Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Linköpings universitet
Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Åsa Löwgren och Anneli Högström Studentinformation & vägledning Linköpings universitet

2 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
ADHD (ADD, DAMP) Aspergers syndrom A Vi är inga experter. Bemöt dessa studenter på samma sätt som andra, men med en extra tanke. Alla är olika ADHD/ADD- samlingsnamn för uppmärksamhetsstörningar ADD utan överaktivitet Asperger- en autismspektrumstörning med begränsningar inom områdena social interaktion, kommunikation och föreställningsförmåga

3 Svårigheter vid ADHD Uppmärksamhetsproblematik
Koncentrationssvårigheter Komma igång Att avsluta uppgifter och arbeten Begränsa sig Tidsplanering Samspel med andra Å Kan se mycket olika ut. Ger sig ofta olika uttryck hos män och kvinnor. Uppmärksamhetsproblem, impulsivitet och överaktivitet. Svårt att uppfatta instruktioner, allmänt slarvig, oorganiserad, avslutar inte vad som påbörjats om man inte är mkt intresserad. Glömmer och tappar bort saker. I studierna: Uppfattar inte vad läraren eller medstudenterna sagt. Svårt att läsa litteratur och fokuser under en hel föreläsning.Svårt att komma igång vid egna studier och tentor. Svårt att släppa roligare saker som dyker upp nollning, festerier osv. Svårt att hitta rutiner för självstudier då ex. hemsysslor kommer i mellan. Svårt i samarbetet med kurskamrater och i grupparbeten.

4 Svårigheter vid ADD Uppmärksamhetsproblematik
Koncentrationssvårigheter Komma igång Begränsa sig Tidsplanering A Lägre aktivitetsnivå än normalt. Man har huvudsakligen uppmärksamhetsproblem men är inte överaktiv eller impulsiv Saknar inre motor. I studierna: Samma svårigheter som vid ADHD men ännu svårare att komma igång med pluggandet, uppgifter som ska göras och när tentor ska skrivas. Kan ibland vara svårt vid kommunikation då det, för vissa studenter, tar tid att komma igång och prata vilket försvårar vid grupparbeten, redovisningar och då man ska göra arbeten i par.

5 Vilket stöd kan vi ge? Anteckningshjälp
Möjlighet att spela in föreläsningar Mentorstöd Förlängd tentamenstid Lån av tentamensdator Mindre tentamenssal Litteratur som talbok Å

6 Att tänka på i mötet med studenten
Tydlighet när det gäller mötets innehåll och tidsomfattning Gärna både skriftlig och muntlig information Låta studenten komma igång och prata själv Tydlighet kring ansvarsfördelning A Studievägledning inför studier, viktigt med tydlighet om vad som ingår i utbildningen såsom grupparbeten, pbl, projekt osv

7 Hur kan lärare underlätta?
Pp-presentationer i förväg Muntliga och skriftliga anvisningar Tydliga instruktioner, ge feedback Raster är viktiga Förändringar meddelas i god tid Alternativa examinationsformer Hjälpa till vid gruppindelning, om möjligt Å

8 Svårigheter vid Asperger
Koncentrationssvårigheter Komma igång Svårt att hitta ”den röda tråden” Begränsning vid studier och tentamen Tidsplanering vid studier och tentamen Samspel med andra Svårt för snabba förändringar Ofta i kombination med andra diagnoser A Svårast är relationer till andra människor, förmågan att samspela och umgås med andra är förändrad. Vanligt är att man har en ojämn begåvning dvs man kan ha en hög akademisk examen men kan samtidigt ha svårt att klara av praktiskt vardagsliv. Vanligt med specialintressen. Annorlunda perception är vanligt. I studier: Svårt att se vad som är viktigt när man ex. läser i en bok Svårt att arbeta med gruppuppgifter, att komma med i en grupp eller hitta en samarbetspartner, Tid! Hinner/orkar inte med studierna då ofta privatliv tar på krafterna Snabba förändringar ex. schemaförändringar, nya lokaler mm

9 Vilket stöd kan vi ge? Anteckningshjälp
Möjlighet att spela in föreläsningar Mentorstöd Förlängd tentamenstid Lån av tentamensdator Mindre tentamenssal Muntlig kursintroduktion Litteratur som talbok Å

10 Att tänka på i mötet med studenten
Tydlighet när det gäller mötets innehåll och tidsomfattning Gärna både skriftlig och muntlig information Anpassa samtalet efter studentens förmåga, t.ex. beröring, ögonkontakt Tydlighet kring ansvarsfördelning Ev. hjälp med kontakter i början A Ge tydliga budskap i kontakt med studenten Undvik om möjligt ändring av tider och lokaler Studievägledning inför studier, viktigt med tydlighet om vad som ingår i utbildningen såsom grupparbeten, pbl, projekt osv

11 Hur kan lärare underlätta?
Pp-presentationer i förväg Muntliga och skriftliga anvisningar Tydliga instruktioner Raster är viktiga Förändringar meddelas i god tid Alternativa examinationsformer Hjälpa till vid gruppindelning, om möjligt Möjlighet till frågor enskilt Å

12 Studenter med funktionshinder vid LiU 2009-2014
Antal studenter med beslut om stöd i studiesituationen: stud. (dysl. 212, rh 51, np 23) stud. (dysl. 248, rh 42, np 32) stud. (dysl. 240, rh 42, np 42) stud. (dysl. 228, rh 40, np 46) stud. (dysl. 262, rh 49, np 68) stud. (dysl. 290, rh 47, np 86) A

13 Tips om bra länkar Den som får finnas (dokumentärserie i tre delar på SVT) Autism och Aspergerförbundet (information om bl.a Asperger) Leva med ADHD (information om ADHD)

14 Lästips Med andra ögon – Att få diagnosen högfungerande autism i vuxen ålder, Terese Ekman Jobbmonstret - Om att leva med autism och en omöjlig arbetsmarknad, Terese Ekman

15


Ladda ner ppt "Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser