Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplägg för introduktion  Schack4an  Schack i skolan  Internationell utblick  Resultat  Forskning och utvärdering  Framtiden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplägg för introduktion  Schack4an  Schack i skolan  Internationell utblick  Resultat  Forskning och utvärdering  Framtiden."— Presentationens avskrift:

1

2 Upplägg för introduktion  Schack4an  Schack i skolan  Internationell utblick  Resultat  Forskning och utvärdering  Framtiden

3 Schack4an

4 Schack4an 2011  Schack4an är världens största schacktävling!  12 200 barn deltog och ca 22 000 barn lärde sig spela schack.  2 500 barn deltog i finalen i Globen.  1 000 klasser deltog.

5 Schack4an – ett socialt projekt  Skapa sammanhållning i klassen  Stärka klassens självkänsla  Lära klassen sportsligt uppträdande  Integrera minoriteter  Uppmuntra precis ALLA barn att delta

6 Rektorernas och lärarnas kommentarer  ”Vad händer efter Schack4an?”  ”Vi vill fortsätta med schack på vår skola!”  ”Schack är ett perfekt pedagogiskt verktyg!”  ”Vi har fått ett bättre klimat i klassrummet.”

7 Schack ger pedagogiska vinster  Ger sociala vinster  Koncentrationsförmåga  Matematisk förmåga  Logiskt tänkande  Mönsterseende  Fantasi  Läsförståelse  Teoretiska kunskaper används i praktisk situation

8 Dessutom …  Allt sker i LEKENS FORM!  Schack är enkelt att utöva i klassrummet!  Schack är billigt!

9 Internationell utblick

10 Chess in the Schools i världen  Turkiet – 40 000 utbildade lärare och 1,7 miljoner barn.  New York – 18 000 barn. Schack är medlet för att få barn att studera vidare.  Danmark – 150 skolor. Är i stark utveckling.

11

12 Idén  Att utbilda pedagoger till schackinstruktörer.  Schack drivs inom ramen för skolverksamheten eller fritidsverksamheten.  Förberett pedagogiskt koncept.

13 Vad erbjuds skolorna?  20 schackspel.  Ett demonstrationsbräde.  Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger.  En mentor som närvarar vid två - tre undervisningstillfällen och som agerar bollplank.  Två gratis halvdagskurser.  Coachning av en referensgrupp.  Gratis deltagande i en skollagtävling.

14 Vad krävs av skolorna?  Att de bildar en skolschackklubb.  Att de ställer upp med lokal.  Att de ställer upp med plats där schackmaterialet kan förvaras.  Att de utbildar pedagoger till schackinstruktörer, och avsätter tid för schackverksamhet.

15 Användningsområden  Lågstadiet - Fritidsverksamheten - Matematiktimmar  Mellanstadiet - Klasser som tränar inför S4an - Elevens val - Fritidsklubben - Matematiktimmar

16 Resultat

17 Resultat sommaren 2011  7 försöksområden: Lund, Halland, Jämtland, Västmanland, Huddinge, Stockholm och Norrtälje.  101 skolschackklubbar har bildats.  279 pedagoger har utbildats i schackinstruktion.

18 Forskning och utvärdering

19 Professorer knutna till projektet  Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö  Tora Friberg, professor vid Linköpings universitet, jämställdhetsexpert  Sten Kaijser, professor i matematik, Uppsala universitet  Bo Johansson, docent i didaktik, Uppsala universitet  Torkel Klingberg, professor i kognitionsvetenskap, Karolinska institutet  Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, Lunds universitet

20 Forskning  Finns mycket forskning.  De positiva SOCIALA effekterna med schack är tydliga.  Det finns positiva INTELLEKTUELLA effekter med schack.

21 Utvärdering i Halland  43 pedagoger gick kurs i schackinstruktion HT10.  42 av dessa startade schackinstruktion.  Utvärdering av pedagogikprofessor Lars Holmstrand.  100% såg positiva sociala effekter: ”ALLA kan vara med”, ”ett lugn i gruppen”, ”lek i nya konstellationer”.  81% såg intellektuella positiva effekter. 28% i alla ämnen, 53% i matematiken.

22 Framtiden

23 De närmsta tre åren  10 skolor med schackprofil  1 000 schackutbildade lärare och pedagoger  Kurs i schackinstruktion på lärarutbildningen vid ett universitet.  Schackmattebok och schackmattetävling  Utveckla schack för olika användningsområden.

24 Schack som socialt verktyg  ALLA kan vara med. Möten över barriärer som ålder, kön, bakgrund, etnisk tillhörighet.  Schack är ett spel med fokus på sportsligt uppträdande.  I schack möts människor, öga mot öga.  Schack skapar ett lugn i gruppen  I schack bedöms du inte efter hur du ser ut, utan hur duktig du är.

25 Schack som hjälpmedel i matematiken  Internationell forskning + utvärderingen i Halland  Stort intresse från matematiklärare  Schack som ingång i matematiken  Schack som ingång för tjejer i matematiken och de naturvetenskapliga ämnena.

26 Schack som specialpedagogisk metod  Rapport i Danmark  Professorerna Torkel Klingberg och Peter Gärdenfors ”Schack är det bästa sättet att träna arbetsminnet”.

27 Mål Att schack ska bli ett etablerat pedagogiskt verktyg på Sveriges skolor. Kärnvärden Schack är kul! Schack är utvecklande! Schack är för alla!

28 Schack – ett modernt pedagogiskt verktyg!


Ladda ner ppt "Upplägg för introduktion  Schack4an  Schack i skolan  Internationell utblick  Resultat  Forskning och utvärdering  Framtiden."

Liknande presentationer


Google-annonser