Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner

5 Problembild Det analoga samrådet sker innan detaljplanen är antagen men, Normalt sett upptäcks de tekniska bristerna först vid genomförandet Många skapare av planerna såväl Internt som konsulter, vilka dessutom hela tiden byts

6 Typiska problem: Linjer inte ”snappade” i fastighetsgräns Linjen ritad snarare än konstruerad Användningsgränser inte anpassad till den fastighetsrättsliga verkligheten Lagerstrukturen i den digitala produkten ostrukturerad

7 Vi har fått planavdelningen att till konsulten skicka ut en anvisning /krav på hur digital leverans skall ske och lagerstrukturen se ut. I nästa upphandling för ramavtal med plankonsulter skall krav på att dessa anvisningar följs och vilka påföljder som annars blir aktuella tas med i villkoren. Därför gör vi på följande sätt

8 När detaljplanen sänds ut på samråd skickas den också digitalt KLM gör en teknisk kontroll av allt ovanstående Kartskiss med inringade fel och en text skickas till handläggare på planfunktionen som själv rättar eller tar kontakt med berörd konsult. I stor utsträckning är felen rättade i utställningshandlingen

9 TEKNISK KONTROLL.Dnr 2006/5809 DETALJPLAN: Blockflöjten 3 m. fl. ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till gränspunkt. Ny gräns i öster skär innanför befintlig fastighetsgräns, skapar liten yta. 2006-09-25 Börje Stridh Mätningsingenjör.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 TEKNISK KONTROLL.Dnr 2006/5809 DETALJPLAN: Blockflöjten 3 m. fl. ANMÄRKNING: Användningsgränserna i nordvästra hörnet ej snappade till gränspunkt. Ny gräns i öster skär innanför befintlig fastighetsgräns, skapar liten yta. 2006-09-25 Börje Stridh Mätningsingenjör.


Ladda ner ppt "Tekniskt samråd Som del av Samrådsyttrande Vid framtagande av detaljplaner."

Liknande presentationer


Google-annonser