Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ersättningsmodell & Pris 2014 Arbetsutskottet 2013-11-26.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ersättningsmodell & Pris 2014 Arbetsutskottet 2013-11-26."— Presentationens avskrift:

1 Ersättningsmodell & Pris 2014 Arbetsutskottet 2013-11-26

2 Den befintliga ersättningsmodellen för vård vid NUS Ersättningsmodellen baseras på DRG- prissättning ( pris för diagnosgrupper) Priset räknas upp årligen med landstingsprisindex (exklusive läkemedel) +0,1% Årligen sker en avstämning av NUS självkostnad (KPP) för regionpatienterna och NUS fakturering för dessa patienter.

3 Ersättningsmodellen forts. En jämförelse av kostnader görs med andra universitetssjukhus Syftet med jämförelsen är att NUS kostnader inte ska bli för höga i jämförelse med de andra

4 Avstämning - kostnad och fakturerat för regionpatienterna Skillnad mellan självkostnad och fakturering 2012 –Slutenvård 89 mkr, 12,6% –Öppenvård 13 mkr, 14,2% –Totalt 102 mkr, 12,8% Tidigare underskott (slutenvård) –2011, 84 mkr –2010, 14 mkr NUS kompensation 2013, 0,5% + 25 mkr 2011 ”extremår”? - lägre ökningstakt till 2012 - ungefär samma nivå på underskottet 2012

5 Jämförelse av kostnaden för att producera DRG – vikten 1,0 hela produktionen 2004-12, NUS jämfört med övriga universitetssjukhus

6 Diskussion i ekonomidir. grupp ”Riskdelning” har diskuterats. VLL erbjöd i diskussionen att halvera anspråket från 12,8% till 6,4% utöver ordinarie uppräkning 2014 Köparna erbjöd 1,5% utöver ordinarie uppräkning 2014

7 Landstingsdirektörerna – Pris och diskussion om en ny modell Landstingsdirektörerna har skissade på en ny modell som sätter pris och gör jämförelsen mellan universitetssjukhusen på ett annat sätt än tidigare Målet var att försöka fånga enbart den högspecialiserade vården i jämförelsen Krävs mer arbete för att hitta en sådan modell

8 Landstingsdirektörerna 25 nov. Landstingsdirektörerna diskuterade 25 november några olika förslag men konstaterade att man inte hade mandat att närma sig varandras bud

9


Ladda ner ppt "Ersättningsmodell & Pris 2014 Arbetsutskottet 2013-11-26."

Liknande presentationer


Google-annonser