Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg ut i arbetslivet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg ut i arbetslivet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444."— Presentationens avskrift:

1 På väg ut i arbetslivet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

2 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Fackförbundet – för dig som arbetar

3 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

4 Lönedumpning 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

5 Det fackliga löftet Gärna bättre aldrig sämre 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

6 Internationellt Är 10-12 timmars arbetsdag, 7 dagar i veckan med låg lön historia? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

7 Avtalsrörelse Hur bestäms löftet idag? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

8 Avtalsrörelser HANDELS KRÄVER Jämställda löner Trygga jobb Ökat inflytande 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 ARBETSGIVARNAS BUD Godtyckliga löner Otrygga jobb Minskat inflytande

9 Så här blev resultatet 2013 Detaljhandelsavtalet 1 april 2013 – 31 mars 2016 Möjlighet att byta ut jul- eller nyårsledighet mot annan högtidsdag. De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader. Löneökningar: År 1: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 2: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 3: 580 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,49kronor/timme). 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

10 Gör yrkespraktik, en ny möjlighet för dig som har gått gymnasiets handels- och administrationsprogram och är under 21 år. Du får ett år av praktisk träning och vässar kompetensen genom speciellt utvecklade övningar som du gör i ditt dagliga arbete i butiken. Utbildningen är webbaserad och du kommer även ha en specialutbildad handledare. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Gör Du skaffar dig ett försprång Efter praktiken får du ett yrkesbevis Du kan göra skillnad

11 Yrkespraktikens månadsmål Månad 1 - Mitt företag: handlar om att lära känna din butik. Månad 2 – Mål: handlar om din utveckling inom yrkespraktiken och hur du sätter mål. Här introduceras du också till branschens kompetenser. Månad 3 - Att möta kunden: i detta uppdrag kommer du främst att arbeta med kundbemötande och service. Månad 4 - Butikens marknadsföring: vilka kanaler man använder och hur strategin ser ut för marknadsföring är några av momenten i detta uppdrag. Månad 5 – Säkerhet: här ges information kring butikssäkerhet. Månad 6 – Lönsam i butik: handlar om praktisk butiksekonomi. Månad 7 – Jag - en professionell säljare: i detta uppdrag utvecklar du främst din säljkompetens. Månad 8 - Grupp och ledarskap: här får du arbeta med gruppens utveckling samt lära känna dina ledaregenskaper. Månad 9 - Butikens omvärld: i detta uppdrag kommer du att titta på branschens miljöarbete, vad ansvarsfullt företagande innebär samt framtidens trender inom handeln. Månad 10 - Min framtid i handeln: här får du bland annat arbeta med din karriärplan. Månad 11 - Min specialisering: ett valfritt och frivilligt uppdrag för den som vill specialisera sig inom något område. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

12 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Mer om yrkespraktik Praktiken är 12 månader och på heltid. Ungefär 75 procent av tiden är praktik och resterande 25 procent är utbildning. Lönen ska motsvara minst 75 procent av minimilönen för en 18-åring med minst 1-års branschvana. Det är du som blivande praktikant som tar kontakt med den du vill göra praktik hos. På arbetsplatser med färre än 25 anställda får det finnas en yrkespraktikant, om det finns fler anställda får det finnas två. Läs mer på http://www.yrkespraktik.se/

13 Frisörer Hur bestäms löftet idag? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

14 Avtalsrörelse 2014 frisörer Handels krav: - Garanterade löneökningar för alla yrkesgrupper inom frisörbranschen - Utökat tjänstetidstillägg - Ökat friskvårdsbidrag/bidrag till arbetskläder - Tvåårigt avtal Frisörföretagarnas bud: - Ta bort ob-ersättningen i % till förmån för lönetillägg i fasta kronor - Ettårigt avtal 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

15 Så här blev resultatet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Behörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd behörig frisör är 15 000 kr/mån fr o m 1/6 2014. Arbetsprovisionen är 17,25% fr o m 1/6 2014 och 17,30% fr o m 1/4 2015. Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. För perioden 1 april – 31 maj 2014 är lönemodellen oförändrad och istället utges ett engångsbelopp motsvarande 2,25 kr per arbetad timme. Beloppet utgör inte underlag för provisionsberäkning. Garantilönen ökar fr o m 1/4 2014 till 21 819 kr/mån eller 126,12 kr/tim och fr o m 1/4 2015 till 22 389 kr/mån eller 129,42 kr/tim. Från och med 1/4 2015 ökar tjänstetidstillägget med till 600 kr/mån för heltidsanställd behörig frisör. Fr o m 1/6 2014 införs ett branschvanetillägg för behörig frisör som har arbetat som anställd i 5 000 timmar. Tillägget innebär att procentsatsen för arbetsprovision ökar med 0,25 fr o m 1/6 2014 och med 0,30 fr o m 1/4 2015. Mer information finns i §6 mom 1.4 i riksavtalet.

16 Så här blev resultatet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Obehörig frisör Basbeloppet för heltidsanställd obehörig frisör är 13 900 kr/mån fr o m 1/6 2014 och 14 000 kr/mån fr o m 1/4 2015. Arbetsprovisionen är 7,7% fr o m 1/6 2014 och 7,9% fr o m 1/4 2015. Försäljningsprovisionen är oförändrad och ligger på 7%. För perioden 1 april – 31 maj 2014 är lönemodellen oförändrad och istället utges ett engångsbelopp motsvarande 1,60 kr per arbetad timme. Beloppet utgör inte underlag för provisionsberäkning. Garantilön införs och är 15 273 kr/mån eller 88,28 kr/tim fr o m 1/4 2014 och 15 672 kr/mån eller 90,59 kr/tim fr o m 1/4 2015.

17 Så här blev resultatet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Frisöravtalet 1 april 2014 – 31 mars 2016 Trainees och elever i färdigutbildning För elev i nivå 4 gäller samma lönemodell som för obehörig frisör. För elev i nivå 1-3 är lönemodellen oförändrad. 1/4 2015 ändras dock modellen för elev i nivå 3 till fast månadslön. För heltidsanställd elev/trainee gäller följande löner: Nivå 1, 6 547 kr/mån (1/4 2014)Nivå 1, 6 800 kr/mån (1/4 2015) Nivå 2, 10 100 kr/mån (1/4 2014)Nivå 2, 10 750 kr/mån (1/4 2015) Nivå 3, 13 900 kr/mån + provison (1/4 2014)Nivå 3, 14 000 kr/mån (1/4 2015)

18 Stark tillsammans 154 000 medlemmar gör skillnad. Inget kommer gratis. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

19 Den svenska modellen – lag & avtal 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 LAS – Lagen om anställnings- skydd MBL – Medbestämmandelagen FML – Förtroendemannalagen AML – Arbetsmiljölagen Studieledighetslagen Semesterlagen Diskrimineringslagen

20 Kollektivavtalet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

21 Vad ska man ha i lön som frisör? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Månadslön för heltidsanställda frisörer i de olika stegen Nivå 1 (0-2500 timmar/poäng)6 547 kronor Nivå 2 (2501-3500 timmar)10 100 kronor Nivå 3 (3501-4500 timmar)13 900 + provision (10 %) Nivå 4 (4501-5500 timmar)13 900 + provision (7,7 %) Garanti 15 273 kronor Behörig frisör (efter godkänd gesäll)15 000 + provision (17,25 %) Garanti 21 819 kronor OB-tillägg Vardagar efter klockan 18= 50 % Lördagar mellan klockan 12-13= 70 % Lördagar efter klockan 13 samt söndagar och helgdagar= 100 %

22 Tre vägar till frisöryrket 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning Privat frisörgrundutbildning som ska vara godkänd av frisörernas yrkesnämnd Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal

23 Utbildningsboken 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Se till att skaffa en utbildningsbok. Kom ihåg att se till att alla timmar fylls i. Man räknar bara faktiskt arbetade timmar.

24 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Obehörig frisör, lön enligt utbildningsavtalets nivå 4 Basbelopp13 900 kronor Arbetsprovision 3 080 kronor Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön17 204 kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision 50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronor Provisionen är 7,7% på kvarvarande summa = 3 080kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

25 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Behörig frisör Basbelopp15 000 kronor Arbetsprovision 6 900 kronor Summa basbelopp + arbetsprovision21 900 kronor (21 249 kronor) Försäljningsprovision 224 kronor Sammanlagd lön22 124 kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision 50 000 kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = 40 000 kronor Provisionen är 17,25 % på kvarvarande summa = 6 900kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

26 Det gör skillnad att göra gesällen! 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Behörig frisör har dessutom rätt till: Branschvanetillägg Tjänstetidstillägg Arbetstidsförkortning Behörig frisör som har arbetat i 5000 timmar som anställd får ett branschvanetillägg som innebär att procentsatsen för arbetsprovisionen ökar. Arbetstagare med mer än fem tjänsteår, som behörig frisör, hos samma arbetsgivare får ett tjänstetidstillägg. Heltidsanställd behörig frisör äger rätt till som mest tio timmars betald ledighet per år och deltidsanställd behörig frisör äger rätt till motsvarande ledighet i proportion till sysselsättningsgraden.

27 Andra förmåner i frisöravtalet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Arbetsgivaren ska erbjuda samtliga arbetstagare friskvårdsbidrag alternativt bidrag till arbetskläder eller arbetsskor. Bidraget uppgår till 2 050 kronor per år för heltidsanställd, och motsvarande andel för deltidsanställda. Parterna är överens om att arbets- givaren årligen ska erbjuda de anställda kompetensutveckling inom yrket, kundservice och ekonomi. För heltids- anställda ska kompetensutvecklingen utgöra minst två utbildningsdagar per år.

28 Saker att tänka på…. …när du ska ut och jobba. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

29 Skriftligt anställningsbevis Jobbets viktigaste papper reglerar: Lön Anställningsform Arbetstid 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

30 Skriftligt anställningsbevis 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Förslag på anställningsbevis hittar du på www.handels.se/ung.

31 Anställningsformer Tillsvidare Provanställning Visstid - Vikariat - Säsongsanställning - Allmän visstidsanställning 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

32 Regnavtal Är det fint väder får du jobba. Regnar det får du stanna hemma. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

33 Jobba aldrig gratis! Det är okej att prova ett jobb, men man ska alltid få betalt och ett anställningsbevis. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

34 Svartjobb 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

35 Lönens tre delar 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

36 Vad får man skriva på Facebook? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 ”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit det på samma sätt i en insändare till en tidning?”

37 Lojalitet för frisörer… 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Enligt frisöravtalet är det inte tillåtet att: Bedriva någon som helst egen försäljning på jobbet Utföra arbete inom yrket på sin fritid/semester Skriva av kundregister och utnyttja detta vid platsbyte/starta eget Under sin anställning annonsera om egen etablering eller byte av arbetsplats Bryter man mot detta kan man bli skadeståndsskyldig.

38 Medlemskapets värde Medlem i facket – man är stark tillsammans med andra. Gratis elevmedlemskap för dig på gymnasiet. Stöd och hjälp. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

39 Förmån för dig som är frisör och medlem i Handels Då vi tycker att det är viktigt att så många frisörer som möjligt blir behöriga kan alla frisörer som är medlemmar i Handels vid provtillfället ansöka om 1000 kronor ur Frisörernas yrkesfond när man klarat gesällen. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

40 Arbetsmiljö Rån, hot och våld – ett stort arbetsmiljöproblem i branschen. 2-3 butiker rånas varje dag. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

41 Handelns 13-punktsprogram 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 1.Säkerhetsansvarig 2.Utbildning i säkerhetsfrågor 3.Rutiner för säkerhetsarbetet 4.Låsbara kassalådor 5.Sedelbox, rörpost eller slutet kontanthanteringssystem 6.Skyddad uppräkningsplats 7.Värdeskåp 8.Larmmöjlighet 9.Säkra dörrar och låsningsrutiner 10.Personalingång och varuintag 11.Längdmarkering 12.Säkra förflyttningar av pengar m.m. 13.Beredskap för krishantering

42 Frisörarbete lika tungt för kroppen som industriarbete Ergonomiska problem är det vanligaste arbetsmiljöproblemet för frisörer. Dessutom: Allergier och överkänslighet i såväl luftrör som hud Cancerrisk Kemikalier 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

43 Under 18 år? Då gäller särskilda regler, bland annat: Äldre barn (under 16 år) får bara ha lätt och ofarligt arbete som inte innebär stort ansvarstagande. Inte arbeta i miljöer där det finns risk för våld och aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. Ungdomar (under 18) får inte utföra arbete som innebär särskilda risker. Aldrig transportera pengar utanför arbetsplatsen. Du får inte jobba hur sent som helst eller för många timmar. 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

44 Diskriminering Får man se ut och vara som man vill? Hur mycket diskriminering ska man behöva stå ut med? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

45 A-kassan En försäkring vid arbetslöshet som du själv väljer att gå med i. Vad hade hänt om den inte fanns? 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

46 Checklistan Kollektivavtal Anställningsbevis Lönebesked Arbetsintyg Försäkringar Semesterersättning Bli medlem – gratis elevmedlemskap 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444

47 Hit kan du vända dig om du har frågor Handels Direkt, facklig rådgivning varje vardag mellan 8-18. 0771-666 444 Följ oss på Facebook; facebook.com/ handelsfacket Twitter @handels_facket handels.se 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444 Foto: David Bicho, Stock.XCHNG.

48 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444


Ladda ner ppt "På väg ut i arbetslivet 2015-03-30handels.se Handels Direkt 0771-666 444."

Liknande presentationer


Google-annonser