Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vid framtagande av detaljplaner Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vid framtagande av detaljplaner Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Vid framtagande av detaljplaner
Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner

5 Problembild Det analoga samrådet sker innan detaljplanen är antagen men, Normalt sett upptäcks de tekniska bristerna först vid genomförandet Många skapare av planerna såväl Internt som konsulter, vilka dessutom hela tiden byts

6 Linjer inte ”snappade” i fastighetsgräns
Typiska problem: Linjer inte ”snappade” i fastighetsgräns Linjen ritad snarare än konstruerad Användningsgränser inte anpassad till den fastighetsrättsliga verkligheten Lagerstrukturen i den digitala produkten ostrukturerad

7 Därför gör vi på följande sätt
Vi har fått planavdelningen att till konsulten skicka ut en anvisning /krav på hur digital leverans skall ske och lagerstrukturen se ut. I nästa upphandling för ramavtal med plankonsulter skall krav på att dessa anvisningar följs och vilka påföljder som annars blir aktuella tas med i villkoren.

8 Därför gör vi på följande sätt
När detaljplanen sänds ut på samråd skickas den också digitalt KLM gör en teknisk kontroll av allt ovanstående Kartskiss med inringade fel och en text skickas till handläggare på planfunktionen som själv rättar eller tar kontakt med berörd konsult. I stor utsträckning är felen rättade i utställningshandlingen

9 ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till
TEKNISK KONTROLL. Dnr 2006/5809 DETALJPLAN: Blockflöjten 3 m . fl. ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till gränspunkt. Ny gräns i öster skär innanför befintlig fastighetsgräns, skapar liten yta. Börje Stridh Mätningsingenjör.

10

11                                                        

12

13

14

15

16

17

18

19 ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till
TEKNISK KONTROLL. Dnr 2006/5809 DETALJPLAN: Blockflöjten 3 m . fl. ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till gränspunkt. Ny gräns i öster skär innanför befintlig fastighetsgräns, skapar liten yta. Börje Stridh Mätningsingenjör.


Ladda ner ppt "Vid framtagande av detaljplaner Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser