Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

35 år 1975 - 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "35 år 1975 - 2010."— Presentationens avskrift:

1 35 år

2 1975 Autism- och Aspergerföreningen bildades under namnet ”Stockholmskretsen av Föreningen för psykotiska barn”. Ordförande var Gunnar Nordbeck. Medlemsavgiften var 10 kronor och antalet medlemmar var 26.

3 1977 En föräldraenkät görs om vilka behov som finns. Samtidigt görs en kommunenkät om inventering av de samhällsresurser som finns.

4 1978 Föreningen byter namn till Föreningen för psykotiska barn i Stockholms län. Antal medlemmar var nu 179. Föreningen anordnade ett stormöte: ”Vad gör samhället för våra psykotiska barn?”

5 1980 Föreningen var med som remissinstans inför nya Omsorgslagen. Internationella Lekotekkonferensen hade en utställning på bibliotek och sjukhus om samhällets bristande omsorger om de barndomspsykotiska.

6 1981 För första gången görs en kartläggning ”Barndomspsykotiska ungdomar och vuxna – livsförlopp och livssituation” av psykolog Bengt Åkerström, genom enkät i tidningen Ögonblick

7 1983 En inventering av hur många psykotiska barn det fanns i Stockholmsregionen påbörjades. 1984 Professor Christopher Gillberg föreläser på årsmötet om ”Barndomspsykos – nya rön”

8 1985 Radiohjälpskampanjen för psykotiska barn ”En framtid för barn med autism” fick stor genomslagskraft i media.

9 1987 Till utredningen: ” Insatser för barndoms- psykotiska barn och ungdomar i Stockholms län” gjorde föreningen ett utlåtande med en önskan om ett samlat resurscentrum för diagnostisering och uppföljning.

10 1988 En beteendeterapiverksamhet startade i Stockholm, med stöd av Rebeccaprojektet. Föreningen deltog med en skärmutställning på Kulturhuset tillsammans med andra handikappföreningar.

11 1989 Filmen ”Rain Man” har premiär. Omsorgsnämnden arrangerar en föreläsning med Christopher Gillberg om ”Tidig diagnostik”

12 1990 Föreningen byter namn till Föreningen Autism. Föreläsning om TEACCH hålls av Theo Peeters.

13 1991 Susanne Steffenburg anlitas till temafton ”Aspergermänniskan- vem är han?” Några föräldrar startar en intressegrupp kring Aspergers syndrom

14 1993 ”Så här vill vi ha det!” – en idéskiss för resurscentrum/kunskapscentrum för barn med autism eller autismliknande tillstånd tas fram. Föreningens övergripande fråga är att få till stånd ett stödteam.

15 1994 LSS-lagen träder i kraft Föreningen får sitt första ”riktiga” kansli i FUBs lokaler på Alströmergatan. Inför kommunaliseringen utbildades ett antal medlemmar till kommunombud.

16 1995 De första autismcentren startade inom Stockholms läns landsting.

17 1996 Gunilla Gerland framträdde på en temaafton och berättade om sin bok ”En riktig människa” Lena Andersson höll en föreläsning för nya medlemmar om vad autism är.

18 1998 Supportergruppen bildas av föräldrar till vuxna med Aspergers syndrom. Föreningen har nu nästan medlemmar.

19 1999 Christopher Gillberg föreläser om ”Nya rön om autism och Aspergers syndrom” Karl L Reichelt föreläser om ”Biologisk orsaker och behandling vid autism” Föreningens kansli flyttar till Surbrunnsgatan.

20 2000 Föreningen driver ett antal frågor: - att skapa ett habiliteringscenter för vuxna med autism. att skapa stödteam för Aspergers syndrom att skapa diagnosteam i länet att få till stånd en forskningsenhet på KI

21 2001 Föreningens första hemsida lanseras. Styrelsen bildar arbetsgrupper för prioriterade frågor som är boende, forskning, tidig upptäckt/tidiga insatser, medicinskt center, vuxna med autism på sjukhus, arbets- möjligheter för högfungerande personer

22 2002 BUP får ansvaret för utredningar Vårdgarantin ändras, nu omfattas även autism. Landstinget skjuter till extra pengar för att erbjuda bättre läkarvård för vuxna med autism. Föreningens kansli flyttar till Banérgatan.

23 2004 Autismcenter för små barn invigs. Diskussionen kring ett kompetenscentrum för forskning och utbildning intensifierades.

24 2005 Ett forskningsprojekt för tidig upptäckt av autism startas vid BVC södra Stockholm. Föreningen upprättar en databas på hemsidan där information om verksamheter med inriktning autism /Aspergers syndrom läggs upp.

25 2008 FN instiftar Världsautismdagen den 2 april

26 2009 Medlemstidningen Speciellt utkommer med sitt första nummer. Tidningen ersätter medlemsbreven.

27 2010 Föreningen får ny logga och byter namn till Autism & Aspergerföreningen Stockholms län. KIND invigs – ett center för forskning, utveckling och utbildning vid Karolinska Institutet. Filmen ”I rymden finns inga känslor” med Bill Skarsgård har premiär.

28 1975 - 2010 2010 Föreningen fyller 35 år och har i dag drygt 2 500
medlemmar. 35 år


Ladda ner ppt "35 år 1975 - 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser