Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund till projektet Schack i skolan Schack4an.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund till projektet Schack i skolan Schack4an."— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund till projektet Schack i skolan

3 Schack4an

4 Schack4an – ett socialt projekt  Klasstävling för årskurs 4  Skapar sammanhållning i klassen  Stärker klassens självkänsla  Lär klassen sportsligt uppträdande  Integrerar minoriteter  Uppmuntrar precis ALLA barn att delta

5 Schack4an 2012/13  11 900 barn och ca 22 000 barn lärde sig spela schack.  2 500 barn i finalen i Västerås stora bandyhall.  1 000 klasser deltog.  85 kvaltävlingar från Ystad i söder till Luleå i norr.  Schack4an finns i Sveriges alla 25 distrikt!  www.schackfyran.se

6

7 Rektorernas och lärarnas kommentarer  ”Schack4an var hur kul och bra som helst!”  ”Vi vill ha mer schack på vår skola!”  ”Vad händer efter Schack4an?”  ”Hur kan vi använda schack innan Schack4an?”  ”Schack är ett perfekt pedagogiskt verktyg!”

8 Schack som pedagogiskt verktyg  Ger sociala vinster  Koncentrationsförmåga  Matematisk förmåga  Logiskt tänkande  Mönsterseende  Fantasi  Läsförståelse  Teoretiska kunskaper används i praktisk situation

9 Dessutom …  Allt sker i LEKENS FORM!  Schack är enkelt att utöva i klassrummet!  Schack är billigt!

10 Referensgruppen  Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö.  Tora Friberg, professor vid Linköpings universitet, jämställdhetsexpert.  Sten Kaijser, professor i matematik, Uppsala universitet.  Bo Johansson, docent i didaktik, Uppsala universitet. +  Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet.  Peter Gärdenfors, professorer i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet.

11 Hur funkar Schack i skolan?

12 Idén  Utveckla schack till ett pedagogiskt verktyg  Starta skolschackklubbar  Utbilda pedagoger till schackinstruktörer

13 Vad erbjuds skolorna?  20 schackspel.  Ett demonstrationsbräde.  Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger.  Tillgång till hemsida med schackmaterial.  En mentor som närvarar vid minst ett undervisningstillfälle och som agerar bollplank.  Två gratis halvdagskurser.  Coachning av en referensgrupp.  Gratis deltagande i en skollagtävling.

14 Vad krävs av skolorna?  Att de bildar en skolschackklubb.  Att de utbildar pedagoger till schackinstruktörer, och avsätter tid för schackverksamhet.

15 Användningsområden  Lågstadiet - Fritidsverksamheten - Matematiktimmar  Mellanstadiet - Klasser som tränar inför S4an - Elevens val - Fritidsklubben - Matematiktimmar

16 Resultat 2012/13 • Utvärderingar av projektet visar att barn som har schack utvecklas både socialt och intellektuellt! • Ca 425 skolor har nu schack runt om i Sverige • 375 av dessa har bildat skolschackklubb • 1 400 pedagoger har utbildats • Flera nya områden vill starta

17 Schack i skolan i världen  EU-direktiv i mars 2012 om att medlemsländerna ska använda schack som pedagogisk metod i skolan.  Danmark bedriver skolschack under sloganen ”Skoleskakk rocks!” 250 skolschackklubbar. Fokus på ”problemområden”.  New York har 16 000 barn i ”Chess in the Schools”.. Bara skolor i ”problemområden”. Målet: att få in fler minoritetsgrupper på college.  Turkiet har 2,2 miljoner barn i Schack i skolan. 40 000 lärare har utbildats till schackinstruktörer.

18 Vad är på gång?  Fler och fler skolor har schackverksamhet  Fler och fler pedagoger utbildas i schack  Fler och fler skolor har schackprofil  Kurser i schackinstruktion på lärarutbildningen  Koncept för: - Schackmatte - Schack som specialpedagogiskt verktyg - Schack som integrerande metod  Förbättrade instruktionsmaterial till instruktörerna, inte minst med hjälp av nya medier

19 Kontaktuppgifter Hemsida: www.schack.se/schackiskolan Jesper Hall Riksinstruktör, Sveriges Schackförbund 070-111 00 18 jesper.hall@schack.se


Ladda ner ppt "Bakgrund till projektet Schack i skolan Schack4an."

Liknande presentationer


Google-annonser