Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkinsons sjukdom Kuratorns funktion

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkinsons sjukdom Kuratorns funktion"— Presentationens avskrift:

1 Parkinsons sjukdom Kuratorns funktion
Kort föreläsning av Elenor Sörinder Kurator Geriatriska rehabiliteringskliniken Nässjö

2 Psykosocialt arbete Psyko- människans psykiska mående Socialt-
samspelet med människans omgivning

3 Samtal Krissamtal Stödsamtal Motivationssamtal Bearbetande samtal
Parsamtal

4 Krissamtal Chock, Reaktion, Bearbetning, Nyorientering
Kuratorn aktuell där krisbearbetningen ej fungerar Gammal kris kan aktualiseras i den nya krisen

5 Stödjande samtal Motiverande samtal
Upprätthålla, stärka patientens funktionsnivå Motiverande samtal Stärka självkänsla och vilja till förändring

6 Bearbetande samtal Parsamtal
Bli medveten om hur personlighet, social situation, livsföring osv inverkar på aktuella svårigheter Parsamtal Ingen egen samtalsform, men ett exempel på vanlig modell vid Parkinson

7 Psykosociala faktorer
Familj Arbete Vänner Fritid Identitet

8 Familj Parförhållandet
egen krisreaktion, otålighet, omfördelning av roller, ekonomi, stärks/splittras Singellivet Barn

9 Arbete Kollegor: vad säga/vad tiga? Hur påverkas mitt arbete?
Yrkesidentitet

10 Vänner/Fritid Identitet ”I nöden prövas vännen”
Fritidssysselsättningar Identitet Vem är jag nu?

11 Samhällsstöd Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Kommunen Sjukvården
Arbetsgivaren Fonder

12 Del i klinikens arbete med Parkinsonpatienten
Diagnosutbildning för patienter och anhöriga Parkinsongrupper En del i teamet vad gäller planering och förändringsarbete


Ladda ner ppt "Parkinsons sjukdom Kuratorns funktion"

Liknande presentationer


Google-annonser