Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING STRATEGISKA BESLUTSUNDERLAG Alternative title slide.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING STRATEGISKA BESLUTSUNDERLAG Alternative title slide."— Presentationens avskrift:

1 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING STRATEGISKA BESLUTSUNDERLAG Alternative title slide

2 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA TÄNKT UPPLÄGG Kort om Ramböll Management Utvärdering – strategiskt beslutsunderlag Utvärdering och uppföljning – ger olika underlag Med ett slag för uppföljningar Trender som vi ser det

3 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA OM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING Stiftelseägt och etablerat 1971 i Danmark Ingår i Ramböllgruppen sedan 1981 Internationellt konsultföretag Ca 400 konsulter Kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Århus, Hamburg, Berlin och Bryssel Lång erfarenhet av att utveckla offentlig sektor Fokus på offentliga kunder, nationellt och internationellt

4 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA AKTUELLA SVENSKA UPPDRAGSGIVARE---

5 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA VÅRT UPPDRAG Ramböll Management Consulting ska: bidra till att utveckla och effektivt implementera politiska beslut Samhälle Organisa- tion Individ

6 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA EXEMPEL PÅ UPPDRAG INOM UTVÄRDERINGSOMRÅDET Ex-ante utvärdering, t.ex. införande av ny lagstiftning (Tillväxtverket) Utvärdering av Mattematiksatsningen, Skolverket Internationell patientundersökning bland sjukare vuxna, Socialdepartementet Etablering Stockholm – ett följeforskningsprojekt Utformning av uppföljnings- och utvärderingssystem Utvärdering av Kvinnlig företagande

7 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA SÅ HÄR BYGGER VI UPP UTVÄRDERINGSKOMPETENS Kompetens hos personalen Rekrytering Evaluation Society Externa utbildningar Konferenser Externa samarbetspartners Internrevision Kvalitetssäkring Arbetet sker alltid i team Medverka i debatten

8 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA Utvärdering – Strategiskt beslutsunderlag

9 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERINGENS GÅNG – ATT TÄNKA PÅ Förfrågan - utvärderingsdesign Dåld agenda Otydliga frågeställningar Ambitionsnivå Risker Projektstart – utvärderingsdesign fastställs i samarbete med uppdragsgivare (och när frågeställningen är slutligt definierad) Överens (frågeställningar och vad som ska göras) Förväntningar

10 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERINGENS GÅNG – ATT TÄNKA PÅ, FORTS Projektgenomförande Kvalitetssäkring Integritet Resursåtgång och tidplan Dialog med uppdragsgivare Avrapportering Gärna processorienterat tillsammans med kund Skapa värde för kunden Bidra till samhällsutveckling

11 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA HANDLAR OM ATT SKAPA VÄRDE Från projekt till nationell satsning RM har hållit ett av de största arbetsmarknadsprojekten, Jobbnätet, på rätt köl under en lång tidsperiod genom intensivt processledningsstöd grundad på ett stort förtroende för våra konsulter. Vi kan nu tillsammans med AMS se tillbaka på ett lyckat projekt som kommer att rullas ut över hela Sverige. Förenkla företagens vardag och nya metoder på konsultmarknaden Genom RMs analyser skapas en plattform för att lagstiftare ska kunna förenkla svensk lagstiftning och underlätta i företagens vardag. Vi har också tagit fram en metod till Tillväxtverket att genomföra uppföljningar av de mätningar de gjort - en metod som nu alla andra konsulter använder.

12 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA Utvärdering och uppföljning - ger olika underlag

13 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING – EXEMPEL PÅ SKILLNADER UtvärderingUppföljning SyfteFörklaraFölja AnvändandeUtvecklaLeda och styra ResurserResurskrävandeBegränsad resursåtgång ValiditetHögLägre

14 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA ETT SLAG FÖR UPPFÖLJNING Behöver ske ett ökat fokus på uppföljning med fokus på resultat som skapas Idag en stark fokus på uppföljning av det vi direkt kan räkna på ett objektiv sätt ”två rätter att välja mellan”, ”barngruppernas storlek”, ”utbildad personal” etc. Exempel på den VP för Stadsdel i Stockholm Vad är det verksamheten styrs mot? Vilken information har ledningen kring sin verksamhet?

15 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA KEDJAN FRÅN AKTIVITET TILL RESULTAT Utfall Aktiviteter / insatser Resultat på mellanlång sikt Resultat på lång sikt Exempel Bemanna, utreda, behandla, handlägga Exempel Öppethållande, utredning inom viss tid, genomförda behandlingar, rapporter och utredningar genomförda, Exempel Nöjda medborgare, behandlade klienter, förbättrad service Exempel Minskad utslagning, färre arbetslösa, renare stad, etc. Direkta resultat Exempel Beteendeförändringar, ökad tillgänglighet, korta handläggningstider Externa faktorer

16 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA Trender

17 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA Några trender 01 Från output till impact 02 Stark fokus på användbarhet 03 Underlag för policyutformning (eviden based policy making) 04 Utvärdering – ett växande behov 05 Svenska marknaden börjar erkänna konsulter som leverantörer 01 02 03 05 04 Image slide, with 1 large images and fact textbox.

18 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA KONTAKTUPPGIFTER Praktiksamordnare Lotta Bringnäs Tel. 08-562 494 42 E-mail: ltb@r-m.com VD Ola Odebäck Tel. 08-562 494 46 E-mail: olap@r-m.com

19 2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA Endslide.


Ladda ner ppt "2011-09-27 UTVÄRDERING, UPPFÖLJNING OCH NYTTA UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING STRATEGISKA BESLUTSUNDERLAG Alternative title slide."

Liknande presentationer


Google-annonser