Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering"— Presentationens avskrift:

1 S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering liselotte.forssell@VINNOVA.se

2 SMINT – VINNOVAs planeringsbidrag SMINT - Små och medelstora företag (SMF) med egen utveckling som vill delta i utvecklingssamarbete i ett EU-program Projektet skall innebära tekniskt nyskapande sett i relation till branschnivån och innebära affärsbreddning för företagen SMINT

3 SMINT – finansiering från VINNOVA Högst 150 000 kr Högst 60% av kostnaden för planeringsbidraget Kostnader som är upparbetade före skriftlig kontakt med VINNOVA godtas inte som legitima kostnader Planeringsbidraget tilldelas företaget och utbetalas när särskilda villkoren är uppfyllda Kort handläggningstid SMINT

4 Planeringsbidrag 7RP Inbjudan att söka planeringsbidrag för att som koordinator utforma ansökningar till EUs sjunde ramprogram för forskning, teknisk utveckling och demonstration

5 Planeringsbidrag – Varför? VINNOVA vill stödja utvecklingen av internationella innovationssystem med svensk medverkan VINNOVA vill underlätta för svenska aktörer att koordinera large-scale integrating projects under FP7

6 Planeringsbidrag – För Vem? Svenska företag, FoU-organisationer och samhällsorganisationer som avser lämna in en ansökan om att bli koordinatorer i large- scale integrating projects inom FP7 (ett beviljat bidrag innebär inte något ytterligare åtagande från VINNOVA)

7 Planeringsbidrag För Vad? Delfinansiering av kostnaderna för beredning av en ansökan till ett large-scale integrating project under FP7 där sökanden avser att bli koordinator (Maxbidrag 200 000 SEK) Ansökan måste ligga inom något av VINNOVAs verksamhet Ansökan måste gå till utvärdering (uppfylla alla formkrav)

8 Planeringsbidrag – Hur? Ansökan till VINNOVAs portal senast två månader innan relevant Call till large-scale integrating project FP7 stänger Väl utvecklad beskrivning av projektidé och beredningsarbete Detaljkrav framgår av VINNOVAs utlysningstext

9 Planeringsbidrag - Bedömning Koppling till VINNOVAs verksamhet Konsortiet slagkraft och koppling till svenskt näringsliv Sökandens förmåga och erfarenhet Egenfinansieringsgrad av projektet Sannolikheten för framgång

10 Planeringsbidrag - Utbetalning Mottagningskvitto (EC) Projektsammanfattning Kostnadsredovisning

11 Kontaktperson liselotte.forssell@VINNOVA.se 08-473 3018


Ladda ner ppt "S M I N T Små och Medelstora Företags Internationalisering"

Liknande presentationer


Google-annonser