Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svensk finanspolitik Lars Heikensten, Europeiska revisionsrätten - några kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svensk finanspolitik Lars Heikensten, Europeiska revisionsrätten - några kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2008."— Presentationens avskrift:

1 1 Svensk finanspolitik Lars Heikensten, Europeiska revisionsrätten - några kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2008

2 2 En viktig och välskriven rapport Bra att rådet finns: Behov av kvalificerad diskussion kring finanspolitiken 10 år med väl fungerande system ger oss stort handlingsutrymme Rapporten: Bred exposé, många spännande resonemang och beräkningar, politiskt orädd

3 3 Att formulera ett lämpligt mål Inte uppenbart att överskottsmålet längre är lämpligt: Högre kostnad för skatteuttag än nödvändigt Krav på mål: Förankrat i ekonomisk teori, robust och enkelt att förklara Bra med saldomål för hela offentliga sektorn. Tveksamt om det nu ska gälla totala sparandet Underlag behövs (om totala sparandet, bättre intergenerationella beräkningar) – men också insikt om begränsningarna i långsiktiga beräkningar Bedömningen på kort sikt rimlig – för det längre perspektivet bör rådet föreslå ett nytt mål

4 4 Det stabiliseringspolitiska perspektivet Låt automatiska stabilisatorer verka. Motverka kriser För vid definition av mervärde. Vi vet för lite Klargör principer, men inte för samordning utan för att politiken ska vara begriplig och uppföljningsbar Tillräcklig samordning kan uppnås genom dialog

5 5 Rådet i framtiden Flera viktiga frågor för rådet att besvara: 1.Vilket eller vilka bör vara de framtida målen? 2.Hur ska den empiriska basen se ut? 3.Om och när ska finanspolitiken användas stabiliseringspolitiskt? Använd rådets unika ställning: granska genomförande, intentioner, beslutsunderlag och måluppfyllelse Knyt processen till finansutskottet – underlag för att ställa finansministern till svars ! Finanspolitik = i bästa fall grund för god ekonomisk utveckling, klok fördelningspolitik och för att undvika katastrofer. Lämpar sig inte för “finlir”


Ladda ner ppt "1 Svensk finanspolitik Lars Heikensten, Europeiska revisionsrätten - några kommentarer till Finanspolitiska rådets rapport 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser