Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globala biologiska hot & trender Peter Clevestig, Ph

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globala biologiska hot & trender Peter Clevestig, Ph"— Presentationens avskrift:

1 Globala biologiska hot & trender Peter Clevestig, Ph
Globala biologiska hot & trender Peter Clevestig, Ph.D Programmet för Global Hälsa & Säkerhet, SIPRI Workshop: Teknik för säkrare vård och hälsa med fokus på vaccinframställning 10 maj, Försvarshögskolan

2 Globalt perspektiv på infektioner
Ledande dödliga sjukdomar globalt: Infektioner I nedre luftvägarna (bronkit, lunginflammation) Bakteriella diarrésjukdomar (huvudsakligen hos barn) HIV/AIDS Tuberkulos Malaria Dengue

3 Globalisering Snabbare spridning
Växande global population Ökad exponering hos icke immuna populationer Bristande hälsosystem Klimatförändringar Krig och naturkatastrofer Antibiotikaresistens & överanvändning av bekämpningsmedel Global täckning/åtkomst (över 2 miljarder flygpassagerare per år) Utökad handel inom ex. jordbruk har ökat möjligheterna för zoonoser Årligen sedan 1970 uppkommer minst en men ofta fler nya sjukdomar Närmare 90-tal nya sjukdomar sedan 70-talet 09/04/2017

4 Nya och återkommande infektioner
1973: Rotavirus 1975: Parvovirus B-19 1976: Cryptosporidium 1977: Ebola 1977: Legionella pneumophilia 1977: Hanta 1977: Campylobacter jejuni 1980: HTLV-1 1981: Staphylococcus aureus - Toxic Shock 1982: Escherichia coli 0157: H7 1982: HTLV-2 1982: Borrelia burgdorferi 1983: HIV 1983: Helicobacter pylori 1986: Cyclospora cayatanensis 1988: Human herpesvirus 6 (HHV-6) 1988: Hepatit E 1989: Ehrlichia chafeensis 1989: Hepatit C 1991: Guanaritovirus 1991: Babesia bovis 1992: Vibrio cholerae 0139 1992: Bartonella henselae 1993: Sin Nombre 1993: Encephalitozoon cuniculi 1993: Hantavirus pulmonellt syndrom 1994: Sabiavirus 1995: Humant herpesvirus 8 (HHV-8) 1996: Creutzfeldt-Jacob sjukdom (vCJD) 1997: H5N1 Influensa 1998: Nipahvirus encephalit 1999: West Nile encephalit 2000: Rift Valley feber 2001: Bacillus anthracis (Bioterrorism) 2002: Vancomycin-resistent Staphylococcus aureus 2003: SARS Coronavirus 2004: Apkoppor, humant 2005: HTLV-3 & 4 2005: Bocavirus 2008: Lijovirus 2009: H1Ni Influensa 09/04/2017

5 Biologisk krigsföring
Statliga BW program under kalla kriget Bacillus anthracis Yersenia pestis Smittkoppor Francisella tularensis Glanders Virala hemorragiska febrar (Ebola, Marburg, Lassa, Manchupo, RVF) 09/04/2017

6 Bioterrorism Endast två fall som lyckats
1984 – Rajneeshee kontaminerade mat på ett 20-tal restauranger med S. typhi I Dales, Oregon. 751 personer insjuknade. 2001 – En vecka efter attacken mot tvillingtornen skickades brev med högpatogen B. anthracis sporer till två demokratiska senatorer i Washington DC och media i Boca Raton, Florida. 5 personer dog och 17 insjuknade. Totalkostnaden för sanering uppskattades till över 1 miljard USD. Fåtal exempel på politiskt motiverade försök (terrorism) 1971 – Ecoterroristgruppen RISE ämnade sprida difteri, salmonella och C. botulinum via vattenreservoarer och restauranger 1993 till 1995 – Aum Shinrikyo odlade B. anthracis, C. burnetti (Q- feber) och producerade små mängder botulinum toxin. Misslyckad spridning på offentliga platser – gruppen övergav BW och fokuserade på CW (sarin) 09/04/2017

7 Säkerhetiseringen av global hälsa
B. anthracis breven 2001 fick långtgående globala konsekvenser Smittsamma sjukdomar politiserades i allt högre grad, på bekostnad av icke smittsamma sjukdomar (NCDs) Omvärldsbevakning och biologisk beredskap blev en nationell och internationell prioritet Hotet från biologiska vapen var ett huvudargument för USA invasion i Irak USA allokerade mellan miljarder USD på biologiskt försvar med 8 miljarder år 2005 Select Agent Act (2002) Outsourcing av beredskapsforskning till universitet Explosiv expansion av BSL-3 och BSL-4 laboratorier Ex. Project BioWatch – 100 miljoner USD för sensorer i 30 städer 09/04/2017

8 Internationell övervakning
Stora investeringar i nationell och internationell bevakning & beredskap för smittsamma sjukdomar sedan 90-talet efter HIV/AIDS, SARS, West Nile och influensa Utökat säkerhetspolitiskt intresse efter 2001 (och stora investeringar) Bevakning och beredskap mot alla biologiska hot, oberoende av ursprung (naturligt eller medvetet). WHO Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN) 90- talet CDC Global Disease Detection Programme (2004) UNSCR 1540 (2004) ECDC (2004), APEC (2006) IHR2005 (2007) EU CBRN Action Plan (2009), EU Health Programmes Fokus på biosäkerhet och bioskydd 09/04/2017

9 Internationell bekämpning
Vaccinerings & behandlingsprogram i utvecklingsländer GAVI Alliance (difteri, stelkramp, kikhosta, Hepatit B, Hib, gula febern) Global Fund (HIV/AIDS, Malaria, Tuberkulos) Amerikanska Röda Korset, CDC, UNICEF, FN Fonden, WHO (mässling) BMGF, WHO, Rotary, UNICEF (polio) 09/04/2017

10 Trender inom vaccinutveckling
Vaccinframgångar via utvecklingen av nya adjuvanter Hib, Pneumokocker, N. meningitidis, HPV Lovande utveckling mot Meningokock B och S. aureus Nya produktionsmetoder (rekombinant DNA teknik, toxoider, transgenteknik, syntetisk biologi) under utveckling Traditionella metoder kvarstår p.g.a. väl etablerade och pålitliga produktionsprocesser Vaccinproduktion är idag global men forskning och utveckling utförs främst (två tredjedelar) i Europa. Produktionskapaciteten är störst i Nordamerika och Europa men ökar ständigt i Sydostasien, Kina och Brasilien. 09/04/2017

11 Globalt vetenskapligt samarbete kring vaccinutveckling baserat på publikationer mellan (källa: ISI Web of Science) 09/04/2017

12 09/04/2017


Ladda ner ppt "Globala biologiska hot & trender Peter Clevestig, Ph"

Liknande presentationer


Google-annonser