Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund till projektet Schack i skolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund till projektet Schack i skolan"— Presentationens avskrift:

1

2 Bakgrund till projektet Schack i skolan

3 Schack4an Visionen om Schack4an – ett initiativ för att utveckla fjärdeklassarnas kreativitet, logik och koncentrationsförmåga

4 Schack4an – ett socialt projekt
Klasstävling för årskurs 4 Skapar sammanhållning i klassen Stärker klassens självkänsla Lär klassen sportsligt uppträdande Integrerar minoriteter Uppmuntrar precis ALLA barn att delta

5 Schack4an 2012/13 barn och ca barn lärde sig spela schack. 2 500 barn i finalen i Västerås stora bandyhall. 1 000 klasser deltog. 85 kvaltävlingar från Ystad i söder till Luleå i norr. Schack4an finns i Sveriges alla 25 distrikt!

6

7 Rektorernas och lärarnas kommentarer
”Schack4an var hur kul och bra som helst!” ”Vi vill ha mer schack på vår skola!” ”Vad händer efter Schack4an?” ”Hur kan vi använda schack innan Schack4an?” ”Schack är ett perfekt pedagogiskt verktyg!”

8 Schack som pedagogiskt verktyg
Ger sociala vinster Koncentrationsförmåga Matematisk förmåga Logiskt tänkande Mönsterseende Fantasi Läsförståelse Teoretiska kunskaper används i praktisk situation

9 Dessutom … Allt sker i LEKENS FORM!
Schack är enkelt att utöva i klassrummet! Schack är billigt!

10 Referensgruppen Lars Holmstrand, professor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, Växjö. Tora Friberg, professor vid Linköpings universitet, jämställdhetsexpert. Sten Kaijser, professor i matematik, Uppsala universitet. Bo Johansson, docent i didaktik, Uppsala universitet. + Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, Karolinska Institutet. Peter Gärdenfors, professorer i kognitionsvetenskap, Lunds Universitet.

11 Hur funkar Schack i skolan?

12 Idén Utveckla schack till ett pedagogiskt verktyg
Starta skolschackklubbar Utbilda pedagoger till schackinstruktörer

13 Vad erbjuds skolorna? 20 schackspel. Ett demonstrationsbräde.
Ett instruktionsmaterial som är speciellt framtaget för pedagoger. Tillgång till hemsida med schackmaterial. En mentor som närvarar vid minst ett undervisningstillfälle och som agerar bollplank. Två gratis halvdagskurser. Coachning av en referensgrupp. Gratis deltagande i en skollagtävling.

14 Vad krävs av skolorna? Att de bildar en skolschackklubb.
Att de utbildar pedagoger till schackinstruktörer, och avsätter tid för schackverksamhet.

15 Användningsområden Lågstadiet - Fritidsverksamheten - Matematiktimmar
Mellanstadiet - Klasser som tränar inför S4an - Elevens val - Fritidsklubben

16 Resultat 2012/13 Utvärderingar av projektet visar att barn som har schack utvecklas både socialt och intellektuellt! Ca 425 skolor har nu schack runt om i Sverige 375 av dessa har bildat skolschackklubb 1 400 pedagoger har utbildats Flera nya områden vill starta

17 Schack i skolan i världen
EU-direktiv i mars 2012 om att medlemsländerna ska använda schack som pedagogisk metod i skolan. Danmark bedriver skolschack under sloganen ”Skoleskakk rocks!” 250 skolschackklubbar. Fokus på ”problemområden”. New York har barn i ”Chess in the Schools”.. Bara skolor i ”problemområden”. Målet: att få in fler minoritetsgrupper på college. Turkiet har 2,2 miljoner barn i Schack i skolan lärare har utbildats till schackinstruktörer.

18 Vad är på gång? Fler och fler skolor har schackverksamhet
Fler och fler pedagoger utbildas i schack Fler och fler skolor har schackprofil Kurser i schackinstruktion på lärarutbildningen Koncept för: - Schackmatte - Schack som specialpedagogiskt verktyg - Schack som integrerande metod Förbättrade instruktionsmaterial till instruktörerna, inte minst med hjälp av nya medier

19 Kontaktuppgifter Hemsida: www.schack.se/schackiskolan Jesper Hall
Riksinstruktör, Sveriges Schackförbund


Ladda ner ppt "Bakgrund till projektet Schack i skolan"

Liknande presentationer


Google-annonser