Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kulturens Open Space – Vilken position ska kulturen ha i länet om tre år? Hur når vi dit genom samverkan? 19 maj 2011, Tylösandsveckan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kulturens Open Space – Vilken position ska kulturen ha i länet om tre år? Hur når vi dit genom samverkan? 19 maj 2011, Tylösandsveckan."— Presentationens avskrift:

1 Kulturens Open Space – Vilken position ska kulturen ha i länet om tre år? Hur når vi dit genom samverkan? 19 maj 2011, Tylösandsveckan

2 Mötets syfte Kulturens Open Space - årligt möte och start på remissperiod Kultursamverkansmodellen Knyta samman de strategiska dialogerna Samtal om regionala utvecklingsprocesser Utifrån våra olika roller vidareutveckla kontakter och samverkan

3 Program 09:00 Fikamingel 09:30 Inledning Gunnar Nordmark ordf. Regionförbundets kulturberedning och Göran Giselsson ordf. Landstingets kulturberedning Erik Åström och Lisa Poska, Statens Kulturråd 10:30 Open Space Introduktion till mötesmetoden, Eva Broms Deltagarna sätter agendan 11:20 Pass 1 13:00 Pass 2, Pass 3, (Pass 4) 15:30 – 16:00 Uppsamling och avslut

4 www.kulturplankronoberg.se

5 Tidplan 2011 ”Plan för dialog och samverkan ”, uppdrag i december 2010 Tematiska möten december-april Remissperiod 11 maj-1 aug Dialog om remiss ”Kulturens Open Space” 19 maj, Tylösand Sammanställning och beslut augusti-oktober Plan till Statens Kulturrådet 4 november

6 Kulturplan Kronoberg Förord 1 Kulturen och kulturpolitiken Plandokumentets funktion Kulturdefinition och motiv för kulturpolitiken Mål för kulturpolitiken Arbetsmodellen 2 Kulturell infrastruktur i Kronobergs län Generella förutsättningar Kulturområdet – nuläge och utmaningar 3 Utvecklingsarbete under planperioden Samverkan och uppföljning

7 Kulturell infrastruktur - nuläge Scenkonst - musik, dans, teater, cirkus Kulturarv - museum, arkiv, hemslöjd, hembygd, berättande Konst Film Bibliotek Studieförbund Aspektområden: Kultur/Skola, Kultur/Hälsa, Kultur/Besöksnäring, Kulturella och kreativa näringar

8 Utmaningar Arrangörskap Lokal närvaro Samverkan kring kulturella resurser inom- och utom länet Förhållande mellan experter och icke-experter Metoder för deltagarkultur Etablerad verksamhet och nya initiativ Outbyggd infrastruktur: dans, konst, cirkus Villkor för kulturskapare – uppdrag och ersättning Kulturella värden i stadsplanering Attraktiva miljöer för kulturentreprenörer

9 Utvecklingsarbete 19 insatser Kopplade till utmaningarna Komplettera och utveckla förvaltningen av befintlig kulturell infrastruktur Utvecklingsprocesserna är områdes- och sektorsöverskridande Inriktning av resurser

10 Utvecklingsprocesser - ”De 19” Digitala biografer som mötesplatser Nya finansieringsformer - mikrofinansiering Stärka och utveckla arrangörsledet Metodutveckling för deltagarkultur Utveckla planeringsprocesser genom Cultural Planning Politisk vision och utvecklade strukturer för konstområdet

11 Kultur och Hälsa Barn och unga – förbättrad tillgänglighet till kultur i skolan och på fritiden Bibliotek – det lärande, tillgängliga, digitala, fysiska och interaktiva Etablera dansen som konstform Stärka utbytet mellan studieförbund och professionella kulturorganisationer Cirkus i Glasriket som gemensam samverkansplattform mellan etablerade och icke etablerade aktörer

12 Nutida konstmusiken som förnyare inom kulturområdet Institutionerna som kreativa miljöer för nya initiativ Fördjupad samverkan för scenkonsten i Sydost Utveckla en plattform med fokus på det fria ordet – berättande, författarskap och fristadsprogram Samordning kring kulturarvsområdet - Kulturparken Småland

13 Tillgängliggöra länets kulturarv – Kulturarvscentrum södra Småland, ABM, digitalisering Kulturarv och besöksnäring

14 www.kulturplankronoberg.se


Ladda ner ppt "Kulturens Open Space – Vilken position ska kulturen ha i länet om tre år? Hur når vi dit genom samverkan? 19 maj 2011, Tylösandsveckan."

Liknande presentationer


Google-annonser