Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Materia Kemi & fysik tillsammans!. Har vi lärt oss det här? Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Materia Kemi & fysik tillsammans!. Har vi lärt oss det här? Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika,"— Presentationens avskrift:

1 Materia Kemi & fysik tillsammans!

2 Har vi lärt oss det här? Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön. Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

3 Vad ska vi lära oss om? Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark. Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

4 Vad är materia?

5 Materia…  Tar plats (volym)  Väger (massa)

6 Materia  Allt i världen är uppbyggt av materia  Allt härstammar från solen  Ca 90 olika grundämnen +19 konstgjorda  2004 hittades  Nummer 113 -ununtrium  Nummer 115 -ununpentium.

7 Atomkompisar  Atomer som sitter tillsammans kallas molekyler  Molekyler som innehåller olika grundämnen kallas kemisk förening Syrgas

8 Grundämnen Ett grundämne består alltid av atomer av samma sort.

9 Blandningar  Materia är oftast blandningar  2 eller flera ämnen tillsammans  Heterogena – olikartade lätt urskilja delar  T.ex. en godispåse  Homogena – Likartade, kan inte urskilja  T.ex. Läsk

10 Rena ämnen Grundämnen Metaller Icke-metaller Kemiska föreningar

11  Grundämnena delas in i två grupper:  Metaller  har metallglans  leder värme & elektricitet  Ickemetaller  lägre kok & smältpunkt

12 Tid över?  Jobba med uppgifter i kemiboken s. 43  Minns du? 1-3, 5-9


Ladda ner ppt "Materia Kemi & fysik tillsammans!. Har vi lärt oss det här? Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika,"

Liknande presentationer


Google-annonser