Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering"— Presentationens avskrift:

1 S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering

2 SMINT – VINNOVAs planeringsbidrag SMINT - Små och medelstora företag (SMF) med egen utveckling som vill delta i utvecklingssamarbete i ett EU-program Projektet skall innebära tekniskt nyskapande sett i relation till branschnivån och innebära affärsbreddning för företagen SMINT

3 SMINT – finansiering från VINNOVA Högst kr Högst 60% av kostnaden för planeringsbidraget Kostnader som är upparbetade före skriftlig kontakt med VINNOVA godtas inte som legitima kostnader Planeringsbidraget tilldelas företaget och utbetalas när särskilda villkoren är uppfyllda Kort handläggningstid SMINT

4 Planeringsbidrag 7RP Inbjudan att söka planeringsbidrag för att som koordinator utforma ansökningar till EUs sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration

5 Planeringsbidrag – Varför? VINNOVA vill stödja utvecklingen av internationella innovationssystem med svensk medverkan VINNOVA vill underlätta för svenska aktörer att koordinera large-scale integrating projects under FP7

6 Planeringsbidrag – För Vem? Svenska företag, FoU-organisationer och samhällsorganisationer som avser lämna in en ansökan om att bli koordinatorer i large- scale integrating projects inom FP7 (ett beviljat bidrag innebär inte något ytterligare åtagande från VINNOVA)

7 Planeringsbidrag För Vad? Delfinansiering av kostnaderna för beredning av en ansökan till ett large-scale integrating project under FP7 där sökanden avser att bli koordinator (Maxbidrag SEK) Ansökan måste ligga inom något av VINNOVAs verksamhet Ansökan måste gå till utvärdering (uppfylla alla formkrav)

8 Planeringsbidrag – Hur? Ansökan till VINNOVAs portal senast två månader innan relevant Call till large-scale integrating project FP7 stänger Väl utvecklad beskrivning av projektidé och beredningsarbete Detaljkrav framgår av VINNOVAs utlysningstext

9 Planeringsbidrag - Bedömning Koppling till VINNOVAs verksamhet Konsortiet slagkraft och koppling till svenskt näringsliv Sökandens förmåga och erfarenhet Egenfinansieringsgrad av projektet Sannolikheten för framgång

10 Planeringsbidrag - Utbetalning Mottagningskvitto (EC) Projektsammanfattning Kostnadsredovisning

11 Kontaktperson


Ladda ner ppt "S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering"

Liknande presentationer


Google-annonser