kan du då: bära ansvaret (JA, vad är annars det offentligas roll?) följa upp resultaten (JA, viktigt med rätt indikatorer och att du tydligt kan precisera vad du vill åstadkomma jmf svepande mål med mer specifika) Vår erfarenhet är att såväl redovisning som mål är ställda på aktivitets och/eller utfallsnivå (ta exempel från nuvarande fullmäktigmål) Aktiviteter / insatser Exempel Bemanna, utreda, behandla, handlägga

16 Trender

17 01 05 04 03 02 Image slide, with 1 large images and fact textbox.
Några trender 01 Från output till impact 02 Stark fokus på användbarhet 03 Underlag för policyutformning (eviden based policy making) 04 Utvärdering – ett växande behov 05 Svenska marknaden börjar erkänna konsulter som leverantörer Image slide, with 1 large images and fact textbox. Image slide, with 1 large images and fact textbox. Note! Send image to back after insertion to view text boxes on slide Image size: 19,05 cm x 25,4 cm 02

18 Kontaktuppgifter VD Ola Odebäck Tel. 08-562 494 46
Praktiksamordnare Lotta Bringnäs Tel VD Ola Odebäck Tel

19 Endslide. Endslide


Ladda ner ppt "Utvärdering och uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser