Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Erfarenhet Planbesked Kiruna kommun har t.o.m. oktober haft ca 15 stycken ansökningar om planbesked Från enskilda fritidshus till 150 villor och 150 lägenheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Erfarenhet Planbesked Kiruna kommun har t.o.m. oktober haft ca 15 stycken ansökningar om planbesked Från enskilda fritidshus till 150 villor och 150 lägenheter."— Presentationens avskrift:

1 Erfarenhet Planbesked Kiruna kommun har t.o.m. oktober haft ca 15 stycken ansökningar om planbesked Från enskilda fritidshus till 150 villor och 150 lägenheter Vilka handlingar som bör kommer in är: Översiktskarta, situationsplan (koordinater för planering inom stora fatigheter) För bebyggelsen ungefärlig: storlek, placering, gestaltning Väganslutningar Vatten och avlopp Ev. energiförsörjning Blankett från SKL kommentus, ett företag inom Sveriges kommuner och lansting

2 2015-03-30 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 2 Handläggning Inkomna planbesked registreras (WinBär) Handläggarna går igenom och ser om handlingarna är kompletta Vid behov begäran om komplettering När handlingarna blivit kompletta skickas en bekräftelse till sökande om att beslut om planbeskedet skall tas i nämnden senast inom 4 månader Planbeskeden tas upp i nämnden. Beslut om planläggning eller ej, vem som skall bekosta detta och när planen kan tänkas vara klart för antagande. Kiruna kommun tar i dagsläget taxa enligt timarvode som beslutas i KF. (blir ca 7 000:-/planbesked) Erfarenhet Planbesked

3 2015-03-30 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 3 Erfarenhet Planbesked Slutsats Mer administration Många sökanden tycker att det är ”krångligt” Det blir tydligare redovisning av vad som skall planeras Den sökande får också större möjlighet ”tänka” till vad man vill göra Det blir lättare att ta fram hur många, var och vilka som söker Planhandläggarna och politikerna blir mer insatt i varje ny ansökt planläggning Kommunen får en mer tydlig bild på vilka planer som skall göras och när dessa beräknas bli klara Kommunen får ta betalt för det arbete man lägger ner i planbeskeden


Ladda ner ppt "Erfarenhet Planbesked Kiruna kommun har t.o.m. oktober haft ca 15 stycken ansökningar om planbesked Från enskilda fritidshus till 150 villor och 150 lägenheter."

Liknande presentationer


Google-annonser