Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokrati och diktatur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokrati och diktatur"— Presentationens avskrift:

1 Demokrati och diktatur
Vad är bäst?

2 Demokratins Historia Den antika (grekiska) demokratin:
Ingen allmän rösträtt (främlingar, kvinnor, slavar hade ingen rösträtt) Direkt demokrati (till skillnad från representativ) Inga minoritetsrättigheter (man kunde köra över folk hur som helst)

3 Demokratins historia i stora drag
Antiken  1700-talet: Demokrati endast ett teoretiskt begrepp 1700-talet: Representativ demokrati börjar debatteras 1793: Frankrike: demokratisk författning, allmän och lika rösträtt för män (praktiseras ej). 1830: USA: Allmän rösträtt för vita män blir verklighet 7 : Allmän och lika rösträtt för kvinnor och män i Sverige 1945: Stort uppsving för demokratin, som blir överideologi.

4 Över 50% av världens befolkning lever idag inte i en demokrati!

5 Freedom of the world 2008

6 Begreppet demokrati och dess innebörd
Begreppsförvirring: Ett ideal? Ett statsskick? Ett Honnörsord? Nej: Endast en procedur! (att under jämlika förhållanden fatta gemensamma beslut): Demokrati är en beslutsform varken mer eller mindre. Stabila demokratier tenderar att generera en viss typ av beteende. Vissa institutioner växer fram.

7 ”Västerländsk demokrati”
Viktiga här är tros- åsikts-, yttrandefrihet. Rösträtt, flerpartisystem, samt rättsäkerhet. Västerländsk demokrati (som vi ofta använder synonymt i frasen ”Det landet är demokratiskt”) innehåller

8 Rätten att i allmänna (lika rösträtt), fria, regelbundna (och hemliga) val utse representanter till beslutande församlingar, Pluralism, flera möjligheter att välja bland (partier), Rättsäkerhet (lagar gäller lika för alla, ingen kan straffas utan rättegång), Mänskliga fri- och rättigheter: Framförallt åsikts- och yttrandefrihet,

9 Vad är en diktatur? Hur är det att leva i en diktatur?
Det kan variera. Beroende av vilken typ av diktatur Vad finns det för olika typer av diktatur?

10 Vad är en diktatur? Totalitär:
1. informationsflödet är kontrollerat av statsapparaten. Propaganda och lögner om statens/ledarens bedrifter pumpas ut i media. 2. Även människors tankar försöker man kontrollera och forma. – en form av hjärntvätt. Man måste tycka att regimsystemet (som kan vara olika) är bra och rätt. 3. våldsanvändning backar upp statens agerande till vilket pris som helst.

11 Vad är en diktatur? Auktoritär.
Även här upptar regeringen en stor del av människornas liv, men man har inget intresse av att förändra människors ideologiska syn. Endast om något blir ett reellt hot mot staten ingriper den med våld.

12 Hitler & korkade tyskar, eller?
Hur kunde Hitler komma till makten? (Effektivitet, ”inget käbbel”, den starkes rätt (dessa styr), makt över andra). Varför är det viktigt att studera nazismen och diktaturer? De säger något om demokratins svagheter och hur viktigt det är att vi skyddar dessa ”svagheter”. Den säger något om hur farligt det är när människor slutar försvara demokratin och slutar bry sig om politik (lägger sig på sofflocket). Demokrati är mer ineffektivt än diktatur, men demokratin skyddar från att katastrofala beslut kan genomdrivas snabbt. Och det är jävligt viktigt!


Ladda ner ppt "Demokrati och diktatur"

Liknande presentationer


Google-annonser