Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemi & fysik tillsammans!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemi & fysik tillsammans!"— Presentationens avskrift:

1 Kemi & fysik tillsammans!
Materia Kemi & fysik tillsammans!

2 Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
Har vi lärt oss det här? Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

3 Vad ska vi lära oss om? Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen. Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

4 Vad är materia?

5 Materia… Tar plats (volym) Väger (massa)

6 Materia Allt i världen är uppbyggt av materia
Allt härstammar från solen Ca 90 olika grundämnen +19 konstgjorda 2004 hittades Nummer 113 -ununtrium Nummer 115 -ununpentium.

7 Atomkompisar Atomer som sitter tillsammans kallas molekyler
Molekyler som innehåller olika grundämnen kallas kemisk förening Syrgas

8 Grundämnen Ett grundämne består alltid av atomer av samma sort.

9 Blandningar Materia är oftast blandningar
2 eller flera ämnen tillsammans Heterogena – olikartade lätt urskilja delar T.ex. en godispåse Homogena – Likartade, kan inte urskilja T.ex. Läsk

10 Rena ämnen Rena ämnen Grundämnen Metaller Icke-metaller
Kemiska föreningar

11 Grundämnena delas in i två grupper: Metaller
har metallglans leder värme & elektricitet Ickemetaller lägre kok & smältpunkt

12 Tid över? Jobba med uppgifter i kemiboken s. 43 Minns du? 1-3, 5-9


Ladda ner ppt "Kemi & fysik tillsammans!"

Liknande presentationer


Google-annonser