Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På väg ut i arbetslivet 2014-06-22handels.se Handels Direkt 0771-666 444.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På väg ut i arbetslivet 2014-06-22handels.se Handels Direkt 0771-666 444."— Presentationens avskrift:

1 På väg ut i arbetslivet handels.se Handels Direkt

2 handels.se Handels Direkt Fackförbundet – för dig som arbetar

3 handels.se Handels Direkt

4 Lönedumpning handels.se Handels Direkt

5 Det fackliga löftet Gärna bättre aldrig sämre handels.se Handels Direkt

6 Internationellt •10-12 timmars arbetsdag. •7 dagar i veckan….. Låg lön. •Historia? handels.se Handels Direkt

7 Avtalsrörelse Hur bestäms löftet idag? handels.se Handels Direkt

8 Avtalsrörelser HANDELS KRÄVER Jämställda löner Trygga jobb Ökat inflytande handels.se Handels Direkt ARBETSGIVARNAS BUD Godtyckliga löner Otrygga jobb Minskat inflytande

9 Så här blev resultatet i 2013 Detaljhandelsavtalet 1 april 2013 – 31 mars 2015 •Möjlighet att byta ut jul- eller nyårsledighet mot annan högtidsdag. •De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader. •Löneökningar: År 1: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 2: 560 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,37kronor/timme). År 3: 580 kronor/månad under och heltidsanställd (motsvarar 3,49kronor/timme) handels.se Handels Direkt

10 Gör yrkespraktik, en ny möjlighet för dig som har gått gymnasiets handels- och administrationsprogram och är under 21 år. Du får ett år av praktisk träning och vässar kompetensen genom speciellt utvecklade övningar som du gör i ditt dagliga arbete i butiken. Utbildningen är webbaserad och du kommer även ha en specialutbildad handledare handels.se Handels Direkt Gör Du skaffar dig ett försprång Efter praktiken får du ett yrkesbevis Du kan göra skillnad

11 Yrkespraktikens månadsmål Månad 1 - Mitt företag: handlar om att lära känna din butik. Månad 2 – Mål: handlar om din utveckling inom yrkespraktiken och hur du sätter mål. Här introduceras du också till branschens kompetenser. Månad 3 - Att möta kunden: i detta uppdrag kommer du främst att arbeta med kundbemötande och service. Månad 4 - Butikens marknadsföring: vilka kanaler man använder och hur strategin ser ut för marknadsföring är några av momenten i detta uppdrag. Månad 5 – Säkerhet: här ges information kring butikssäkerhet. Månad 6 – Lönsam i butik: handlar om praktisk butiksekonomi. Månad 7 – Jag - en professionell säljare: i detta uppdrag utvecklar du främst din säljkompetens. Månad 8 - Grupp och ledarskap: här får du arbeta med gruppens utveckling samt lära känna dina ledaregenskaper. Månad 9 - Butikens omvärld: i detta uppdrag kommer du att titta på branschens miljöarbete, vad ansvarsfullt företagande innebär samt framtidens trender inom handeln. Månad 10 - Min framtid i handeln: här får du bland annat arbeta med din karriärplan. Månad 11 - Min specialisering: ett valfritt och frivilligt uppdrag för den som vill specialisera sig inom något område handels.se Handels Direkt

12 handels.se Handels Direkt Mer om yrkespraktik Praktiken är 12 månader och på heltid. Ungefär 75 procent av tiden är praktik och resterande 25 procent är utbildning. Lönen ska motsvara minst 75 procent av minimilönen för en 18-åring med minst 1-års branschvana. Det är du som blivande praktikant som tar kontakt med den du vill göra praktik hos. På arbetsplatser med färre än 25 anställda får det finnas en yrkespraktikant, om det finns fler anställda får det finnas två. Läs mer på

13 Frisörer Hur bestäms löftet idag? handels.se Handels Direkt

14 Avtalsrörelse 2013 frisörer Handels krav: - Garanterade löneökningar för alla yrkesgrupper inom frisörbranschen - Branschvanetillägg efter fem år i yrket - Högre provision till mästare - Mer inflytande över arbetstiden - Öka kompetensutvecklingen med en dag och stärk upp reglerna - Ökat friskvårdsbidrag/bidrag till arbetskläder Frisörföretagarnas bud: - Frysta grundlöner - Ta bort garantilönen - Ta bort ob-ersättningen - Sänk lönen för elever i nivå 3 - Övriga löner ökar med 1,9 % handels.se Handels Direkt

15 Så här blev resultatet handels.se Handels Direkt Frisöravtalet 1 april 2013 – 31 mars 2014 Grundlönen för behörig frisör är från och med 1/ kr/mån. Tjänstetidstillägget höjs till 478 kr/mån. Garantilönen blir kr/mån. För obehöriga frisörer och övriga yrkesgrupper samt trainees och elever höjs grundlönen procentuellt i förhållande till den nya garantilönen. Övriga löner och ersättningar höjs med 2,25 procent. Friskvårdsbidraget ökar till kronor. Under provanställning är grundlönen garantilön. Arbetstagare i salong har rätt till minst 16 lediga helger. De som varit anställda i minst ett år får också en utfyllnad av föräldrapenningen i en ny försäkring från 2 till 6 månader.

16 Stark tillsammans medlemmar gör skillnad. Inget kommer gratis handels.se Handels Direkt

17 Den svenska modellen handels.se Handels Direkt •LAS – Lagen om anställnings- skydd •MBL – Medbestämmandelagen •FML – Förtroendemannalagen •AML – Arbetsmiljölagen •Studieledighetslagen •Semesterlagen •Diskrimineringslagen

18 Kollektivavtalet handels.se Handels Direkt

19 Vad ska man ha i lön som frisör? handels.se Handels Direkt Månadslön för heltidsanställda frisörer i de olika stegen Nivå 1 ( timmar/poäng)6 375 kronor Nivå 2 ( timmar)9 562 kronor Nivå 3 ( timmar) provision (10 %) Nivå 4 ( timmar) provision (10 %) Behörig frisör (efter godkänd gesäll) provision (17 %) OB-tillägg Vardagar efter klockan 18= 50 % Lördagar mellan klockan 12-13= 70 % Lördagar efter klockan 13 samt söndagar och helgdagar= 100 %

20 Tre vägar till frisöryrket handels.se Handels Direkt •Gymnasieskolans hantverksprogram med frisörinriktning •Privat frisörgrundutbildning som ska vara godkänd av frisörernas yrkesnämnd. •Företagsförlagd traineeutbildning på frisörföretag med kollektivavtal

21 Utbildningsboken handels.se Handels Direkt •Se till att skaffa en utbildningsbok. •Kom ihåg att se till att alla timmar fylls i. •Man räknar bara faktiskt arbetade timmar.

22 Det gör skillnad att göra gesällen! handels.se Handels Direkt Obehörig frisör, lön enligt utbildningsavtalets nivå 4 Grundlön kronor Arbetsprovision kronor Försäljningsprovision224 kronor Sammanlagd lön kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = kronor Minus provisionsgränsen (14 874*1,55=23 055) = kronor Provisionen är 10% på kvarvarande summa = kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

23 Det gör skillnad att göra gesällen! handels.se Handels Direkt Behörig frisör Grundlön kronor Arbetsprovision kronor Summa grundlön + arbetsprovision kronor ( kronor) Försäljningsprovision224 kronor Sammanlagd lön kronor Exempel på uträkning av arbetsprovision kronor i inklippta pengar Minus momsen (50 000x0,8) = kronor Minus provisionsgränsen (19 000*1,25=23 750) = kronor Provisionen är 17% på kvarvarande summa = kronor Exempel på uträkning av försäljningsprovision Sålt produkter för 4000 kronor Minus momsen (4000*0,8) = 3200 kronor Provisionen är 7 % på kvarvarande summa = 224 kronor

24 Andra förmåner i frisöravtalet handels.se Handels Direkt •Friskvård och arbetskläder till ett värde av kronor. •Vidareutbildning och kompetensutveckling motsvarande två dagar per år för en heltidsanställd.

25 Saker att tänka på…. …när du ska ut och jobba handels.se Handels Direkt

26 Skriftligt anställningsbevis Jobbets viktigaste papper reglerar: •Lön •Anställningsform •Arbetstid handels.se Handels Direkt

27 Skriftligt anställningsbevis handels.se Handels Direkt Förslag på anställningsbevis hittar du på

28 Anställningsformer •Tillsvidare •Provanställning •Visstid - Vikariat - Säsongsanställning - Allmän visstidsanställning handels.se Handels Direkt

29 Regnavtal •Är det fint väder får du jobba. •Regnar det får du stanna hemma handels.se Handels Direkt

30 Jobba aldrig gratis! Det är okej att prova ett jobb, men man ska alltid få betalt och ett anställningsbevis handels.se Handels Direkt

31 Svartjobb handels.se Handels Direkt

32 Lönens tre delar handels.se Handels Direkt

33 Vad får man skriva på Facebook? handels.se Handels Direkt ”Det jag just nu tänker skriva på Facebook, skulle jag ha skrivit det på samma sätt i en insändare till en tidning?”

34 Att som frisör ha kunderna som vän på Facebook… handels.se Handels Direkt Enligt frisöravtalet är det inte tillåtet att: •Bedriva någon som helst försäljning på jobbet •Utföra arbete inom yrket på sin fritid/semester •Skriva av kundregister och utnyttja detta vid platsbyte/starta eget •Under sin anställning annonsera om egen etablering eller byte av arbetsplats Bryter man mot detta kan man bli skadeståndsskyldig.

35 Medlemskapets värde •Medlem i facket – man är stark tillsammans med andra. •Gratis elevmedlemskap för dig på gymnasiet. •Stöd och hjälp handels.se Handels Direkt

36 Förmån för dig som är frisör och medlem i Handels Då vi tycker att det är viktigt att så många frisörer som möjligt blir behöriga kan alla frisörer som är medlemmar i Handels vid provtillfället ansöka om 1000 kronor ur Frisörernas yrkesfond när man klarat gesällen handels.se Handels Direkt

37 Arbetsmiljö •Rån, hot och våld – ett stort arbetsmiljöproblem i branschen. •2-3 butiker rånas varje dag handels.se Handels Direkt

38 Handelns 13-punktsprogram handels.se Handels Direkt Säkerhetsansvarig 2.Utbildning i säkerhetsfrågor 3.Rutiner för säkerhetsarbetet 4.Låsbara kassalådor 5.Sedelbox, rörpost eller slutet kontanthanteringssystem 6.Skyddad uppräkningsplats 7.Värdeskåp 8.Larmmöjlighet 9.Säkra dörrar och låsningsrutiner 10.Personalingång och varuintag 11.Längdmarkering 12.Säkra förflyttningar av pengar m.m. 13.Beredskap för krishantering

39 Frisörarbete lika tungt för kroppen som industriarbete •Ergonomiska problem är det vanligaste arbetsmiljöproblemet för frisörer. Dessutom: •Allergier och överkänslighet i såväl luftrör som hud •Cancerrisk •Kemikalier handels.se Handels Direkt

40 Särskilda regler för dig under 18 år? Då gäller särskilda regler, bland annat: •Du får inte jobba ensam. •Du får inte ansvara för pengar. •Du får inte jobba hur sent som helst eller för många timmar handels.se Handels Direkt

41 Diskriminering •Får man se ut och vara som man vill? •Hur mycket diskriminering ska man behöva stå ut med? handels.se Handels Direkt

42 A-kassan •En försäkring vid arbetslöshet. •Vad hade hänt om den inte fanns? handels.se Handels Direkt

43 Checklistan •Kollektivavtal •Anställningsbevis •Lönebesked •Arbetsintyg •Försäkringar •Semesterersättning •Bli medlem – gratis elevmedlemskap handels.se Handels Direkt

44 Hit kan du vända dig om du har frågor •Handels Direkt, facklig rådgivning varje vardag mellan •Följ oss på Facebook; facebook.com/ handelsfacket •handels.se handels.se Handels Direkt Foto: David Bicho, Stock.XCHNG.

45 handels.se Handels Direkt


Ladda ner ppt "På väg ut i arbetslivet 2014-06-22handels.se Handels Direkt 0771-666 444."

Liknande presentationer


Google-annonser